Opprett og endre notater

I denne artikkelen skal vi vise deg hvordan du kan opprette og gjøre endringer i notater, og hvordan du kan åpne notatloggen din. Alle med kontotilgang kan legge til, endre og fjerne notater på sidene for Google Ads-kampanjene og -annonsegruppene dine. Finn ut mer om dette nedenfor.

Opprett notater

Du kan opprette notater på flere måter. Akkurat hvordan du kan gjøre dette, kommer an på hvor i Google Ads du er. Nedenfor finner du informasjon om de ulike måtene du kan opprette notater på.
 

Via resultatdiagrammet

Den første – og enkleste – måten du kan opprette et notat på, er ved å holde markøren over en node i resultatdiagrammet og legge til notatet via informasjonskortet som vises.

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer eller Annonsegrupper i sidemenyen til venstre.
 3. Bruk datovelgeren ovenfor resultatdiagrammet til å angi hvilken datoperiode du vil hente data om.
 4. Hold markøren over en rund node i resultatdiagrammet øverst på siden. Vi indikerer eksisterende notater med firkantede noder, og disse kan du gjøre endringer i.
 5. Klikk på Legg til et notat. Du kan også klikke på Se alle notatene hvis du vil se eller gjøre endringer i eventuelle notater allerede skrevet om denne kampanjen eller annonsegruppen.
  • Når du oppretter et notat, blir det lagt til i den aktuelle kampanjen eller annonsegruppen du ser på. Hvis du ikke har valgt noen bestemt kampanje eller annonsegruppe i navigasjonspanelet til venstre, blir notatet ditt lagt til på kontonivå i Google Ads.
 6. Skriv inn notatet i «Legg inn et notat»-feltet.
 7. Klikk på Lagre.

Via notatpanelet

Hvis du går for den andre metoden, kan du legge til et notat for en hvilken som helst dato uten først å måtte velge et bestemt punkt i resultatdiagrammet. Med denne metoden kan du dessuten se alle eksisterende notater i notatpanelet.

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer eller Annonsegrupper i sidemenyen til venstre.
 3. Klikk på prikkeikonet ovenfor resultattabellen.
 4. Klikk på Åpne notatpanelet. Du kan se en liste over alle eksisterende notater nedenfor.
 5. Klikk på Legg til.
  • Når du oppretter et notat, blir det lagt til i den aktuelle kampanjen eller annonsegruppen du ser på. Hvis du ikke har valgt noen bestemt kampanje eller annonsegruppe i navigasjonspanelet til venstre, blir notatet ditt lagt til på kontonivå i Google Ads.
 6. Velg en dato.
 7. Skriv inn notatet i «Legg inn et notat»-feltet.
 8. Klikk på Lagre.

Via rapporttabellen

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer eller Annonsegrupper i sidemenyen til venstre.
 3. Velg kampanjer eller annonsegrupper fra listen. Det vises en blå menyrad ovenfor listen.
 4. Klikk på Legg til et notat.
  • Notatet blir bare lagt til i kampanjene eller annonsegruppene du har valgt.
 5. Velg en dato.
 6. Skriv inn notatet i «Legg inn et notat»-feltet.
 7. Klikk på Lagre.

Endre notater

Du kan endre eksisterende notater via notatpanelet eller direkte i resultatdiagrammet. Du kan endre eksisterende notater på følgende to måter:

Via resultatdiagrammet

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer eller Annonsegrupper i sidemenyen til venstre.
 3. Hold markøren over en firkantet node i resultatdiagrammet for å se et notat. Du kan se alle notatene for en bestemt dato i ett enkelt infokort.
 4. Klikk på blyantikonet for å endre dette notatet, eller klikk på Se alle notatene for å åpne notatpanelet. I notatpanelet blir det automatisk rullet ned til dette notatets plassering i notatlisten.
 5. Rull opp eller ned for å finne notatet du vil gjøre endringer i.
 6. Klikk på blyantikonet for å gjøre endringer i det aktuelle notatet.
 7. Skriv inn ønsket tekst.
 8. Klikk på Lagre.

Via notatpanelet

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer eller Annonsegrupper i sidemenyen til venstre.
 3. Klikk på prikkeikonet  rett under resultatdiagrammet.
 4. Klikk på Åpne notatpanelet. Du kan se en liste over alle eksisterende notater nedenfor.
 5. Rull ned for å finne notatet du vil gjøre endringer i.
 6. Klikk på blyantikonet for å redigere notatet, eller klikk på papirkurvikonet for å slette det.
 7. Skriv inn ønsket tekst.
 8. Klikk på Lagre.

Se notatloggen

Du kan ikke bare se når notatene ble opprettet eller oppdatert sist, men også hvem som gjorde det.

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer eller Annonsegrupper i sidemenyen til venstre.
 3. Hold markøren over en firkantet node i resultatdiagrammet for å se et notat, eller klikk på prikkeikonet  under resultatdiagrammet og så på Åpne notatpanelet for å se alle notatene.
  • Nederst i ethvert notat kan du se når det ble opprettet eller sist endret. Den samme informasjonen finner du også i endringsloggen.

Link til beslektet innhold

Om notater

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt