Använda parallell spårning

Parallell spårning är obligatorisk för sök-, Shopping- och displaykampanjer. För videokampanjer är parallell spårning valfri. Parallell spårning är inte tillgänglig för hotellkampanjer.

Tidsfristen för migrering för att börja använda parallell spårning för videokampanjer har förlängts till den 15 juni 2020. Med tanke på den nuvarande situationen där företag kan ha andra prioriteringar förlänger vi tidsfristen tills vidare för att ge alla extra tid att genomföra denna överflyttning. Vi informerar om en ny tidsfrist vid ett senare tillfälle. Om du redan har slutfört det mesta av det arbete som krävs för att använda parallell spårning kan du fortfarande avsluta processen och välja att delta.

Med parallell spårning leds kunderna direkt från din annons till din slutliga webbadress medan klickmätningen sker i bakgrunden. Detta bidrar till att målsidan läses in snabbare, vilket kan leda till att färre besökare lämnar din webbplats.

I denna artikel beskriver vi hur du aktiverar parallell spårning och de tekniska kraven för att ange en slutlig webbadress och spårningsmall.

Innan du börjar

  • Kontakta klickmätningsleverantören och hör om deras system kan användas med parallell spårning. Kompatibiliteten kan variera beroende på vilka funktioner du har aktiverat. Om systemet inte är kompatibelt kanske klickmätningen inte fungerar som väntat, eller så kan innehållet på målsidan eller layouten skilja sig från det förväntade resultatet.
  • Klickmätningsleverantören kan kräva att du redigerar dina spårningsmallar, eller så kan de göra det åt dig. Läs mer om spårningsmallar.
Om du är leverantör av klickmätningslösningar hittar du mer information i vår partnerguide.

Aktivera parallell spårning

  1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
  2. Klicka på Alla kampanjer på navigeringsmenyn.
  3. Klicka på Inställningar på sidmenyn till vänster.
  4. Klicka på Kontoinställningar.
  5. Klicka på Spårning.
  6. Aktivera Parallell spårning genom att klicka på reglaget.

Du kan kontrollera om spårningskonfigurationen innehåller felaktiga webbadresser genom att klicka på knappen Testa bredvid spårningsmallen. Om en webbadress är felaktig visas ett rött kryss i statuskolumnen. Läs mer om vad testresultaten betyder i Testa din målsida.

Även om vi gör allt vi kan för att hitta alla fel som rör parallell spårning hittar vi tyvärr inte alla. 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt