Aktualizácia adresy vstupnej stránky reklamy

V dôsledku nedávnych produktových aktualizácií Mojej firmy na Googli už webovú adresu vašej súčasnej stránky Google+ nebude možné použiť ako vstupnú stránku reklamy (webová stránka, na ktorú sa ľudia dostanú po kliknutí na vašu reklamu). Nižšie uvádzame pokyny pre nasledujúce situácie:

  • Ak máte platný záznam v Mapách Google, adresa vstupnej stránky vo vašej reklame sa automaticky zmení z webovej adresy vašej súčasnej stránky Google+ na webovú adresu záznamu vašej firmy v Mapách Google.
  • Ak nemáte platný firemný záznam v Mapách Google, no v zázname Mojej firmy na Googli máte webovú adresu vlastnej firemnej webovej stránky, adresa vstupnej stránky reklamy sa automaticky zmení z webovej adresy vašej súčasnej stránky Google+ na adresu webovej stránky uvedenú v Mojej firme na Googli.
  • Inak sa vaša reklama prestane zobrazovať, kým nezadáte webovú adresu vlastného firemného webu alebo neoveríte svoj záznam v Mojej firme na Googli.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory