Visa data om dina verifierade samtal

Du kan se resultatet av de verifierade samtalen från din annons på kortet Samtal i översikten. 

Visa data om verifierade samtal

  1. Klicka på Alla kampanjer och sedan på kampanjen vars data om verifierade samtal du vill se.
  2. Rulla ned på sidan till kortet Verifierade samtal.
I alla länder där Googles vidarekopplingsnummer är tillgängliga är numren obligatoriska för nya smarta kampanjer som länkar till ett telefonnummer. Se listan över länder där Googles vidarekopplingsnummer är tillgängliga.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt