Khắc phục sự cố khi nhập số lượt chuyển đổi Bán hàng tại cửa hàng (tải lên trực tiếp)

Khi bạn nhập các giao dịch tại cửa hàng vào Google Ads, dữ liệu bạn tải lên phải được định dạng chính xác sao cho khớp với dữ liệu của Google. Sự cố so khớp thường xảy ra khi tiêu đề cột không được định dạng đúng hoặc khi dữ liệu được băm không chính xác bằng thuật toán SHA-256.

Bài viết này cung cấp hướng dẫn về cách tải lên thành công dữ liệu giao dịch của bạn và cách khắc phục sự cố với nội dung tải lên. Hãy tìm hiểu thêm về cách Tải lên các giao dịch ngoại tuyến.

Hướng dẫn

Thực hiện theo các hướng dẫn để tăng khối lượng so khớp

Tệp dữ liệu bán hàng tại cửa hàng (tải lên trực tiếp) phải tuân thủ các nguyên tắc định dạng cụ thể để khớp với dữ liệu của Google. Định dạng hoặc băm không chính xác có thể dẫn đến lỗi tải lên hoặc số lượng khớp giao dịch thấp. Hãy thực hiện theo các nguyên tắc sau trước khi bạn tải tệp lên:

Nguyên tắc định dạng

 • Sử dụng các định dạng tệp sau để tải dữ liệu giao dịch của bạn lên: CSV, Excel, Google Trang tính, HTTPS hoặc SFTP.
 • Sử các tiêu đề cột sau và đảm bảo rằng các tiêu đề đó được viết đúng chính tả:
  • Email
  • Số điện thoại
  • Tên
  • Họ
  • Thành phố
  • Tiểu bang
  • Quốc gia
  • Mã zip
  • Tên chuyển đổi
  • Thời gian chuyển đổi
  • Giá trị chuyển đổi
  • Đơn vị tiền tệ chuyển đổi
 • Tất cả địa chỉ email phải bao gồm tên miền, chẳng hạn như gmail.com hoặc hotmail.co.jp.
 • Đảm bảo tất cả các ký tự đều ở dạng chữ thường và xóa tất cả các dấu cách thừa trước, sau hoặc giữa tên và địa chỉ email.
 • Email có dấu (ví dụ: è, é, ê, và ë) sẽ không so khớp được. Tuy nhiên, cột "Tên" và "Họ" có thể bao gồm dấu.
 • Không bao gồm các tiền tố, chẳng hạn như "Mr.", trong tên khách hàng.
 • Các mục trong cột "Tên chuyển đổi" nên sử dụng chính tả và cách viết hoa chính xác giống như hành động chuyển đổi bạn đã tạo trong tài khoản Google Ads của mình.
 • "Tỷ lệ mức độ trung thành" và "Tỷ lệ tải lên giao dịch" phải được đưa vào dưới dạng thông số. Phần bạn nhập vào cho các tỷ lệ này phải nằm trong khoảng từ 0 đến 1 (phải lớn hơn 0).

Nguyên tắc băm

 • Các cột sau phải được băm bằng thuật toán SHA-256. (Lưu ý: Tính năng tải tệp .csv lên một lần qua Google Ads hỗ trợ dữ liệu chưa băm. Trình duyệt sẽ tự động băm dữ liệu trong các cột này khi gửi):
  • Email
  • Số điện thoại
  • Tên
  • Họ
 • Các cột sau đây vẫn không được băm:
  • Thành phố
  • Tiểu bang
  • Quốc gia
  • Mã zip
 • Xin lưu ý rằng hành động băm phía máy khách chỉ được hỗ trợ cho các tệp định dạng .csv được tải lên thông qua giao diện Google Ads. Các định dạng tệp khác (ví dụ: XLS, Google Trang tính) và các loại nội dung tải lên khác (ví dụ: Tải lên theo lịch, API Google Ads) hiện không được hỗ trợ và yêu cầu băm thủ công trước khi tải lên

  Bạn vẫn có thể tải dữ liệu giao dịch có lỗi băm lên (ví dụ: địa chỉ email có dấu cách), nhưng rất có thể dữ liệu của bạn sẽ không được khớp.

  Xem trước tệp của bạn để phát hiện các vấn đề định dạng

  Nhận bản xem trước để biết dữ liệu của bạn có tải lên thành công không. Hãy tham khảo các bước để tải bảng tính của bạn lên một lần, nhưng hãy nhấp vào Xem trước thay vì Áp dụng. Bạn sẽ nhận được thông báo về bất kỳ lỗi nào được tìm thấy trong các hàng của mình. Bất kỳ hàng nào được đánh dấu có lỗi sẽ không được xử lý khi bạn áp dụng tệp.

  Khi bạn xem chi tiết xem trước, cột "Thay đổi" hiển thị cho bạn số lỗi, cùng với các thông tin khác như tên chuyển đổi, thời gian chuyển đổi và giá trị chuyển đổi.

