Изглед на разширенията

Един от двата начина за преглед на данните за разширенията Ви в страницата на разширенията

В изгледа на разширенията всеки ред съдържа данни конкретно за едно разширение, обобщени за всички негови свързвания. Всяко разширение е посочено веднъж и запълва собствения си ред. Използвайте изгледа на разширенията, за да сравнявате ефективността на едно разширение с друго.

Имайте предвид, че винаги, когато създавате разширение, например за допълнителни описания или за структурирано описание, можете да го свързвате с всяка от рекламните си групи или кампании, или с целия си профил. Това означава, че едно разширение може да има няколко свързвания. За да виждате свързванията, преминете към изгледа на свързванията.

Научете повече
Всичко за разширенията
Измерване на ефективността на разширенията на рекламите

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си