Konversioonitüübi „Poemüük (otsene üleslaadimine)” ISO 27001 sertifikaat

Audiitorid: Ernst & Young CertifyPoint

ISO 27001 on üks enim tunnustatud rahvusvaheliselt aktsepteeritud sõltumatuid turbestandardeid. Google on saavutanud ISO 27001 sertifikatsiooni süsteemide, rakenduste, inimeste, tehnoloogiate, protsesside ja andmekeskuste jaoks, mis teenindavad mitmeid Google'i tooteid.

Meiepoolset ISO standardi järgimist kontrollis Ernst & Young CertifyPoint, mis on rahvusvahelise akrediteerimisfoorumi (IAF) liikmeks oleva Hollandi akrediteerimisnõukogu (Raad voor Accreditatie) akrediteeritud ISO akrediteerimisorgan. Akrediteerimisorgani Ernst & Young CertifyPoint väljastatud sertifikaate aktsepteeritakse kehtivate sertifikaatidena kõigis riikides, mis on IAF-i liikmed.

Lisateave standardi ISO 27001 kohta

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse