Xem lịch sử thay đổi của Chiến dịch thông minh

Xem các nội dung thay đổi đối với tài khoản của bạn bằng cách sử dụng lịch sử thay đổi của Chiến dịch thông minh trên trang tổng quan về tài khoản. Bạn có thể sử dụng lịch sử thay đổi để hiểu rõ hơn về tác động của những nội dung thay đổi bạn thực hiện đối với chiến dịch của mình.

Cách xem lịch sử thay đổi của Chiến dịch thông minh

Bạn chỉ có thể xem lịch sử thay đổi của Chiến dịch thông minh trên phiên bản web của Google Ads.
  1. Nhấp vào Tất cả chiến dịch, sau đó nhấp vào tên chiến dịch bạn muốn xem.
    • Tùy chọn: Điều chỉnh phạm vi ngày ở góc trên bên phải của màn hình để xem lịch sử thay đổi từ một khoảng thời gian cụ thể. 
  2. Nhấp vào biểu tượng dấu 3 chấm ở góc trên bên phải của thẻ "Xem trước quảng cáo".
  3. Nhấp vào Xem lịch sử thay đổi.
    • Lưu ý: Lịch sử thay đổi cho biết các nội dung thay đổi do chủ sở hữu tài khoản thực hiện. Bạn cũng có thể xem các nội dung thay đổi do nhân viên hỗ trợ của Google thực hiện nếu bạn đã liên hệ với chúng tôi về quảng cáo.
 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố