Rozšírené textové reklamy v inteligentných kampaniach

Rozšírené textové reklamy predstavujú ďalšiu generáciu textových reklám. Sú navrhnuté pre svet, ktorému dominujú mobilné zariadenia, pričom zohľadňujú potreby spotrebiteľov aj inzerentov. Rozšírené textové reklamy poskytujú väčšiu kontrolu nad reklamnými posolstvami a používatelia sa vďaka nim pred kliknutím na reklamu dozvedia viac informácií.

V tomto článku sa dozviete, čo sú rozšírené textové reklamy a v čom sa líšia od štandardných textových reklám v inteligentných kampaniach.

Čo sú rozšírené textové reklamy?

Rozšírené textové reklamy sa líšia od štandardných textových reklám v niekoľkých dôležitých ohľadoch. Obsahujú tieto prvky:

  • dve polia s nadpisom (každé môže obsahovať najviac 30 znakov);
  • jeden dlhší popis (môže obsahovať najviac 80 znakov).

 

Luxusná dovolenka na riečnej lodi – Rezervujte si výlet ešte dnes

www.example.com/plavby

Objavte svet popri riekach. Zľava na vybrané destinácie!

Maximálne využitie rozšírených textových reklám

Pre rozšírené textové reklamy platí mnoho rovnakých osvedčených postupov ako pre štandardné textové reklamy. V rozšírených textových reklamách však máte k dispozícii o 50 % viac reklamného textu a nadpis navyše, takže vám poskytujú viac príležitostí komunikovať s potenciálnymi zákazníkmi a získať ďalšie kvalifikované kliknutia pre svoj web.

  • Prehodnoťte reklamné posolstvo svojej reklamy. Môže to byť lákavé, ale nie ku všetkým existujúcim reklamám je nutné pridať ďalší nadpis. Zvážte celý odkaz, ktorý chcete prezentovať, a vezmite do úvahy všetky časti novej reklamy.
  • Využite povolený počet znakov. Rozšírené polia nadpisov poskytujú v reklamách väčší priestor na kliknutie a umožňujú vám viac komunikovať s ľuďmi, ktorí najprv vyhľadávajú a až potom sa rozhodnú, či prekliknú na váš web.
  • Zamerajte sa na optimalizáciu nadpisov. Ľudia si s najväčšou pravdepodobnosťou prečítajú nadpis vašej reklamy. Pri zobrazení na stránke s výsledkami vyhľadávania sú polia nadpisov vašej reklamy skombinované pomocou pomlčky „–“. V mobilných zariadeniach môže nadpis presahovať prvý riadok. Pri písaní reklamy majte na pamäti, že nadpis sa môže zobrazovať rôzne, a vytvorte ju tak, aby bola čitateľná a pútavá v rôznych zariadeniach.

 

Časté otázky

 

Ako fungujú rozšírené textové reklamy v mobilných zariadeniach?

Rozšírené textové reklamy sú navrhnuté tak, aby vyzerali príťažlivo vo všetkých zariadeniach vrátane mobilných.

Aké sú povolené počty znakov v poliach rozšírených textových reklám?

Každé pole nadpisu rozšírenej textovej reklamy môže obsahovať najviac 30 znakov. Popis môže obsahovať až 80 znakov. V jazykoch s dvojnásobnou šírkou znakov (napríklad kórejčina, japončina alebo čínština) sa v rámci tohto obmedzenia každý znak počíta ako dva znaky. Ďalšie informácie

Bude sa pri každom zobrazení rozšírenej textovej reklamy zobrazovať celý reklamný text?

Pri zobrazení reklamy sa zvyčajne zobrazí celý reklamný text, ktorý ste zadali. V niektorých prípadoch musí Google Ads váš text v inteligentných kampaniach skrátiť, a to zvyčajne pomocou elipsy (…). Príklad:
  • Ak používate rozšírenia o telefonické funkcie, určitá časť reklamného textu sa môže nahradiť tlačidlom Volať.
  • Ak sa vo vašom reklamnom texte častejšie vyskytujú širšie znaky (ako „m“) namiesto užších znakov (ako „i“), text nadpisu môže byť širší než dostupné miesto pri niektorých veľkostiach prehliadačov. Vo väčšine jazykov používajúcich latinku tomu môžete zabrániť tak, že obmedzíte celkový počet znakov v nadpise na 33.

Ako opravím chybu pri vytváraní alebo úprave rozšírených textových reklám?

Ak sa pri pokuse o uloženie reklamy zobrazí chybové hlásenie, zvyčajne to znamená, že text reklamy je potrebné upraviť tak, aby vyhovoval pravidlám reklamy. Tu je niekoľko tipov:
  • V každom poli použite správny povolený počet znakov.
  • Skontrolujte správne použitie interpunkcie a symbolov.
  • Uistite sa, že reklamný text neobsahuje nesprávnu gramatiku ani hláskovanie.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?