Tungkol sa mga Smart campaign sa Google Display Network

Gumagana ang mga Smart campaign sa Google Search Network at sa Google Display Network. Kung maaabot ng Search Network ang mga tao kapag naghahanap na sila ng mga partikular na produkto o serbisyo, makakatulong naman sa iyo ang Display Network na makuha ang pansin ng isang tao sa bandang simula ng cycle ng pagbili. Ang ibig sabihin nito, maipapakita mo ang iyong mga ad sa mga tao bago nila simulang hanapin ang iniaalok mo, na maaaring mahalaga para sa iyong pangkalahatang diskarte sa pag-advertise. Halimbawa, maaari mong abutin ang mga tao sa Display Network habang sila ay nagba-browse ng mga paborito nilang website, nagpapakita ng video sa YouTube sa isang kaibigan, tumitingin ng kanilang Gmail account, o gumagamit ng mga mobile device at app.

Pag-opt out sa Display Network

Para mag-opt out sa pagpapagana ng iyong mga Smart campaign sa Display Network, sagutan ang form sa pag-opt out na ito. Kadalasang pinoproseso ang mga kahilingan bawat linggo.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu