View ng mga pag-uugnay

Isa sa dalawang paraan upang tingnan ang data ng iyong mga extension sa page na mga extension.

Tandaan na kahit anong oras ka gumawa ng extension, gaya ng callout o structured snippet na extension, maaari mo itong iugnay sa alinman sa iyong mga ad group o campaign, o sa buong account mo. Nangangahulugan ito na maaaring magkaroon ng maraming pag-uugnay ang iisang extension.

Sa view ng mga pag-uugnay, ang bawat row ay naglalaman ng data na partikular sa iisang pag-uugnay ng extension, kasama ang ad group, campaign, o account kung saan ito nakaugnay. Kung naiugnay ang isang extension sa maraming ad group o campaign, maililista ito nang maraming beses. Gamitin ang view ng mga pag-uugnay upang ikumpara ang performance ng iisang extension mula sa isang pag-uugnay patungo sa susunod. Maaari ka ring magdagdag o mag-alis ng mga pag-uugnay sa pamamagitan ng pag-tick sa mga kahon sa tabi ng mga pag-uugnay na gusto mong baguhin, at pagkatapos ay paggamit sa mga drop-down menu na Idagdag sa at I-edit.

Upang makita ang data ng iyong mga extension nang walang detalye ng mga pag-uugnay, lumipat sa view ng mga extension.

Matuto pa
Tungkol sa mga extension
Sukatin ang performance ng extension ng ad

 

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu