Vytváranie a úprava poznámok

V tomto článku sa dozviete, ako vytvárať a upravovať poznámky a ako zobraziť históriu poznámok. Ktokoľvek s prístupom k účtu môže pridávať, upravovať alebo odstraňovať poznámky na stránkach kampaní alebo reklamných skupín služby Google Ads. Prečítajte si nasledujúce ďalšie informácie.

Vytváranie poznámok

Poznámky sa dajú vytvoriť niekoľkými spôsobmi v závislosti od toho, v ktorej časti služby Google Ads sa nachádzate. Nižšie nájdete informácie o rôznych spôsoboch vytvárania poznámok.
 

Prostredníctvom grafu výkonnosti

Prvým a najjednoduchším spôsobom vytvorenia poznámky je umiestniť kurzor myši na uzol na grafe výkonnosti a pridať poznámku na informačnej karte, ktorá sa zobrazí.

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke stránok vľavo kliknite na položku Kampane alebo Reklamné skupiny.
 3. Pomocou nástroja na výber dátumov nad grafom výkonnosti vyberte obdobie pre údaje, ktoré chcete zobraziť.
 4. Umiestnite kurzor myši na okrúhly uzol na grafe výkonnosti v hornej časti stránky. Štvorcové uzly označujú existujúce poznámky, ktoré môžete upravovať.
 5. Kliknite na položku Pridať poznámku. Kliknutím na položku Zobraziť všetky poznámky môžete zobraziť všetky existujúce poznámky pre túto kampaň alebo reklamnú skupinu, ktoré potom môžete upraviť.
  • Poznámka sa pridá do aktuálne zobrazenej reklamnej skupiny alebo kampane. Ak ste na navigačnom paneli vľavo nevybrali konkrétnu kampaň ani reklamnú skupinu, poznámka sa pridá na úrovni účtu Google Ads.
 6. Zadajte obsah poznámky do poľa Zadajte poznámku.
 7. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Prostredníctvom panela poznámok

Druhý spôsob umožňuje pridať poznámku k ľubovoľnému dátumu bez toho, aby ste najprv museli vybrať konkrétny bod na grafe výkonnosti. Tento spôsob tiež umožňuje zobraziť všetky existujúce poznámky na paneli poznámok.

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke stránok vľavo kliknite na položku Kampane alebo Reklamné skupiny.
 3. Kliknite na trojbodkovú ikonu  nad tabuľkou výsledkov.
 4. Kliknite na položku Otvoriť panel poznámok. Nižšie sa zobrazí zoznam všetkých existujúcich poznámok.
 5. Kliknite na položku Pridať.
  • Poznámka sa pridá do aktuálne zobrazenej reklamnej skupiny alebo kampane. Ak ste na navigačnom paneli vľavo nevybrali konkrétnu kampaň ani reklamnú skupinu, poznámka sa pridá na úrovni účtu Google Ads.
 6. Vyberte dátum.
 7. Zadajte obsah poznámky do poľa Zadajte poznámku.
 8. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Prostredníctvom tabuľky prehľadu

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke stránok vľavo kliknite na položku Kampane alebo Reklamné skupiny.
 3. V zozname vyberte kampane alebo reklamné skupiny. Nad zoznamom sa zobrazí modrý panel s ponukami.
 4. Kliknite na položku Pridať poznámku.
  • Poznámka sa pridá len k vybratým kampaniam alebo reklamným skupinám.
 5. Vyberte dátum.
 6. Zadajte obsah poznámky do poľa Zadajte poznámku.
 7. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Úprava poznámok

Ktorúkoľvek existujúcu poznámku môžete upraviť prostredníctvom panela poznámok alebo na grafe výkonnosti. Existujúcu poznámku môžete vyhľadať dvoma spôsobmi:

Prostredníctvom grafu výkonnosti

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke stránok vľavo kliknite na položku Kampane alebo Reklamné skupiny.
 3. Zobrazte poznámku umiestnením kurzora myši na štvorcový uzol na grafe výkonnosti. Zobrazia sa všetky poznámky pre konkrétny dátum na jednej karte ukážky.
 4. Kliknite na ikonu ceruzky a upravte poznámku alebo otvorte panel poznámok kliknutím na položku Zobraziť všetky poznámky. Panel poznámok sa automaticky posunie nadol na miesto tejto poznámky v zozname poznámok.
 5. Posúvaním nahor alebo nadol vyhľadajte poznámku, ktorú chcete upraviť.
 6. Kliknite na ikonu ceruzky a upravte poznámku.
 7. Zadajte obsah.
 8. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Prostredníctvom panela poznámok

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke stránok vľavo kliknite na položku Kampane alebo Reklamné skupiny.
 3. Kliknite na trojbodkovú ikonu  priamo pod grafom výkonnosti.
 4. Kliknite na položku Otvoriť panel poznámok. Nižšie sa zobrazí zoznam všetkých existujúcich poznámok.
 5. Posúvaním nadol vyhľadajte poznámku, ktorú chcete upraviť.
 6. Kliknite na ikonu ceruzky a upravte poznámku alebo ju odstráňte kliknutím na ikonu koša.
 7. Zadajte obsah.
 8. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Zobrazenie histórie poznámok

Môžete si pozrieť, kedy boli poznámky vytvorené alebo naposledy upravené a kým.

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke stránok vľavo kliknite na položku Kampane alebo Reklamné skupiny.
 3. Zobrazte poznámku umiestnením kurzora myši na štvorcový uzol na grafe výkonnosti alebo zobrazte všetky poznámky kliknutím na trojbodkovú ikonu  pod grafom výkonnosti a následne na položku Otvoriť panel poznámok.
  • V dolnej časti každej poznámky je zobrazený čas jej vytvorenia alebo poslednej úpravy. Tieto informácie sú k dispozícii aj v časti História zmien.

Súvisiace odkazy

Poznámky

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory