Δωρεάν καταχωρίσεις στις Τοπικές υπηρεσίες

Ορισμένες καταχωρίσεις του Google My Business περιλαμβάνονται και στη ενότητα Τοπικές υπηρεσίες δωρεάν. Αν ένας διαφημιζόμενος Τοπικών υπηρεσιών έχει θέσει σε παύση τη διαφήμισή του ή εξαντληθεί ο προϋπολογισμός του, τότε μπορεί να περιληφθεί στη ενότητα Τοπικές υπηρεσίες δωρεάν. Αν ένας διαφημιζόμενος Τοπικών υπηρεσιών ορίσει ένα πρόγραμμα διαφημίσεων αλλά αφορά ώρα που δεν είναι προγραμματισμένη για προβολή η διαφήμισή του, τότε μπορεί να περιληφθεί στην ενότητα Τοπικές υπηρεσίες δωρεάν. 

Αυτές οι καταχωρίσεις εμφανίζονται κάτω από τις πληρωμένες καταχωρίσεις, δεν έχουν το σήμα Εγγύησης Google και είναι διαθέσιμες προς το παρόν μόνο για ορισμένες κατηγορίες υπηρεσιών και για ορισμένες περιοχές. Μάθετε αν η επιχείρησή σας πληροί τα κριτήρια συμμετοχής στις Τοπικές υπηρεσίες εδώ.

Αν θέλετε η επιχείρησή σας να εμφανίζεται στην ενότητα δωρεάν, συμπληρώστε μια φόρμα αιτήματος για Σύνθετη επαλήθευση.

Συνήθεις ερωτήσεις

Γιατί δεν εμφανίζεται η επιχείρησή στην ενότητα των Τοπικών υπηρεσιών; Τι μπορώ να κάνω, για να εμφανιστεί;

Μπορεί η επιχείρησή μου να εμφανίζεται στην ενότητα Τοπικές υπηρεσίες, αν δεν περάσει τη σύνθετη επαλήθευση;

  • Όλες οι επιχειρήσεις κλειδαράδων στις ΗΠΑ και στον Καναδά, καθώς και οι επιχειρήσεις πορτών γκαράζ στις ΗΠΑ που συμμετέχουν στις διαφημίσεις Τοπικών υπηρεσιών πρέπει να περάσουν τη σύνθετη επαλήθευση. Μπορείτε να υποβάλετε ένσταση για το αποτέλεσμα της σύνθετης επαλήθευσης εδώ.

Πώς κατατάσσονται οι επιχειρήσεις στην ενότητα Τοπικές υπηρεσίες;

  • Η κατάταξη στην ενότητα Τοπικές υπηρεσίες καθορίζεται από διάφορους παράγοντες που βοηθούν την Google να αντιστοιχίζει τους παρόχους υπηρεσιών με τους καταναλωτές.
  • Στους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την κατάταξη της επιχείρησής σας εντός της ενότητας Τοπικές υπηρεσίες συμπεριλαμβάνονται οι εξής:
    • Εγγύτητα με τις τοποθεσίες των δυνητικών πελατών 
    • Η βαθμολογία αξιολογήσεων και ο αριθμός αξιολογήσεων που λαμβάνει η επιχείρησή σας
    • Ωράριο λειτουργίας

Πώς μπορώ να ενημερώσω τυχόν λανθασμένες πληροφορίες επιχείρησης που εμφανίζονται στην καταχώρισή μου;

Γιατί οι πληροφορίες στη καταχώριση Τοπικών υπηρεσιών διαφέρουν από αυτές της καταχώρισης στο Google My Business;

  • Οι καταχωρίσεις στις Τοπικές υπηρεσίες πρέπει να αντιστοιχίζονται με την καταχώρισή σας στο Google My Business. Συμπληρώστε μια φόρμα αιτήματος για Σύνθετη επαλήθευση, για να ενημερώσετε τυχόν λανθασμένες πληροφορίες.

Πώς μπορώ να καταργήσω την καταχώρισή μου από την ενότητα Τοπικές υπηρεσίες;

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;