Giới thiệu về ghi chú

Có được thông tin đầy đủ hơn về tài khoản Google Ads của bạn bằng cách thêm ghi chú để cung cấp thêm ngữ cảnh xung quanh các sự kiện quan trọng, chẳng hạn như tăng đột biến về lưu lượng truy cập, giảm ngân sách cho một chiến dịch hoặc bất kỳ thay đổi quan trọng nào khác mà bạn muốn người dùng khác trong tài khoản của bạn biết. Bất kỳ ai có quyền truy cập tài khoản đều có thể xem ghi chú, nhưng chỉ những người có quyền truy cập chỉnh sửa mới có thể tạo, chỉnh sửa hoặc xóa ghi chú.

Lợi ích

  • Bạn không còn phải rời khỏi Google Ads để tìm ghi chú của mình trong tài liệu bên ngoài, điều này giúp tiết kiệm thời gian và giữ tất cả thông tin liên quan ở một nơi dễ thấy
  • Bạn có thể lọc cho một phạm vi ngày nhất định để xem tất cả các ghi chú trong khoảng thời gian đó, điều này cho bạn thông tin chi tiết về các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hiệu suất chiến dịch của bạn
  • Cho phép bạn dễ dàng nhớ hoặc tìm hiểu về những gì đã xảy ra ở một điểm cụ thể trên biểu đồ hiệu suất, điều này cung cấp cho bạn bối cảnh để hiểu bất kỳ sự kiện cụ thể nào

Liên kết có liên quan

Tạo và chỉnh sửa ghi chú
 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false