Thông tin cập nhật quan trọng: Trạng thái huy hiệu Đối tác nay đã có trong Google Ads

Trạng thái huy hiệu và chuyên môn Đối tác Google của công ty bạn nay đã có trong Google Ads.

Điều này có ý nghĩa gì đối với bạn và công ty bạn

Sự thay đổi này có thể ảnh hưởng đến trạng thái huy hiệu và chuyên môn của công ty bạn. Chúng tôi đã cập nhật cách chúng tôi xác định người dùng liên kết. Trước đây, người dùng có thể yêu cầu liên kết với một công ty, tuy nhiên trong Google Ads, cấp độ quyền truy cập của tài khoản người quản lý Google Ads là yếu tố dùng để xác định quan hệ liên kết của người dùng Partners.

  • Nếu người dùng có quyền truy cập quản trị viên, tiêu chuẩn hoặc chỉ đọc, họ sẽ có thể thấy tab Chương trình Partners cũng như thông tin chi tiết về chuyên môn và huy hiệu của công ty họ.
  • Để đưa giấy chứng nhận Google Ads của người dùng vào trạng thái huy hiệu và chuyên môn của công ty, họ phải có cấp độ quyền truy cập quản trị viên hoặc tiêu chuẩn đối với tài khoản người quản lý Google Ads của công ty họ hoặc các tài khoản người quản lý phụ và họ phải đồng ý chia sẻ thông tin tài khoản Academy for Ads của mình. Tìm hiểu thêm

Để kiểm tra trạng thái huy hiệu của công ty bạn trong Google Ads, hãy đăng nhập vào tài khoản người quản lý Google Ads của bạn và nhấp vào tab Chương trình đối tác.

Bạn sẽ không còn có thể xem trạng thái huy hiệu và chuyên môn của công ty mình trong tài khoản Google Partners bạn sử dụng nữa.

Cách tải huy hiệu xuống

Để tải huy hiệu của bạn xuống trong giao diện Google Ads mới, hãy làm như sau:

  1. Chuyển đến tab Chương trình Partners của công ty bạn.
  2. Tìm thẻ trạng thái huy hiệu của công ty bạn.
  3. Nhấp vào biểu tượng menu ba dấu chấm và sau đó nhấp vào tùy chọn Nhận nội dung huy hiệu. Bạn sẽ nhận được những nội dung sau đây:
    • Một tệp .zip chứa nhiều kích thước và hình thức huy hiệu để sử dụng với các bản in tài liệu tiếp thị.
    • Đoạn mã huy hiệu động để sử dụng huy hiệu trên trang web của công ty bạn. Tốt nhất là bạn hãy cộng tác với người quản trị web nếu bạn không quen với việc chỉnh sửa trang web của mình.

Lưu ý: Có thể mất từ 24 đến 48 giờ để huy hiệu của bạn hiển thị.

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố