Κατώτατα όρια κατάταξης διαφήμισης: Ορισμός

Η ελάχιστη προσφορά που απαιτείται για την εμφάνιση της διαφήμισής σας σε συγκεκριμένη θέση. Για τη διατήρηση μιας διαφημιστικής εμπειρίας υψηλής ποιότητας, κάθε διαφήμιση πρέπει να πληροί τα σχετικά κατώτατα όρια ποιότητας, ώστε να είναι κατάλληλη για εμφάνιση.

Η κατάταξη διαφήμισης καθορίζεται από διάφορους παράγοντες, όπως την προσφορά σας, την ποιότητα διαφήμισης κατά τη δημοπρασία, τα κατώτατα όρια κατάταξης διαφήμισης, το περιβάλλον της αναζήτησης και την επίδραση των επεκτάσεων διαφημίσεων.

Τα κατώτατα όρια κατάταξης διαφήμισης καθορίζονται από την ποιότητα της διαφήμισής σας και προσαρμόζονται με βάση διάφορους παράγοντες, όπως η θέση διαφήμισης, το θέμα και η φύση της αναζήτησης, καθώς και χαρακτηριστικά ταυτοποίησης χρηστών και χαρακτηριστικά, όπως η τοποθεσία και ο τύπος συσκευής. Τα κατώτατα όρια κατάταξης διαφήμισης διασφαλίζουν ότι δίνεται η δέουσα προσοχή στην ποιότητα της διαφήμισης, καθώς και στην προσφορά και την αξία ενός διαφημιζομένου.

Για παράδειγμα, τα κατώτατα όρια κατάταξης διαφήμισης που πρέπει να πληρούνται για την εμφάνιση διαφημίσεων επάνω από τα αποτελέσματα αναζήτησης είναι υψηλότερα από τα αντίστοιχα όρια για διαφημίσεις κάτω από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες είναι πιθανότερο να βλέπουν διαφημίσεις υψηλότερης ποιότητας πιο ψηλά στη σελίδα, ενώ τα πραγματικά CPC αντανακλούν την αξία της θέσης της διαφήμισης στη σελίδα.

Πώς η κατάταξη διαφήμισης επηρεάζει το CPC

Το πραγματικό CPC υπολογίζεται με βάση την κατάταξη διαφήμισης, τον ανταγωνισμό από άλλους διαφημιζόμενους και τα κατώτατα όρια κατάταξης διαφήμισης που πρέπει να πληροί η διαφήμισή σας.

Ακόμα και αν μόνο η διαφήμισή σας είναι κατάλληλη για εμφάνιση και κανείς από τους ανταγωνιστές σας δεν πληροί τα κατώτατα όρια κατάταξης διαφήμισης, θα πληρώνετε το ελάχιστο ποσό που απαιτείται για την υπέρβαση των κατώτατων ορίων. Αυτό σημαίνει ότι, ανάλογα με την ποιότητα της διαφήμισής σας και τα κατώτατα όρια κατάταξης διαφήμισης, η διαφήμισή σας θα μπορούσε να είναι σχετικά ακριβή, ακόμα και όταν δεν εμφανίζονται διαφημίσεις ακριβώς κάτω από αυτήν.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας