Om notater

Du kan danne deg et mer komplett bilde av Google Ads-kontoen din ved å legge til notater med kontekstuell informasjon om viktige hendelser. Dette kan for eksempel være plutselige økninger i trafikkvolum, tilfeller der du nedjusterer budsjettet tilordnet kampanjer, eller andre viktige endringer du vil at andre som bruker kontoen din, skal bli oppmerksom på. Alle med kontotilgang kan lese disse notatene, men det er utelukkende de med redigeringstilgang som kan opprette, endre eller fjerne notater.

Fordeler

  • Du trenger ikke lenger å gå ut av Google Ads for å spore opp notatene dine i et eksternt dokument. Dette er tidsbesparende, og i tillegg kan du nå kan finne all relevant informasjon på ett lett tilgjengelig sted.
  • Du kan filtrere etter en bestemt datoperiode, slik at du kan se alle notatene lagt til i løpet av denne perioden. På denne måten får du mer inngående kunnskap om hendelser som kan ha påvirket kampanjeresultatene dine.
  • Du tilegner deg enkelt kunnskap om hva som skjedde på bestemte punkter i resultatdiagrammet, noe som i sin tur gir deg konteksten du trenger for å kunne analysere de enkelte hendelsene.

Link til beslektet innhold

Opprett og endre notater
 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false
false
false