Всичко за прегледа на състоянието

В Google Ads участват много елементи и за настройването е нужно време. В новия интерфейс на Google Ads прегледът на състоянието се намира на страницата за общ преглед. Там се показват важни сигнали, с чиято помощ да разбирате и отстранявате проблемите с кампаниите си в дисплейната мрежа и тези за ремаркетинг. Ще видите три типа сигнали:

  1. Критични проблеми с ефективността или състоянието на профила, които изискват решение, за да могат рекламите Ви да продължат да се показват.
  2. Проблеми, които изискват внимание, за да достигнете пълния потенциал на рекламите си и да поддържате добро състояние на кампанията си.
  3. Състояние на профила, което Ви информира, че компонентите на кампаниите Ви в дисплейната мрежа функционират според очакванията.

Предимства

Прегледът на състоянието е налице веднага щом започнете да използвате новия интерфейс на Google Ads, като Ви помага да намирате и отстранявате проблеми, които ограничават или блокират кампаниите Ви в дисплейната мрежа. Например може да видите сигнал, че една от рекламите Ви не е одобрена и с едно кликване да намерите рекламата, кампаниите и рекламните групи, засегнати от неодобрението.

Начин на работа

  1. В навигационния панел вляво на екрана изберете елемент от дисплейната мрежа.
  2. Кликнете върху Общ преглед в лявото странично меню, което се намира вдясно от навигационния панел.
  3. Картата „Преглед на състоянието“ е вдясно на екрана, до диаграмата на ефективността. В нея се показват до два сигнала за проблеми с избрания елемент от дисплейната мрежа, както и броят на другите сигнали, които трябва да се прегледат.
  4. Кликнете върху Преглед, за да видите пълния списък със сигнали, или върху отделен сигнал, за да го разгънете.

Сигналите в прегледа на състоянието са кратки и предоставят информация и връзки за стигане до страниците и статиите, които ще Ви помогнат да коригирате кампаниите си в дисплейната мрежа. В прегледа на състоянието се показват и сигнали, информиращи Ви, когато подготовката за определени функции е завършила или когато прегледът им е завършил и те вече отговарят на условията за показване.

Често срещани сигнали при настройване на профил

Реклами чакат преглед

Някои от рекламите Ви още са в процес на проверка
Предупредително съобщение Понастоящем се преглеждат 3 реклами в рекламната Ви група
Решение

Не е необходимо. Изчакайте рекламите Ви да бъдат одобрени (обикновено това става в рамките на един работен ден).

Ако сте създали или редактирали рекламата си преди повече от 1 работен ден и тя продължава да е означена като „В процес на проверка“ или „Отговаря на условията“, можете да изпратите заявка да бъде прегледана.  Научете повече

Сродни връзки 

Отстраняване на проблеми с кампании в дисплейната мрежа

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си