Bruk parallellsporing

Parallellsporing er obligatorisk for søke-, Shopping- og bannerkampanjer. For videokampanjer er parallellsporing foreløpig valgfritt, men dette blir obligatorisk fra og med 31. mars 2020. Parallellsporing er ikke tilgjengelig for hotellkampanjer.

Med parallellsporing sendes kundene direkte fra annonsen din til den endelige nettadressen mens klikkmålingen pågår i bakgrunnen. Dermed lastes landingssiden din inn raskere, og dette kan føre til at antallet tapte besøk reduseres.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du slår på parallellsporing, og hvilke tekniske krav du må oppfylle når du skal konfigurere den endelige nettadressen og sporingsmalen din.

Før du begynner

  • Kontakt leverandøren av klikkmålingsverktøyet du bruker, for å sikre at systemet deres er kompatibelt med parallellsporing. Kompatibiliteten kan variere avhengig av de spesifikke funksjonene du har slått på. Hvis verktøyet ikke er kompatibelt, kan det hende at klikkmålingen ikke fungerer som den skal, eller at innholdet på og utformingen av landingssiden din er annerledes enn du hadde tenkt.
  • Det kan hende at leverandøren av klikkmåling krever at du endrer sporingsmalene dine, eller de kan gjøre det for deg. Finn ut mer om sporingsmaler.
Hvis du er leverandør av løsninger for klikkmåling, kan du finne mer informasjon i veiledningen vår for partnere.

Slå på parallellsporing

  1. Logg på Google Ads-kontoen din.
  2. Klikk på Alle kampanjer i navigasjonsmenyen.
  3. Klikk på Innstillinger i sidemenyen til venstre.
  4. Klikk på Kontoinnstillinger.
  5. Klikk på Sporing.
  6. Klikk på bryteren ved siden av «Parallelsporing» for å slå på funksjonen.

Klikk på Test-knappen ved siden av sporingsmalen for å sjekke etter brutte nettadresser i sporingsoppsettet ditt. Hvis en nettadresse ikke fungerer, får du se en rød X i statuskolonnen. Finn ut mer om hvordan du tolker testresultatene, ved å lese artikkelen Test landingssiden din.

Selv om vi gjør vårt beste for å fange opp alle parallellsporingsfeil, kan enkelte feil slippe gjennom. 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt