Xóa Chiến dịch thông minh

Bạn có thể xóa Chiến dịch thông minh khỏi tài khoản của mình nếu không định sử dụng lại chiến dịch đó.

Cách xóa Chiến dịch thông minh

  1. Nhấp vào biểu tượng menu ở phía trên cùng.
  2. Trong thanh điều hướng bên trái, hãy nhấp vào tên của chiến dịch mà bạn muốn xóa.
  3. Trong thẻ "Xem trước quảng cáo", hãy nhấp vào biểu tượng dấu 3 chấm , sau đó nhấp vào Xóa chiến dịch.
  4. Nhấp vào Xóa chiến dịch để xác nhận quyết định thay đổi của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố