Prehľad inteligentných kampaní

  • Inteligentné kampane vám pomáhajú zvýrazniť prednosti vašej firmy a prilákať zákazníkov.
  • Môžete pre svoju firmu vytvoriť jednu kampaň alebo môžete spustiť viaceré kampane a predvádzať tak rôzne produkty alebo služby.

Ako reklamy fungujú

Keď si zaregistrujete inteligentnú kampaň, napíšete reklamu, ktorá opisuje vašu firmu. Opíšete tiež výrobok alebo službu svojej firmy a nastavíte rozpočet. Reklama sa automaticky zobrazí potenciálnym zákazníkom vo Vyhľadávaní Google, partnerskom webe vo Vyhľadávacej sieti Google, Mapách Google a Obsahovej sieti Google.

Vaša inteligentná reklama sa môže zobraziť, keď potenciálni zákazníci vo vašej zacielenej geografickej oblasti vyhľadajú na Googli alebo v Mapách Google frázy súvisiace s vašou firmou. Vaša reklama sa môže zobraziť aj ľuďom nachádzajúcim sa mimo vašej oblasti, ktorí do svojich vyhľadávaní zahrnú výrazy súvisiace s vašou firmou alebo oblasťou, kde sa nachádza.

Vzorová reklama
Komplexné poistenie | Ochrana za rozumnú cenu | Bezplatná cenová ponuka
Reklamawww.example.com/insurance
Cenovo dostupné a dôveryhodné poistenie. Zľava 10 % pri všetkých typoch poistenia online. Plány poistného môžete jednoducho a rýchlo porovnávať vedľa seba.

Reklama pozostáva z nasledujúcich častí:

Názov Popis
Nadpis

Nadpis predstavuje modrý text v hornej časti reklamy. Keď zákazníci kliknú na nadpis, budú presmerovaní na web, ktorý ste zadali pre svoju firmu.

Maximálna dĺžka 1. nadpisu: 30 znakov (alebo 15 znakov v prípade jazykov s dvojnásobnou šírkou* znakov).

Maximálna dĺžka 2. nadpisu: 30 znakov (alebo 15 znakov v prípade jazykov s dvojnásobnou šírkou* znakov).

Maximálna dĺžka 3. nadpisu: 30 znakov (alebo 15 znakov v prípade jazykov s dvojnásobnou šírkou* znakov).

Popis

Vyzdvihuje hlavné prednosti vašej firmy prostredníctvom popisu vašich výrobkov alebo služieb, prípadne zahŕňa akciovú ponuku pre zákazníkov.

Maximálna dĺžka 1. popisu: 90 znakov (alebo 45 znakov v prípade jazykov s dvojnásobnou šírkou* znakov).

Maximálna dĺžka 2. popisu: 90 znakov (alebo 45 znakov v prípade jazykov s dvojnásobnou šírkou* znakov).

Webová adresa (odkaz)

Zobrazíme adresu webu vašej firmy. Pre každú z reklám môžete použiť inú webovú adresu.

Odkazy na podstránky

Automatické odkazy na podstránky sú automaticky generované odkazy, ktoré sa zobrazujú pod reklamným textom. Tieto odkazy posielajú potenciálnych zákazníkov na stránky vášho webu, ktoré sú relevantné pre ich vyhľadávania.

Špendlík na mape Zákazníkom nachádzajúcim sa v blízkosti vašej firmy sa v reklame môže zobraziť špendlík. Ak zákazník klikne na špendlík, bude presmerovaný v Mapách Google na adresu vašej firmy (vyžaduje sa prepojenie inteligentnej kampane s účtom v službe Moja firma na Googli).
Telefónne číslo

Ak zadáte telefónne číslo, zobrazí sa v reklame pre mobilné vyhľadávanie, reklame vo vyhľadávaní v počítači, reklame v Obsahovej sieti Google a v reklame v Mapách Google. Ak ho budete chcieť zobrazovať, vlastníctvo daného telefónneho čísla bude zrejme potrebné overiť.

Ak používate prehľad hovorov, stále budete musieť overiť vlastníctvo svojho telefónneho čísla, aby sme mohli zobrazovať jedinečné telefónne číslo Google na presmerovanie, ktoré sa používa vo vašich reklamách.

Adresa

Ak chcete zobrazovať adresu svojej firmy, váš účet Google Ads je potrebné prepojiť s účtom Moja firma na Googli, aby sa zobrazovala adresa spravovaná v príslušnom účte.

* Jazyky s dvojnásobnou šírkou znakov sú jazyky, ktoré používajú znaky s dvojnásobnou šírkou, ako napríklad čínština, japončina a kórejčina.

Vytvorenie viacerých kampaní pre jednu firmu

Ak chcete inzerovať rôzne aspekty svojej firmy, môžete pre svoju firmu vytvoriť viaceré kampane a pre každú z nich určiť rôzne produkty, služby alebo rozpočty. Napríklad cukráreň môže vytvoriť jednu všeobecnú reklamu na všetky svoje produkty a ďalšiu reklamu na svadobné torty.

Ak máte viaceré kampane, môžete sa rozhodnúť venovať väčšiu časť svojho rozpočtu jednej kampani alebo môžete rozpočet rozdeliť rovnomerne. Nezabúdajte, že váš celkový rozpočet pre inteligentné kampane je kombinovaným rozpočtom pre všetky vaše reklamy. Ak máte napríklad pre svoju firmu tri kampane a nastavíte denný rozpočet 10 € pre každú reklamu, váš celkový rozpočet bude do 30 € denne.

Alternatívne reklamy

Informácie, ktoré ste poskytli o svojej firme, a obsah vášho webu budú použité na vytvorenie a otestovanie alternatívnych reklám, ktoré pomôžu reklame prilákať viac zákazníkov a získať viac kliknutí. V niektorých prípadoch tieto informácie možno použiť na testovanie rôznych nadpisov alebo vstupných stránok.

Zobrazovať sa budú pôvodná reklama aj nové reklamy, aby sa zistilo, ktoré reklamy sú účinnejšie. Ak budú niektoré reklamy konzistentne dosahovať vyššiu výkonnosť, budú sa postupom času zobrazovať častejšie.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory