Skapa och redigera anteckningar

I den här artikeln går vi igenom hur du skapar och redigerar anteckningar och hur du visar anteckningshistoriken. Alla som har kontoåtkomst kan lägga till, redigera eller ta bort anteckningar på Google Ads kampanj. och annonsgruppssidor. Läs mer nedan.

Skapa anteckningar

Du kan skapa anteckningar på flera olika sätt, beroende på var i Google Ads du befinner dig. Läs mer nedan om olika sätt att skapa anteckningar.
 

Via resultatdiagrammet

Det första och enklaste sättet att skapa en anteckning är att hålla muspekaren över en nod i ett resultatdiagram och lägga till en anteckning från det informationskort som visas.

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Kampanjer eller Annonsgrupper på sidmenyn till vänster.
 3. Använd datumväljaren ovanför resultatdiagrammet för att välja ett datumintervall för den data du vill visa.
 4. Håll muspekaren över en rund nod på resultatdiagrammet längst upp på sidan. Fyrkantiga noder indikerar att det redan finns anteckningar som du kan redigera.
 5. Klicka på Lägg till anteckning. Du kan också klicka på Se alla anteckningar om du vill visa och redigera alla befintliga anteckningar för denna kampanj eller annonsgrupp.
  • Anteckningar läggs till i den annonsgrupp eller kampanj som du visar när du skapar anteckningen. Om du inte har markerat någon specifik kampanj eller annonsgrupp på navigeringspanelen till vänster läggs anteckningen till på Google Ads-kontonivå.
 6. Gör din anteckning under Redigera anteckningen.
 7. Klicka på Spara.

Via anteckningspanelen

Du kan även lägga till en anteckning för valfritt datum, utan att behöva välja någon specifik punkt på resultatdiagrammet först. Med den här metoden kan du också se alla befintliga anteckningar i anteckningspanelen.

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Kampanjer eller Annonsgrupper på sidmenyn till vänster.
 3. Klicka på ikonen med tre punkter ovanför resultattabellen.
 4. Klicka på Öppna anteckningspanelen. Då visas en lista med alla befintliga anteckningar.
 5. Klicka på Lägg till.
  • Anteckningar läggs till i den annonsgrupp eller kampanj som du visar när du skapar anteckningen. Om du inte har markerat någon specifik kampanj eller annonsgrupp på navigeringspanelen till vänster läggs anteckningen till på Google Ads-kontonivå.
 6. Välj ett datum.
 7. Gör din anteckning under Redigera anteckningen.
 8. Klicka på Spara.

Via rapporttabellen

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Kampanjer eller Annonsgrupper på sidmenyn till vänster.
 3. Välj kampanjer eller annonsgrupper från listan. Ett blått menyfält visas ovanför listan.
 4. Klicka på Lägg till anteckning.
  • Anteckningen läggs bara till i de valda kampanjerna eller annonsgrupperna.
 5. Välj ett datum.
 6. Gör din anteckning under Redigera anteckningen.
 7. Klicka på Spara.

Redigera anteckningar

Du kan redigera befintliga anteckningar via anteckningspanelen eller direkt på resultatdiagrammet. Du kan hitta befintliga anteckningar på två sätt:

Via resultatdiagrammet

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Kampanjer eller Annonsgrupper på sidmenyn till vänster.
 3. Håll muspekaren över en fyrkantig nod i resultatdiagrammet för att visa en anteckning. Du ser alla anteckningar för ett visst datum i en ruta.
 4. Klicka på pennikonen för att redigera anteckningen eller klicka på Se alla anteckningar för att öppna anteckningspanelen. Anteckningspanelen rullar automatiskt ner till denna anteckning i anteckningslistan.
 5. Rulla upp eller ned för att hitta en anteckning som du vill redigera.
 6. Klicka på pennikonen för att redigera en anteckning.
 7. Skriv in din anteckning.
 8. Klicka på Spara.

Via anteckningspanelen

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Kampanjer eller Annonsgrupper på sidmenyn till vänster.
 3. Klicka på ikonen med tre punkter  precis nedanför resultatdiagrammet.
 4. Klicka på Öppna anteckningspanelen. Då visas en lista med alla befintliga anteckningar.
 5. Rulla ned för att hitta en anteckning som du vill redigera.
 6. Klicka på pennikonen för att redigera en anteckning eller på papperskorgen för att radera den.
 7. Skriv in din anteckning.
 8. Klicka på Spara.

Visa anteckningshistoriken

Du kan se när anteckningar skapades eller senast redigerades, och av vem.

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Kampanjer eller Annonsgrupper på sidmenyn till vänster.
 3. Håll muspekaren över en fyrkantig nod i resultatdiagrammet för att visa en anteckning eller klicka på ikonen med tre punkter  nedanför resultatdiagrammet. Klicka sedan på Öppna anteckningspanelen för att visa alla anteckningar.
  • Längst ned i anteckningen kan du se när den skapades eller senast redigerades. Denna information finns även i ändringshistoriken.

Relaterade länkar

Om anteckningar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt