Настройване на проследяване на реализациите от продажби в магазини (партньор за данни)

„Продажби в магазини (партньор за данни)“ е тип проследяване на офлайн реализациите, при който външен партньор за данни установява съответствие между информацията за офлайн продажбите, които проследявате в система за управление на връзките с клиенти, и кликванията върху рекламите Ви. Съответствието се определя посредством поставен на уебсайта Ви маркер за проследяване. След това партньорът за данни импортира реализациите Ви в Google Ads, така че да виждате кои ключови думи, реклами, рекламни групи и кампании вероятно са оказали най-голям ефект върху продажбите в магазините.

Преди да започнете

Реализациите от продажби в магазини се предлагат само за големи рекламодатели с няколко физически магазина. Попитайте представителя на профила си дали се предлагат за Вашия бизнес. Представителят Ви ще трябва да Ви регистрира за реализации от продажби в магазини и да Ви помогне с процеса на настройване.

За да проследявате реализации от продажби в магазини, трябва да направите и следното:

Инструкции

Трябва да работите с представителя за профила си в Google Ads, за да настроите профила си за проследяване на реализациите от продажби в магазини (партньор за данни). Той ще Ви преведе през следните стъпки:

  1. Установяване на достъп на партньорите за данни до приложния програмен интерфейс (API). Те трябва да заявят достъп до API на Google Ads (API на AdWords). След това трябва да потвърдите заявката им от профила си в Google Ads.
  2. Създаване на файл от системата Ви за управление на връзките с клиенти на базата на шаблон, предоставен от партньора за данни. След като създадете файла, трябва да го изпратите на партньора за данни. Ще започнете с изпращането на пробен файл, за да се уверите, че всичко работи правилно. После редовно ще изпращате файл на партньора за данни, според неговите изисквания, за да може да проследява реализациите Ви.
  3. Партньорът за данни ще Ви предостави маркер за проследяване на реализациите, който трябва да добавите към уебсайта си.
  4. Представителят за профила Ви ще настрои в профила Ви в Google Ads действия, водещи до реализация от продажби в магазини.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си