Giới thiệu về xem xét trạng thái

Quảng cáo Google Ads liên quan đến nhiều bộ phận hoạt động và cần thời gian để cài đặt. Trong trải nghiệm Google Ads mới, có thể thấy đánh giá "Trạng thái" trên trang "Tổng quan" và sẽ hiển thị các thông báo quan trọng giúp bạn hiểu và giải quyết các vấn đề với Chiến dịch hiển thị và tiếp thị lại. Bạn sẽ thấy 3 loại cảnh báo:

  1. Các vấn đề nghiêm trọng về trạng thái hoạt động và/hoặc hiệu suất cần phải tiến hành giải quyết để quảng cáo của bạn có thể tiếp tục phân phát
  2. Các vấn đề bạn cần chú ý để phát huy tối đa tiềm năng của quảng cáo và duy trì một chiến dịch hoạt động tốt
  3. Trạng thái hoạt động cho bạn biết các thành phần của Chiến dịch hiển thị có đang hoạt động như mong đợi không

Lợi ích

Xem xét trạng thái có sẵn ngay khi bạn bắt đầu sử dụng trải nghiệm Google Ads mới, tính năng này sẽ giúp bạn tìm và khắc phục các vấn đề đang chặn hoặc hạn chế các Chiến dịch hiển thị của bạn. Ví dụ: bạn có thể thấy cảnh báo rằng một trong số quảng cáo của bạn không được chấp thuận và chỉ với 1 nhấp chuột, bạn có thể tìm thấy quảng cáo, chiến dịch và nhóm quảng cáo đang bị ảnh hưởng do bị từ chối.

Cách hoạt động

  1. Chọn một mục hiển thị từ bảng điều khiển ở bên trái màn hình của bạn.
  2. Nhấp vào Tổng quan từ menu trang bên trái, bên phải của bảng điều hướng.
  3. Thẻ "Xem xét trạng thái" ở bên phải màn hình của bạn, bên cạnh biểu đồ hiệu suất. Thẻ này hiển thị tối đa hai cảnh báo về các vấn đề với mục hiển thị bạn chọn cùng với số lượng cảnh báo bổ sung bạn có thể xem.
  4. Nhấp vào Xem để xem danh sách cảnh báo đầy đủ hoặc trên bất kỳ cảnh báo nào để mở rộng cảnh báo đó.

Các cảnh báo xem xét trạng thái có nội dung ngắn gọn và cung cấp thông tin cũng như các liên kết có liên quan để truy cập các trang và bài viết bạn cần sẽ giúp bạn khắc phục các Chiến dịch hiển thị. Xem xét trạng thái cũng cung cấp các cảnh báo cho bạn biết một số tính năng nhất định đã xây dựng xong hoặc quá trình đánh giá đã hoàn tất và đã đủ điều kiện để hiển thị.

Cảnh báo thường gặp khi thiết lập tài khoản

Quảng cáo đang chờ xem xét

Một số quảng cáo của bạn vẫn đang trong quá trình xem xét
Thông báo cảnh báo 3 quảng cáo trong nhóm quảng cáo của bạn hiện đang được xem xét
Giải pháp

Bạn không cần phải làm gì. Hãy chờ cho tới khi quảng cáo của bạn được chấp thuận (thường trong vòng 1 ngày làm việc).

Nếu bạn tạo hoặc chỉnh sửa quảng cáo của mình cách đây hơn 1 ngày làm việc và quảng cáo vẫn được dán nhãn "Đang xem xét" hoặc "Đủ điều kiện", bạn có thể gửi yêu cầu xem xét trạng thái.  Tìm hiểu thêm

Liên kết có liên quan 

Khắc phục sự cố với Chiến dịch hiển thị

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố