Widok rozszerzeń

Jeden z dwóch sposobów przeglądania danych rozszerzeń na stronie rozszerzeń.

W widoku rozszerzeń każdy wiersz zawiera dane pojedynczego rozszerzenia i zbiorcze dane wszystkich jego powiązań. Każde rozszerzenie jest wymienione jeden raz i ma własny wiersz. Skorzystaj z widoku rozszerzeń, by porównać skuteczność dwóch rozszerzeń.

Za każdym razem, gdy utworzysz rozszerzenie, takie jak objaśnienie albo rozszerzenie informacji w witrynie, możesz powiązać je z dowolną grupą reklam lub kampanią albo z całym kontem. Oznacza to, że jedno rozszerzenie może mieć wiele powiązań. Aby wyświetlić te powiązania, przełącz się na widok powiązań.

Więcej informacji
Rozszerzenia
Ocena skuteczności rozszerzeń reklam

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem