Reklāmas mērķauditorija viedajās kampaņās

 • Reklāmas mērķauditorija nosaka jūsu reklāmas iespējamo rādīšanas vietu, kā arī tos meklēšanas veidus, kurus izmantojot, tiks parādīta jūsu reklāma.
 • Piemērotas reklāmas mērķauditorijas izvēle var palīdzēt uzrunāt jūsu uzņēmumam piemērotus klientus.

Kā rediģēt mērķauditorijas atrašanās vietu

Sākot viedās kampaņas izveidi, varat izvēlēties iestatījumus mērķauditorijas atlasei pēc atrašanās vietas. Lai pēc kampaņas izveides mainītu iestatījumus mērķauditorijas atlasei pēc atrašanās vietas, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Noklikšķiniet uz Visas kampaņas un pēc tam — uz rediģējamās kampaņas nosaukuma.
 2. Ritiniet lapu uz leju. Sadaļas “Reklāmu iestatījumi” kartītē “Atrašanās vietas” noklikšķiniet uz Rediģēt.
 3. Veiciet nepieciešamās izmaiņas.
 4. Noklikšķiniet uz Saglabāt.

Ģeogrāfiskā mērķauditorijas atlase (vietas, kur var tikt rādīta jūsu reklāma)

Lai noteiktu ģeogrāfiskās atrašanās vietas, kurās var tikt parādīta jūsu reklāma, programma Google Ads izmanto tālāk minētās metodes.

 • Atlasītās vietas: jūsu reklāmas var rādīt lietotājiem, kuri varētu atrasties vai regulāri atrodas jūsu atlasītajās vietās. Varat sazināties ar atbalsta komandu, lai pieprasītu reklāmu rādīšanu tikai savās atlasītajās vietās.
 • Atrašanās vietu nosaukumi meklēšanas vaicājumos: daži potenciālie klienti neatrodas jūsu mērķauditorijas atlases apgabalā, bet savos meklēšanas vaicājumos varētu iekļaut ar jūsu atrašanās vietu saistītus vārdus, piemēram, pasta indeksus vai tuvumā esošo pilsētu nosaukumus. Ja klienti ārpus jūsu atlasītā mērķauditorijas apgabala izrāda interesi par jūsējam līdzīgiem uzņēmumiem jūsu ģeogrāfiskajā apgabalā, viņiem var tikt rādītas jūsu reklāmas.

Piemērs

Jūs izveidojat sava zobārstniecības kabineta reklāmu un atlasāt tās mērķauditoriju Rīgā. Jūsu reklāma būs piemērota rādīšanai, ja kāds Rīgā esošs lietotājs Google tīklā izmantos meklēšanas vaicājumu “zobārsts”. Savukārt kāds cits lietotājs — Talsos — varētu Google tīklā izmantot meklēšanas vaicājumu “zobārsts Rīgā”. Jūsu reklāma tiks parādīta arī šim lietotājam, jo viņš savā meklēšanas vaicājumā ir iekļāvis jūsu atlasīto vietu “Talsi”.

Mērķauditorijas atlase rādiusā vai atsevišķās atrašanās vietās

Izvēloties reklāmas iespējamās parādīšanas vietas, jūs varat izvēlēties atlasīt mērķauditoriju rādiusā ap savu uzņēmumu vai arī veikt mērķauditorijas atlasi pilsētās, reģionos vai valstīs.

Neatkarīgi no izvēlētās mērķauditorijas atlases — rādiusa vai atsevišķām atrašanās vietām — jūsu reklāma tiks parādīta visās piemērotajās atrašanās vietās jūsu mērķauditorijas atlases apgabalā.

Mērķauditorijas apgabala lieluma izvēle

 • Plašāka mērķauditorijas apgabala atlase: ja pašlaik kā jūsu mērķauditorija ir atlasīta Kurzeme, bet jūs pievienojat arī Kuldīgu, mēs iekļausim jūsu reklāmu mērķauditorijas atlasē visu Kurzemi, tostarp Kuldīgu. Šajā gadījumā varat noņemt Kuldīgu no savām mērķauditorijas atlases vietām.
 • Šaurāka apgabala atlase: piemēram, jūs vēlaties veikt mērķauditorijas atlasi tikai Kuldīgā, neveicot to pārējās Kurzemes vietās. Šajā gadījumā pievienojiet mērķauditorijas atlases vietām Kuldīgu (bet nepievienojiet Kurzemi).

Produkti un pakalpojumi

Nosakot savu mērķauditoriju, jūs arī aprakstīsit reklamējamo produktu vai pakalpojumu. Ir svarīgi atlasīt produktu vai pakalpojumu, kas precīzi apraksta jūsu uzņēmumu, lai reklāmas tiktu parādītas atbilstošiem klientiem.

Pēc produkta vai pakalpojuma atlases mēs ieteiksim papildfunkcijas, kas varētu būt saistītas ar jūsu uzņēmumu. Jūsu reklāmas būs piemērotas rādīšanai, ja lietotāju meklētās frāzes būs saistītas ar šīm funkcijām. Ja kāds no šiem ierosinājumiem nav piemērojams jūsu uzņēmumam, noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas blakus ierosinājumam, lai jūsu reklāmas netiktu parādītas šāda veida meklēšanas gadījumā. Uzziniet, kā mainīt informāciju par uzņēmuma produktiem un pakalpojumiem

Tīmekļa vietņu veidi

Jūsu reklāma var tik parādīta arī dažādu veidu tīmekļa vietnēs. Lai iegūtu plašāku informāciju, noklikšķiniet uz kādu no tālāk norādītajām saitēm.

Viedās kampaņas un dabiskie ieraksti

Google Ads neietekmē brīvu, dabisku ierakstu rangu; tas attiecas arī uz tīmekļa vietnēm un Google Maps ierakstiem. Turklāt viedās kampaņas darbojas tikai sponsorēto reklāmu sadaļā, tāpēc tās neietekmē to, cik daudzi un kuri uzņēmumi tiek parādīti dabiskajos ierakstos.

Ja jūsu uzņēmums tiek parādīts bezmaksas rezultātos un jūs izmantojat viedās kampaņas, ir spēkā tālāk minētais.

 • Jūsu reklāma var tikt parādīta arī sponsorēto reklāmu sadaļā.
 • Jūsu dabiskais ieraksts tiks parādīts tik un tā, un dabiskā ieraksta rangs netiks ietekmēts.
 • Ja tiek parādīta atbilstoša karte un jūsu reklāmā ir parādīta atzīme, šī atzīme tiks parādīta kartē.


Ja jūsu uzņēmums netiek parādīts bezmaksas rezultātos un jūs izmantojat viedās kampaņas, ir spēkā tālāk minētais.

 • Jūsu reklāma var tikt rādīta sponsorēto reklāmu sadaļā (līdz ar atzīmi).
 • Jūsu reklāma netiks rādīta dabiskās meklēšanas rezultātos.
 • Ja tiek parādīta atbilstoša karte, tajā tiks parādīta jūsu uzņēmuma atzīme.

Google partneru vietnes

Viedās kampaņas var darboties arī Google meklēšanas partneru vai Google reklāmas tīkla vietnēs. Šīs vietnes sadarbojas ar Google, rādot Google reklāmas, tostarp arī reklāmas, kas ir iekļautas viedajās kampaņās.

Meklēšanas partneru vietnes

Mūsu meklēšanas partneru vietnēs jūsu reklāmas var tikt rādītas meklēšanas rezultātu lapās, vietņu katalogu lapās vai citās lapās, kas atbilst lietotāju veiktajiem meklēšanas vaicājumiem.

Meklēšanas partneri ir Google meklēšanas tīkla daļa. Meklēšanas tīklā ir iekļauti ne vien mūsu meklēšanas partneri, bet arī Google vietnes, piemēram, Google meklēšana, Google Maps, Google pirkumi un Google attēli.

Viedo kampaņu reklāmas var tikt rādītas pakalpojumā Google Maps, ja “Google mans uzņēmums” ieraksts ir saistīts ar viedo kampaņu. Uzziniet vairāk par pakalpojumu “Google mans uzņēmums”

Google reklāmas tīkla vietnes

Atsevišķiem uzņēmumu veidiem dažās valstīs Google reklāmas var tikt rādītas Google reklāmas tīklā. Tas nozīmē, ka jūsu reklāmas var tikt rādītas Google partneru vietnēs, kuru saturs ir saistīts ar jūsu uzņēmumu. Tādējādi jūsu reklāmas ekspozīcija var pārsniegt meklēšanas robežas, kā arī sasniegt lietotājus, kuru skatītais saturs ir atbilstošs tādiem uzņēmumiem kā jūsējais.

Viedajās kampaņās iekļautajām reklāmām tiek automātiski noteikta atbilstība ar tīmekļa vietnēm, pamatojoties uz atlasīto uzņēmuma produktu vai pakalpojumu. Izmantojot viedās kampaņas, jūs nevarēsit atlasīt atsevišķas vietnes, kurās parādīt reklāmu.

Piemērs

Māris izveido viedo kampaņu savam kāzu fotografēšanas uzņēmumam. Viņa kampaņā iekļautās reklāmas var tikt rādītas viņa apkaimē esošajiem klientiem, kad tie lasa tiešsaistes emuārus par kāzu plānošanu, kāzu tortēm vai citu saturu, kas ir saistīts ar kāzām.

Budžets un cenas

Ja jūsu uzņēmuma produkta vai pakalpojuma veids ir piemērots šai funkcijai, mēs piešķirsim nelielu daļu jūsu viedās kampaņas budžeta reklāmu izvietošanai šajās tīmekļa vietnēs. No jums netiks iekasēta summa, kas pārsniedz kopējo mēneša budžetu, un jums ir jāmaksā tikai tad, ja kāds lietotājs noklikšķina uz jūsu reklāmas. Lai sāktu šīs funkcijas izmantošanu, jums nekas nebūs jādara.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.