  Cột "Trạng thái" hiển thị trạng thái cho hàng, bao gồm thông báo lỗi.

  Giới thiệu về cách sử dụng nhiều hành động chuyển đổi

  Bạn có thể tạo nhiều hành động chuyển đổi bán hàng tại cửa hàng để theo dõi các loại giao dịch khác nhau, chẳng hạn như danh mục sản phẩm và kênh quảng cáo.

  Hãy đảm bảo rằng tên chuyển đổi trong tệp của bạn khớp chính xác với tên trong cột "Tên chuyển đổi". Bởi vì bạn cần số lượng tối thiểu các chuyển đổi để tải lên các giao dịch của mình, chúng tôi khuyên bạn nên ưu tiên các hành động chuyển đổi khối lượng cao. 

  Xin lưu ý rằng bạn cũng có thể tải lên các giao dịch của mình hàng tuần hoặc hai tuần một lần thay vì hàng ngày để đảm bảo bạn có đủ số lần khớp.

  Khắc phục lỗi khi tải lên

  Nếu bạn nhận được thông báo lỗi khi xem trước tệp của mình, hãy tìm lỗi trong bảng bên dưới và làm theo cách sửa chữa được đề xuất.

  Lỗi/Vấn đề Cách sửa
  Hàng thông số bị thiếu tỷ lệ mức độ trung thành Nhập tỷ lệ mức độ trung thành trong hàng thông số. Phần bạn sử dụng cần phải nằm trong khoảng từ 0 đến 1 (không bao gồm 0).
  Tỷ lệ mức độ trung thành không nằm trong khoảng từ 0 đến 1, không bao gồm 0. Nhập tỷ lệ mức độ trung thành nằm trong khoảng từ 0 đến 1 (không bao gồm 0).
  Hàng thông số bị thiếu tỷ lệ tải lên giao dịch Nhập tỷ lệ tải lên giao dịch vào hàng Thông số. Đây là tỷ lệ bán hàng bạn tải lên tổng số lượt bán hàng mà bạn có thể liên kết với một khách hàng. Phần này cần phải nằm từ 0 đến 1 (không bao gồm 0). Ví dụ: nếu bạn tải một nửa số lượt bán hàng mà bạn có thể liên kết với một khách hàng, Tỷ lệ tải lên giao dịch của bạn sẽ là 0,5 hay 50%.
  Tỷ lệ tải lên giao dịch không nằm trong khoảng từ 0 đến 1 Nhập tỷ lệ tải lên giao dịch nằm trong khoảng từ 0 đến 1 (không bao gồm 0).
  Giá trị cột Email không được băm Email phải được băm bằng SHA-256.
  Giá trị cột Tên không được băm Tên phải được băm bằng SHA-256. 
  Giá trị cột Họ không được băm Họ phải được băm bằng SHA-256.
  Giá trị cột Số điện thoại không được băm Số điện thoại phải được băm bằng SHA-256.
  Mã quốc gia không được băm Xóa hàm băm khỏi mã quốc gia.
  Mã zip không được băm Xóa hàm băm khỏi mã zip.
  Không thể tìm thấy loại chuyển đổi này. Thêm loại chuyển đổi mới hoặc thay đổi văn bản bạn đã nhập. Sử dụng đúng một cách viết chính tả và viết hoa trên tệp tải lên mà bạn sử dụng khi tạo hành động chuyển đổi trong tài khoản của mình.
  Không được sử dụng các ngày trong tương lai cho thời gian chuyển đổi Không sử dụng ngày trong tương lai trong cột "Thời gian chuyển đổi" của bạn.
  Không được sử dụng số tiền giao dịch là số âm Không sử dụng các giá trị giao dịch âm.
  Kích thước tệp vượt quá 50 MB sau khi băm Chia nhỏ tệp lớn hơn 50 MB thành nhiều tệp và tải riêng từng tệp lên. 
  Giao dịch không đủ

  Một số hành động chuyển đổi trong tệp của bạn không có đủ giao dịch. Trong trường hợp này, chỉ các hàng không nhận được lỗi sẽ được tải lên và áp dụng. Hãy thử các giải pháp sau:

  • Sửa mọi lỗi trong tệp và tải lên một lần nữa.
  • Sử dụng thời lượng chuyển đổi dài hơn để nhận đủ giao dịch bằng cách điều chỉnh ở cấp hành động chuyển đổi.
  • Xem xét kết hợp một số loại giao dịch của bạn thành một hành động chuyển đổi để có khối lượng giao dịch cao hơn.
  Không đủ các giao dịch phù hợp Bạn không có đủ số lượng giao dịch khớp với dữ liệu của Google. Bạn thường cần ít nhất 6.000 giao dịch khớp để tải lên các giao dịch tại cửa hàng. Hãy xem lại nguyên tắc định dạng và băm ở trên để đảm bảo bạn đang nhập đúng thông tin để so khớp.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố