Viktig uppdatering: Status för Partner-märket finns nu i Google Ads

Status för ditt företags Partner-märke och specialisering finns nu i Google Ads.

Följder för dig och ditt företag

Ändringen kan påverka företagets märke och specialiseringsstatus. Vi har uppdaterat hur vi definierar användare med kopplade profiler. Tidigare kunde användarna begära att få koppla sin profil till ett företag, men i Google Ads bestäms Partners-kopplingen med åtkomstnivåer för Google Ads-förvaltarkontot.

  • Användare med administratörsbehörighet, standardbehörighet eller läsbehörighet kan se fliken Partners-programmet och företagets uppgifter om märke och specialiseringar.
  • Om du vill att användarens Google Ads-certifieringar ska räknas med i företagets märkes- och specialiseringsstatus måste användaren ha administratörsbehörighet eller standardbehörighet till företagets Google Ads-förvaltarkonto eller underordnade förvaltarkonto. Användaren måste också ha valt att dela sina kontouppgifter i Academy for Ads. Läs mer

Om du vill kontrollera företagets märkesstatus i Google Ads loggar du in på ditt Google Ads-förvaltarkonto och klickar på fliken Partners-programmet.

Det går inte längre att se företagets märkes- och specialiseringsstatus i Google Partners-kontot.

Ladda ned märket

Gör så här om du vill ladda ned märket i nya Google Ads:

  1. Öppna företagets Partners-programflik.
  2. Hitta kortet med företagets märkesstatus.
  3. Klicka på menyn med tre punkter och klicka på Hämta märkestillgångar. Följande filer laddas ned:
    • En .zip-fil som innehåller märket i flera storlekar och format för användning i tryckt marknadsföringsmaterial.
    • Ett kodavsnitt för det dynamiska märket för användning på företagets webbplats. Det är bäst att samarbeta med den som är webbansvarig om du inte vet hur du ska redigera webbplatsen.

Obs! Det kan ta 24 till 48 timmar innan märket blir tillgängligt.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?