Gửi phản hồi về cụm từ tìm kiếm hoặc loại hình doanh nghiệp

Hãy chia sẻ phản hồi của bạn để giúp chúng tôi cải thiện các cụm từ tìm kiếm và các loại sản phẩm cũng như dịch vụ của doanh nghiệp trong chiến dịch Thông minh.

Nếu sản phẩm hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp của bạn cung cấp không có sẵn dưới dạng tùy chọn trong chiến dịch Thông minh hoặc bạn nghĩ rằng cụm từ tìm kiếm của bạn không liên quan đến doanh nghiệp mình, hãy cho chúng tôi biết. Phản hồi của bạn, cùng với dữ liệu hiệu suất, được dùng để liên tục cải tiến các chiến dịch Thông minh.

Hãy gửi cho chúng tôi phản hồi về cụm từ tìm kiếm và các sản phẩm cũng như dịch vụ của doanh nghiệp:

ĐIỀN VÀO BIỂU MẪU PHẢN HỒI CỦA CHÚNG TÔI

Google sẽ xem xét xóa tối đa 5 cụm từ tìm kiếm không có liên quan khỏi chiến dịch của bạn nếu các cụm từ đó không phù hợp với doanh nghiệp bạn. Nếu bạn thấy có hơn 5 cụm từ tìm kiếm không liên quan đến doanh nghiệp mình, hãy thử chọn một sản phẩm hoặc dịch vụ khác trong cài đặt đối tượng quảng cáo.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố