Pragovi za rang oglasa: definicija

Najmanja licitacija koja je potrebna da bi se vaš oglas prikazao na određenoj poziciji. Da bi oglas ispunio uvjete za prikazivanje te da bi zadržao visoku kvalitetu doživljaja oglasa, svaki oglas treba biti u skladu s relevantnim pragovima kvalitete.

Rang oglasa određuje se na temelju niza čimbenika, uključujući licitaciju, vrijeme dražbe, kvalitetu oglasa, pragove za rang oglasa, kontekst pretraživanja i učinak proširenja oglasa.

Pragovi za rang oglasa određuju su prema kvaliteti vašeg oglasa te se prilagođavaju na temelju različitih čimbenika, uključujući poziciju oglasa, temu i karakteristike pretraživanja, korisničke signale i atribute, kao što su lokacija i vrsta uređaja. Pragovi za rang oglasa osiguravaju da se dovoljno pažnje obraća na kvalitetu oglasa, kao i licitaciju te vrijednost oglašivača.

Na primjer, pragovi za rang oglasa koje oglas treba ispunjavati da bi se prikazao iznad rezultata pretraživanja viši su od pragova za oglase koji se prikazuju ispod rezultata pretraživanja. Stoga postoji veća vjerojatnost da će se kvalitetniji oglasi prikazivati na višoj poziciji na stranici te da će stvarni CPC-ovi odražavati vrijednost lokacije oglasa na stranici.

Na koji način rang oglasa utječe na CPC

Vaš stvarni CPC izračunava se na temelju ranga oglasa, konkurencije ostalih oglašivača i pragova za rang oglasa s kojima oglas treba biti u skladu.

Čak i ako vaš oglas jedini ispunjava uvjete za prikazivanje i nijedan od vaših konkurenata ne ispunjava uvjete pragova za rang oglasa, svejedno ćete platiti minimalni iznos potreban za prekoračenje pragova. To znači da vaš oglas može biti relativno skup bez obzira na to što se odmah ispod njega ne prikazuju oglasi jer njegova cijena ovisi o kvaliteti oglasa i pragovima za rang oglas.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem