Tắt hoặc bật cụm từ tìm kiếm trong chiến dịch Thông minh

  • Cụm từ tìm kiếm là những cụm từ mô tả doanh nghiệp của bạn và giúp xác định thời điểm nên hiển thị quảng cáo của bạn.
  • Bạn có thể xem cụm từ tìm kiếm và hiệu suất của chúng trên trang tổng quan của chiến dịch Thông minh.
  • Bạn cũng có thể dễ dàng tắt những cụm từ tìm kiếm không thích hợp với doanh nghiệp của mình, cũng như bật lại những cụm từ này nếu đổi ý.

Cách hoạt động của cụm từ tìm kiếm

Khi đăng ký hoặc tạo chiến dịch Thông minh, bạn sẽ phải chọn một sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp. Dựa trên sản phẩm hoặc dịch vụ bạn chọn, chúng tôi sẽ thêm danh sách các từ hoặc cụm từ có liên quan vào quảng cáo của bạn, còn gọi là "cụm từ tìm kiếm". Giờ đây, bất cứ khi nào ai đó trong khu vực được nhắm mục tiêu của bạn tìm kiếm các cụm từ đó trên Google hoặc Google Maps, thì quảng cáo trong chiến dịch Thông minh có thể xuất hiện và giúp thu hút khách hàng mới đến doanh nghiệp của bạn.

Bạn không thể thêm các cụm từ tìm kiếm khác vào quảng cáo của mình. Tuy nhiên, nếu một số cụm từ tìm kiếm được chỉ định không phù hợp với doanh nghiệp của bạn, bạn có thể tắt những cụm từ này bằng cách thực hiện theo các hướng dẫn bên dưới. Điều này cũng có thể hữu ích khi xem lại và cập nhật sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đã chọn. Hiệu suất của các cụm từ tìm kiếm được phân tích thường xuyên và phản hồi được thu thập để cải thiện các cụm từ tìm kiếm.

Ví dụ

Nếu một trong những cụm từ tìm kiếm của bạn là nha sĩ, quảng cáo của bạn có thể xuất hiện khi ai đó tìm kiếm nha sĩ hoặc cụm từ tương tự, chẳng hạn như "phòng khám nha khoa".

Tắt hoặc bật cụm từ tìm kiếm

Nếu cụm từ tìm kiếm không phù hợp với doanh nghiệp của bạn, trước tiên, hãy đảm bảo sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đã chọn là chính xác và phù hợp nhất có thể với doanh nghiệp của bạn.

Nếu loại hình doanh nghiệp của bạn phù hợp, nhưng một số cụm từ tìm kiếm không áp dụng cho doanh nghiệp của bạn, bạn có thể xóa cụm từ tìm kiếm. Bạn luôn có thể thêm lại cụm từ này sau.

Cách tắt hoặc bật cụm từ tìm kiếm

  1. Nhấp vào Tất cả chiến dịch, sau đó nhấp vào tên chiến dịch bạn muốn chỉnh sửa.
  2. Cuộn trang xuống tới thẻ "Cụm từ tìm kiếm" và nhấp vào Quản lý tất cả.
  3. Trong cột "Trạng thái", hãy nhấp vào nút để tắt một cụm từ tìm kiếm cụ thể.
    • Lưu ý: Bạn có thể nhấp lại vào nút này để bật lại cụm từ tìm kiếm, nếu đổi ý sau này.
  4. Nhấp vào Lưu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố