Nastavenia polohy v inteligentných kampaniach

  • Vaše reklamy sa zobrazujú ľuďom fyzicky prítomným vo vybraných oblastiach alebo takým, ktorí sa v týchto oblastiach pravidelne vyskytujú či o ne prejavia záujem.
  • Výberu nastavení oblasti venujte náležitú pozornosť. Vyberte iba tie oblasti, v ktorých vaša firma podniká. Ak sú nastavenia príliš všeobecné, možno budete platiť za interakcie s ľuďmi, ktorí nie sú potenciálnymi zákazníkmi.

Na čo treba pamätať
Geografické zacielenie je založené na rôznych signáloch vrátane nastavení používateľov, ich zariadení a správania na našej platforme. Google robí maximum preto, aby sa reklamy zobrazovali používateľom, ktorí spĺňajú vaše nastavenia zacielenia. Keďže sa tieto signály menia, nemožno zaručiť absolútnu presnosť v každej situácii. Vždy platí, že by ste mali kontrolovať celkové metriky výkonnosti, aby ste sa uistili, že vaše nastavenia vyhovujú vašim reklamným cieľom, a náležitým spôsobom ich upravovať.

Ako to funguje

Kde sa reklamy zobrazujú

Google Ads používa nasledujúce spôsoby na určenie oblastí, v ktorých sa zobrazujú vaše reklamy:

  • Ľuďom vo vašich oblastiach: Vaše reklamy sa môžu zobrazovať ľuďom, ktorí sa pravidelne alebo pravdepodobne vyskytujú v nastavených oblastiach.
  • Ľuďom prejavujúcim záujem o firmy v týchto oblastiach: Niektorí ľudia, ktorí vidia vaše reklamy, nie sú vo vybraných oblastiach. Do vyhľadávania však mohli zahrnúť slová súvisiace s týmito oblasťami, napríklad poštové smerovacie čísla alebo názvy neďalekých miest. Ľuďom, ktorí prejavia záujem o vybrané oblasti aj firmy podobné tej vašej, sa môžu zobraziť vaše reklamy.
    • Ak nechcete, aby sa vaše reklamy zobrazovali ľuďom, ktorí sa fyzicky nachádzajú mimo vašej oblasti, ale do vyhľadávania zahrnuli slová súvisiace s touto oblasťou, môžete o to požiadať tím podpory.
Príklady

Zubná ambulancia v Trnave nastavuje kampaň. Keďže všetci pacienti sú z Trnavy, nastavenia polohy kampane sa nastavia tak, aby sa reklamy zobrazovali v okruhu 40 kilometrov od adresy ambulancie. Reklamy sa zobrazia ľuďom v tejto oblasti, ktorí hľadajú zubára, ako aj ľuďom hľadajúcim „zubára v Trnave“ bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

Maloobchodný predajcu športových potrieb pôsobiaci výhradne online nastavuje kampaň. Hoci sa nachádza v Prešove, tovar dodáva po celej krajine. Nastavenia polohy nastaví na celú krajinu. Jeho reklamy sa zobrazia ľuďom z celej krajiny, ktorí hľadajú športové potreby.

Firma, ktorá sa zaoberá prenájmom dovolenkových domov v Liptovskom Mikuláši, nastavuje kampaň. Hoci sú jej zákazníkmi dovolenkári z celého sveta, v nastaveniach polohy vyberie Liptovský Mikuláš a neďaleké mestá. Jej reklamy by sa mohli zobraziť každému, kto hľadá „rekreačný prenájom v Liptovskom Mikuláši“, bez ohľadu na to, kde sa nachádza.

Pokyny

Ako upraviť nastavenia polohy

Nastavenia polohy si môžete vybrať pri vytváraní inteligentnej kampane. Ak ich chcete zmeniť po vytvorení kampane, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

  1. Kliknite na Všetky kampane a potom na názov kampane, ktorú chcete upraviť.
  2. Posuňte stránku nadol. V sekcii Nastavenia reklamy kliknite na karte Oblasti na tlačidlo Upraviť.
  3. Vykonajte potrebné úpravy.
  4. Kliknite na Uložiť.

Výber nastavení polohy

Pri výbere miest, kde sa môže zobraziť vaša reklama, môžete zvoliť určitý okruh okolo vašej firmy alebo konkrétne PSČ, mestá alebo kraje. Vašu reklamu zobrazíme na všetkých miestach vo vybratých oblastiach.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory