Använda parallell spårning

Denna artikel gäller enbart den nya Google Ads-upplevelsen. Ta reda på vilken Google Ads-upplevelse du använder.

Sedan den 30 oktober 2018 är parallell spårning aktiverad som standard i alla Google Ads-konton för sök- och Shopping-kampanjer i de flesta webbläsare. Vi fortsätter förbättra täckningen under de kommande månaderna. Parallell spårning för Display-nätverket är tillgänglig från den 1 maj 2019 och blir obligatorisk från den 31 juli 2019. Parallell spårning för videokampanjer blir tillgänglig under andra hälften av 2019. Parallell spårning är för närvarande inte tillgänglig för hotellkampanjer, så du behöver inte aktivera funktionen för att din kampanj ska fungera normalt. 

Med parallell spårning leds kunderna direkt från din annons till din slutliga webbadress medan klickmätningen sker i bakgrunden. Detta bidrar till att målsidan läses in snabbare, vilket kan leda till att färre besökare lämnar din webbplats.

I denna artikel beskriver vi hur du aktiverar parallell spårning och de tekniska kraven för att ange en slutlig webbadress och spårningsmall.

Innan du börjar

  • Kontakta klickmätningsleverantören och hör om deras system kan användas med parallell spårning. Kompatibiliteten kan variera beroende på vilka funktioner du har aktiverat. Om systemet inte är kompatibelt kanske klickmätningen inte fungerar som väntat, eller så kan innehållet på målsidan eller layouten skilja sig från det förväntade resultatet.
  • Klickmätningsleverantören kan kräva att du redigerar dina spårningsmallar, eller så kan de göra det åt dig. Läs mer om spårningsmallar.
Om du är leverantör av klickmätningslösningar hittar du mer information i vår partnerguide.

Aktivera parallell spårning

Detta alternativ är tillgängligt från den 1 maj 2019 när parallell spårning kan användas i Display-nätverket. Parallell spårning av sök- och Shopping-trafik är redan aktiverad, så alternativet påverkar därför inte den trafiken.
  1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
  2. Klicka på Alla kampanjer på navigeringsmenyn.
  3. Klicka på Inställningar på sidmenyn till vänster.
  4. Klicka på Kontoinställningar.
  5. Klicka på Spårning.
  6. Aktivera Parallell spårning genom att klicka på reglaget.

Du kan kontrollera om spårningskonfigurationen innehåller felaktiga webbadresser genom att klicka på knappen Testa bredvid spårningsmallen. Om en webbadress är felaktig visas ett rött kryss i statuskolumnen. Läs mer om vad testresultaten betyder i Testa din målsida

Även om vi gör allt vi kan för att hitta alla fel som rör parallell spårning hittar vi tyvärr inte alla. 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?