Rozšírené textové reklamy v inteligentných kampaniach

Rozšírené textové reklamy predstavujú ďalšiu generáciu textových reklám. Sú navrhnuté pre svet, ktorému dominujú mobilné zariadenia, pričom zohľadňujú potreby spotrebiteľov aj inzerentov. Rozšírené textové reklamy vám umožňujú lepšiu kontrolu nad reklamnými posolstvami a zákazníci sa vďaka nim pred kliknutím na reklamu dozvedia viac informácií.

Nedávno sme vykonali zmeny v textových reklamách, aby ste mali viac priestoru na sprostredkovanie posolstva zákazníkom. Teraz môžete:

 • pridať tretí nadpis,
 • pridať druhý popis,
 • použiť až 90 znakov pre každý popis.

Tu je príklad rozšírenej textovej reklamy, v ktorej je použitý tretí nadpis a druhý popis:

 

Komplexné poistenie | Ochrana za rozumnú cenu | Bezplatná cenová ponuka
Reklama www.example.com/insurance
Cenovo dostupné a dôveryhodné poistenie. Zľava 10 % pri všetkých typoch poistenia online. Plány poistného môžete jednoducho a rýchlo porovnávať vedľa seba.

Prehľad rozšírených textových reklám

Rozšírené textové reklamy sa podobajú na textové reklamy, ktoré už poznáte, no v niekoľkých kľúčových ohľadoch sa od nich líšia:

 • Rozšírené textové reklamy majú tri polia nadpisov. Ďalšie pole nadpisu umožňuje použiť v reklamách viac textu. Môžete použiť až 30 znakov na nadpis. Nadpisy sa zobrazia vedľa seba a oddelené budú zvislou čiarou (|). V závislosti od veľkosti obrazovky potenciálneho zákazníka sa môžu zobraziť v dvoch riadkoch. Tretí nadpis sa môže zobrazovať častejšie v širších mobilných zariadeniach.
 • Rozšírené textové reklamy majú tiež dve 90‑znakové polia popisov, ktoré vám umožňujú lepšiu kontrolu nad reklamným posolstvom.
 • Rozšírené textové reklamy sú optimalizované pre mobilné zariadenia. Pri vytváraní rozšírenej textovej reklamy sa vygeneruje ukážka reklamy vo formáte pre počítač aj pre mobilné zariadenie.

Časté otázky

 

Ako fungujú rozšírené textové reklamy v mobilných zariadeniach?

Rozšírené textové reklamy sú navrhnuté tak, aby vyzerali príťažlivo vo všetkých zariadeniach vrátane mobilných.

Aké sú povolené počty znakov v poliach rozšírených textových reklám?

Každé pole nadpisu rozšírenej textovej reklamy môže obsahovať najviac 30 znakov. Každé pole popisu môže obsahovať najviac 90 znakov. V jazykoch s dvojnásobnou šírkou znakov (napríklad v kórejčine, japončine alebo čínštine) sa v rámci tohto obmedzenia každý znak počíta ako dva znaky. Ďalšie informácie

Bude sa pri každom zobrazení rozšírenej textovej reklamy zobrazovať celý reklamný text?

Pri zobrazení reklamy sa zvyčajne zobrazí celý reklamný text, ktorý ste zadali do polí prvého nadpisu, druhého nadpisu a prvého popisu. Polia tretieho nadpisu a druhého popisu sú voliteľné a môžu sa zobrazovať, keď máte dostatok priestoru. Nemusia sa však zobraziť vždy. V niektorých prípadoch musí Google Ads váš text skrátiť, zvyčajne pomocou troch bodiek (…). Príklad:
 • Ak ste uviedli číslo služobného telefónu, v niektorých prípadoch sa môže namiesto reklamného textu zobraziť tlačidlo Hovor.
 • Ak sa vo vašom reklamnom texte často vyskytujú širšie znaky (ako „m“) namiesto užších znakov (ako „i“), text nadpisu môže byť pri niektorých veľkostiach prehliadačov širší než dostupné miesto. Vo väčšine jazykov používajúcich latinku tomu môžete zabrániť tak, že obmedzíte celkový počet znakov v nadpise na 33.
 • Pri zobrazovaní v Obsahovej sieti Google sa v niektorých formátoch reklamy nemusí zobraziť tretí nadpis.
 • Ak chcete text zobrazovať v každej reklame (napr. vylúčenie právnej zodpovednosti), príslušné informácie musíte zahrnúť buď do poľa prvého nadpisu, druhého nadpisu, alebo prvého popisu.

Ako opravím chybu pri vytváraní alebo úprave rozšírených textových reklám?

Ak sa pri pokuse o uloženie reklamy zobrazí chybové hlásenie, zvyčajne to znamená, že text reklamy treba upraviť tak, aby vyhovoval pravidlám reklamy. Tu je niekoľko tipov:
 • V každom poli použite správny povolený počet znakov.
 • Skontrolujte správne použitie interpunkcie a symbolov.
 • Uistite sa, že reklamný text neobsahuje nesprávnu gramatiku ani hláskovanie.

Súvisiaci odkaz

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory