Giới thiệu về tính năng Ưu đãi khuyến mại của Google Partners

Tính năng Ưu đãi khuyến mại là một lợi ích (các tài khoản không bắt buộc phải tham gia) cung cấp tín dụng chi tiêu cho *những Thành viên, Đối tác và Đối tác xuất sắc đủ điều kiện. Những tài khoản đủ điều kiện sẽ nhận được một khoản tín dụng khuyến mại có giá trị tương ứng với số tiền mà tài khoản đã chi tiêu. Ví dụ: chúng tôi sẽ so khớp giá trị chi tiêu trong 30 ngày, tối đa 100 đô la (USD hoặc đơn vị tiền tệ tương đương). Các chương trình Ưu đãi khuyến mại có thể khác nhau tùy thuộc vào trạng thái huy hiệu của công ty và quốc gia thanh toán của tài khoản.

*Điều khoản và điều kiện cho mỗi chương trình khuyến mại có thể khác nhau theo quốc gia hoặc chương trình khuyến mại. Vì vậy, bạn nhớ xem các điều khoản và điều kiện chung áp dụng cho các mã khuyến mại của chúng tôi.

Điều kiện tham gia đối với tài khoản

Chương trình ưu đãi khuyến mại sẽ áp dụng cho mọi tài khoản dưới quyền quản lý của một tài khoản người quản lý Google Ads nếu tài khoản đó đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Tài khoản đó đã bật tính năng Ưu đãi khuyến mại.
 • Tài khoản đó hiện không tham gia chương trình khuyến mại nào khác.
 • Quốc gia thanh toán của tài khoản đó thuộc phạm vi cung cấp chương trình khuyến mại của Google Partners.
 • Tài khoản đó đã phân phát lượt hiển thị quảng cáo đầu tiên trong vòng 14 ngày qua.

Xem toàn bộ các điều khoản và điều kiện tại đây.

Cách kích hoạt tính năng Ưu đãi khuyến mại

Cách sử dụng tính năng Ưu đãi khuyến mại:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào thẻ Chương trình Partners và tìm thẻ “Ưu đãi khuyến mại” ở góc trên bên trái.
 3. Nhấp vào Xem chi tiết và chọn Bật.
 4. Nhấp vào Lưu.

Cách hoạt động của tính năng Ưu đãi khuyến mại

Sau khi bạn bật tính năng Ưu đãi khuyến mại, các chương trình ưu đãi khuyến mại sẽ tự động áp dụng cho những tài khoản đủ điều kiện đã phân phát lượt hiển thị quảng cáo đầu tiên trong 14 ngày qua. Để xem những chương trình khuyến mại sẽ áp dụng cho tài khoản của bạn, hãy nhấp vào Xem chi tiết.

Lưu ý:

 • Chương trình Ưu đãi khuyến mại sẽ không được áp dụng ngay lập tức. Hệ thống sẽ quét tài khoản của bạn vài lần trong ngày và áp dụng các chương trình Ưu đãi khuyến mại phù hợp cho mọi tài khoản đủ điều kiện, miễn là các tài khoản đó đã nhận được lượt hiển thị đầu tiên.
 • Bạn không thể tạo một chương trình ưu đãi khuyến mãi trong mục Chương trình Partners để gửi cho khách hàng tiềm năng.
 • Bạn không thể chọn một số tài khoản cụ thể để áp dụng chương trình Ưu đãi khuyến mại vì hệ thống sẽ tự động áp dụng cho tất cả các tài khoản mới đủ điều kiện.
 • Nếu bạn đã bật tính năng Ưu đãi khuyến mại (bằng cách gạt nút chuyển sang vị trí "Bật"), thì bạn có trách nhiệm thông báo về chương trình này cho những tài khoản được liên kết trong tài khoản người quản lý Google Ads của mình. Hệ thống sẽ không thông báo cho các tài khoản liên kết khi áp dụng chương trình khuyến mại.

Chúng tôi không giới hạn số lượng chương trình khuyến mại mà tài khoản người quản lý của bạn có thể được hưởng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ giảm tần suất áp dụng các chương trình khuyến mại mới khi giá trị của chúng bằng với tổng số tiền mà tài khoản đã chi tiêu trong một khoảng thời gian nhất định. Khi tần suất khuyến mại giảm đi, bạn sẽ thấy một cảnh báo ở đầu thẻ Ưu đãi khuyến mại.

Cách xem các chương trình Ưu đãi khuyến mại hiện có

Để xem các chương trình Ưu đãi khuyến mại hiện có, hãy làm như sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào thẻ Chương trình Partners và tìm thẻ “Ưu đãi khuyến mại”.
 3. Nhấp vào Xem chi tiết.
 4. Tìm mục "Ưu đãi" và nhấp vào mũi tên để mở rộng. Bảng hiện ra sẽ cung cấp cho bạn thông tin về các chương trình ưu đãi hiện có theo quốc gia và số tiền mà bạn nhận được.

Cách xem các chương trình Ưu đãi khuyến mại đã áp dụng

Để xem các chương trình ưu đãi khuyến mại đã áp dụng trong 90 ngày qua, hãy làm như sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào thẻ Chương trình Partners và tìm thẻ “Ưu đãi khuyến mại”.
 3. Nhấp vào Xem chi tiết.
 4. Tìm mục “Các ưu đãi khuyến mại đã áp dụng”. Bảng hiện ra sẽ cung cấp cho bạn thông tin về những tài khoản liên kết với tài khoản người quản lý mà hệ thống đã áp dụng một chương trình khuyến mại của Google Partners trong 90 ngày qua.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false