Používanie súbežného sledovania

Vo väčšine prehliadačov bolo aktivované súbežné sledovanie pre kampane v Obsahovej a Vyhľadávacej sieti a v Nákupoch (v nasledujúcich mesiacoch pokrytie rozšírime na ďalšie prehliadače). Pre videokampane bude súbežné sledovanie k dispozícii neskôr počas roka 2019. Súbežné sledovanie v súčasnosti pre kampane na hotely nie je k dispozícii, takže si ho nemusíte zapínať. Vaša kampaň bude fungovať normálne.

Súbežné sledovanie smeruje zákazníkov z reklamy priamo na cieľovú webovú adresu, zatiaľ čo meranie kliknutí prebieha na pozadí. Vstupnú stránku tak možno načítať rýchlejšie, vďaka čomu sa znižuje počet stratených návštev.

Tento článok vysvetľuje, ako zapnúť súbežné sledovanie, a obsahuje technické požiadavky nastavenia cieľovej webovej adresy a šablóny sledovania.

Skôr než začnete

  • U svojho poskytovateľa merania kliknutí si overte, či je jeho systém kompatibilný so súbežným sledovaním. Kompatibilita sa môže líšiť v závislosti od konkrétnych aktivovaných funkcií. V prípade nekompatibility meranie kliknutí nemusí fungovať tak, ako ste chceli, a rozloženie alebo obsah vstupnej stránky sa môže líšiť od vašich pôvodných predstáv.
  • Váš poskytovateľ merania kliknutí môže vyžadovať, aby ste upravili svoje šablóny sledovania, alebo ich môže upraviť za vás. Ďalšie informácie o šablónach sledovania
Ak ste poskytovateľom riešení na sledovanie kliknutí, ďalšie informácie nájdete v našom sprievodcovi pre partnerov.

Zapnutie súbežného sledovania

Táto možnosť bude dostupná neskôr v roku 2019, keď bude súbežné sledovanie k dispozícii ako voliteľná možnosť pre videokampane. Návštevnosť z Vyhľadávacej siete, Nákupov a Obsahovej siete už používa súbežné sledovanie, takže na ňu táto možnosť nebude mať vplyv.
  1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
  2. V navigačnej ponuke kliknite na Všetky kampane.
  3. V ponuke stránok vľavo kliknite na Nastavenia.
  4. Kliknite na Nastavenia účtu.
  5. Kliknite na Sledovanie.
  6. Kliknutím na prepínač vedľa položky Súbežné sledovanie túto funkciu zapnite.

Ak chcete nastavenie sledovania otestovať a odhaliť tak nefunkčné webové adresy, kliknite na tlačidlo Otestovať vedľa šablóny sledovania. Ak je webová adresa nefunkčná, v stĺpci stavu sa zobrazí červený symbol X. Viac o tom, čo znamenajú výsledky testovania, nájdete v článku Testovanie vstupnej stránky.

Napriek úsiliu o zachytenie všetkých chýb súbežného sledovania sa nezachytia všetky chyby. 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory