Chế độ xem phần mở rộng

Một trong 2 cách để xem dữ liệu về phần mở rộng trong trang "Phần mở rộng". Xin lưu ý rằng trang "Phần mở rộng" sẽ hiển thị thẻ tóm tắt trước tiên. Vì vậy, bạn phải nhấp vào biểu tượng bảng ở trên cùng, rồi nhấp vào trình đơn thả xuống "Chế độ xem mối liên kết" và chọn "Chế độ xem phần mở rộng".

Trong "Chế độ xem phần mở rộng", mỗi hàng chứa dữ liệu dành cho một phần mở rộng, được tổng hợp trên tất cả mối liên kết của phần mở rộng đó. Mỗi phần mở rộng được liệt kê một lần ở hàng riêng. Hãy sử dụng "Chế độ xem phần mở rộng" để so sánh hiệu suất của các phần mở rộng với nhau.

Xin lưu ý rằng bất cứ lúc nào bạn tạo một phần mở rộng (chẳng hạn như phần mở rộng về chú thích hoặc phần mở rộng về đoạn thông tin có cấu trúc), bạn đều có thể liên kết phần mở rộng đó với nhóm quảng cáo hay chiến dịch bất kỳ hoặc toàn bộ tài khoản của mình. Điều này có nghĩa là một phần mở rộng có thể có nhiều mối liên kết. Để xem các mối liên kết này, hãy chuyển sang "Chế độ xem mối liên kết".

Tìm hiểu thêm

Giới thiệu về phần mở rộng

Đo lường hiệu suất của phần mở rộng quảng cáo

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false