Як вирішувати проблеми з імпортом конверсій продажів у магазині (пряме завантаження)

Щоб імпортувати в Google Ads дані про трансакції в магазині, їх потрібно відформатувати для зіставлення з даними Google. Проблеми із зіставленням зазвичай виникають тоді, коли заголовки стовпців мають неправильний формат або коли дані хешовано неправильно за допомогою алгоритму SHA-256.

У цій статті наведено вказівки із завантаження даних трансакцій у магазині й вирішення пов’язаних проблем. Докладніше про те, як завантажити офлайн-трансакції.

Вказівки

Дотримуйтеся вказівок, щоб збільшити обсяг збігів

Для зіставлення із записами Google дані продажів у магазині (пряме завантаження) мають відповідати певним вимогам щодо форматування. Неправильний формат, зокрема невідповідне хешування, може призвести до помилки завантаження або зіставлення лише малої частини записів. Перш ніж завантажувати файл, виконайте наведені нижче вказівки.

Інструкції з форматування

 • Завантажуйте дані в одному з цих форматів: CSV, Excel, Google Таблиці, HTTPS або SFTP.
 • Використовуйте наведені нижче заголовки стовпців і переконайтеся, що вони написані без помилок.
  • Email
  • Phone Number
  • First Name
  • Last Name
  • City
  • State
  • Country
  • Zip Code
  • Conversion Name
  • Conversion Time
  • Conversion Value
  • Conversion Currency
 • Указуйте всі електронні адреси з доменним іменем, як-от gmail.com або ukr.net.
 • Усі символи мають бути в нижньому регістрі та без зайвих пробілів до, після та всередині електронної адреси, прізвища й імені.
 • Електронні адреси, що містять діакритичні знаки (наприклад, è, é, ê або ë), не зіставлятимуться. Однак у стовпцях First Name (Ім’я) і Last Name (Прізвище) дозволяються діакритичні знаки.
 • Не додавайте завертання, наприклад "пан", до імен клієнтів.
 • Для записів у стовпці Conversion Name (Назва конверсії) має використовуватися таке саме написання та вживання великих літер, що й для дії-конверсії, створеної в обліковому записі Google Ads.
 • Додавайте Loyalty Rate (Коефіцієнт лояльності) та Transaction Upload Rate (Коефіцієнт завантаження трансакцій) як параметри. Значення цих коефіцієнтів має бути дробом між 0 і 1 (більшим за 0).

Вказівки з хешування

 • Нижче наведено перелік стовпців, які не потрібно хешувати за допомогою алгоритму SHA-256. (Зверніть увагу, що дозволяється одноразове завантаження нехешованих даних у файлі .csv через Google Ads. Після надсилання дані в цих стовпцях будуть автоматично хешуватися у веб-переглядачі.)
  • Email
  • Phone Number
  • First Name
  • Last Name
 • Наведені нижче стовпці мають залишитися нехешованими.
  • City
  • State
  • Country
  • Zip Code
 • Зверніть увагу, що клієнтське хешування підтримується лише для файлів у форматі .csv, які завантажуються через інтерфейс Google Ads. Інші формати файлів (наприклад, XLS, Google Таблиці) та інші типи завантажень (як-от заплановані завантаження, Google Ads API (AdWords API)) наразі не підтримуються. Такі файли потрібно хешувати вручну перед завантаженням.

  Дані можна завантажувати навіть із помилками хешування (наприклад, електронні адреси з пробілами), але, найімовірніше, їх не буде зіставлено.

  Перегляньте файл, щоб побачити помилки форматування

  Відкрийте попередній перегляд успішності завантаження даних. Виконайте кроки для одноразового завантаження електронної таблиці, але натисніть Переглянути замість Застосувати. Ви отримаєте сповіщення про помилки в даних. Якщо ви застосуєте файл, усі помилкові рядки буде пропущено.

  У стовпці "Зміна" вікна попереднього перегляду наводиться кількість помилок та інша інформація, як-от назва конверсії, час конверсії та цінність конверсії.

  Стовпець "Статус продукту" показує поточний статус рядка, зокрема повідомлення про помилку.

  Про використання кількох дій конверсії

  Ви можете створити кілька дій конверсій для продажів у магазині, щоб відстежувати різні типи трансакцій, наприклад за категорією продуктів і каналом.

  Переконайтеся, що назви конверсій у файлі збігаються з назвами в стовпці Conversion Name (Назва конверсії). Оскільки для завантаження трансакцій потрібен певний мінімум конверсій, радимо віддати пріоритет діям конверсії з великим обсягом. 

  Пам’ятайте про те, що трансакції можна завантажувати раз на один або два тижні, щоб отримувати достатню кількість збігів.

  Вирішення проблем із завантаженнями

  Якщо ви отримали повідомлення про помилку під час попереднього перегляду файлу, дотримуйтеся вказівок з її виправлення в таблиці нижче.

  Помилка/проблема Рекомендації з усунення
  У рядку параметрів не вказано коефіцієнт лояльності Введіть коефіцієнт лояльності в рядку параметрів. Це значення має бути дробом від 0 до 1 (але більшим за 0).
  Коефіцієнт лояльності не в діапазоні від 0 до 1 (але більший за 0) Введіть коефіцієнт лояльності від 0 до 1 (але більший за 0).
  У рядку параметрів не вказано коефіцієнт завантаження трансакцій Введіть коефіцієнт завантаження трансакцій в рядку параметрів. Це співвідношення завантажуваних продажів із загальним обсягом продажів, які можна пов’язати з клієнтом. Це значення має бути дробом від 0 до 1 (але більшим за 0). Наприклад, якщо ви завантажуєте половину продажів, які можна зв’язати з клієнтом, коефіцієнт завантаження трансакцій становитиме 0,5 або 50%.
  Коефіцієнт завантаження трансакцій не в діапазоні від 0 до 1 Введіть коефіцієнт завантаження трансакцій в діапазоні від 0 до 1 (але більший за 0).
  Значення в стовпці Email не є хешем Захешуйте електронні адреси за допомогою функції SHA-256.
  Значення в стовпці First Name не є хешем Захешуйте імена за допомогою функції SHA-256. 
  Значення в стовпці Last Name не є хешем Захешуйте прізвища за допомогою функції SHA-256.
  Значення в стовпці Phone Number не є хешем Захешуйте номери телефону за допомогою функції SHA-256.
  Значення в стовпці Country Code не може бути хешем Укажіть коди країн без хешування.
  Значення в стовпці Zip Code не може бути хешем Укажіть поштові індекси без хешування.
  Цей тип конверсії не знайдено. Додайте новий тип або змініть введений текст. Указуйте дії конверсії в завантажуваному файлі так само (з уживанням великих літер), як і в обліковому записі.
  Час конверсії не може бути в майбутньому Не використовуйте майбутній час у стовпці Conversion Time (Час конверсії).
  Сума трансакції не може бути від’ємною Не використовуйте від’ємне число для цінності конверсії.
  Розмір файлу перевищує 50 МБ після хешування Розділіть файл на дрібніші (до 50 МБ завбільшки) і завантажте їх окремо. 
  Недостатньо трансакцій

  Для певних дій конверсії у файлі бракує трансакцій. Буде завантажено й застосовано лише стовпці без помилок. Спробуйте наведені нижче рішення.

  • Виправте помилки у файлі та завантажте його ще раз.
  • Вносьте корективи на рівні дії конверсії та використовуйте довше вікно конверсії, щоб отримати достатньо трансакцій.
  • Спробуйте об’єднати деякі типи трансакцій в одну дію конверсії, щоб збільшити обсяг трансакцій.
  Недостатньо відповідних трансакцій Замало трансакцій зіставлено з даними Google. Щоб завантажити дані про трансакції в магазині, зазвичай потрібно не менше 6000 збігів трансакцій. Перегляньте наведені вище вказівки з форматування й хешування та переконайтеся, що вказуєте правильну інформацію для зіставлення.
Чи корисна ця інформація?
Як можна її покращити?

Потрібна додаткова допомога?

Увійдіть в обліковий запис, щоб отримати додаткову допомогу та швидко вирішити проблему