Zmeny v globálnej značke webu

S cieľom poskytnúť komplexné a konsolidované zobrazenie publík a zjednodušiť správu a optimalizáciu publík zavádzame v službe Google Ads tieto zlepšenia:

  • Nové prehľady publika
    Podrobné prehľady demografických údajov, segmentov a vylúčení publika sú teraz konsolidované na jednom mieste, na karte Publiká v ľavej navigačnej ponuke na stránke. Na tejto stránke prehľadov môžete publiká aj jednoducho spravovať. Ďalšie informácie o prehľadoch publika
  • Nové výrazy
    V prehľade publika a ďalších častiach účtu Google Ads používame nové výrazy. Napríklad „typy publík“ (zahŕňajú podobné a vlastné publiká, publiká podľa nákupných úmyslov a podľa záujmov) sa teraz nazývajú segmenty publika a „remarketing“ sa teraz označuje ako „vaše údaje“. Ďalšie informácie o aktualizácii výrazov a slovných spojení týkajúcich sa publík

Na uľahčenie používania kódu webu v službách Googlu sme v globálnej značke webu vykonali niekoľko zmien. Ak ste nastavili globálnu značku webu pre ľudí, ktorí navštívili váš web alebo aplikáciu, prípadne pre dynamický remarketing v novom prostredí služby Google Ads, zobrazí sa vám globálna značka webu, ktorú je potrebné nasadiť na celý web spolu s nepovinným útržkom udalosti. Útržok udalosti a globálna značka webu sa funkčne dopĺňajú a umožňujú vám tak merať zmysluplné aktivity používateľov na webe (napríklad zobrazenie výrobkov alebo služieb, iniciáciu platby či dokončenie online nákupu). Tieto útržky nahrádzajú predchádzajúcu globálnu značku webu, ktorá bude aj naďalej fungovať.

V tomto článku sa dozviete, prečo by ste mali používať globálnu značku webu s nepovinným útržkom udalosti a ako ju správne implementovať.

Poznámka: Ak globálnu značku webu spravujete pomocou Správcu značiek Google, nájdete v ňom aj šablónu globálnej značky webu, pomocou ktorej môžete implementovať svoje údaje. Implementácia globálnej značky webu sa neodporúča, ak ste už na web umiestnili kód kontajnera Správcu značiek Google.

Skôr než začnete

Majte na pamäti:

  • Globálna značka webu je momentálne dostupná iba pre vaše údaje a konverzie na webe v novom prostredí služby Google Ads.
  • Kampane zacielené na ľudí, ktorí navštívili váš web (v rámci ktorého ste globálnu značku webu nastavili na Zhromažďovať štandardné údaje dostupné z tohto zdroja údajov) alebo aplikáciu, budú fungovať, iba ak umiestnite globálnu značku webu na každú stránku svojho webu.
  • Dynamický remarketing (v rámci ktorého ste globálnu značku webu nastavili na Zhromažďovať konkrétne atribúty alebo parametre na prispôsobenie reklám) bude fungovať, iba ak umiestnite globálnu značku webu na každú stránku svojho webu a útržok udalosti do každej udalosti, ktorá zodpovedá vášmu typu firmy. (Upozorňujeme, že nekomerčné stránky svojho webu označovať nemusíte.) Útržok udalosti budete musieť integrovať so zdrojovým kódom webu, aby sa mohol spustiť pri konkrétnej akcii používateľa, napríklad pri zobrazení výrobku alebo nákupe. Prečítajte si viac o sledovaní remarketingových udalostí pre váš typ firmy.
  • Používateľom musíte poskytnúť jasné a úplné informácie o zhromažďovaní údajov a získať ich súhlas tam, kde to vyžaduje zákon. V prípade používateľov, ktorí si neprajú, aby sa im zobrazovali prispôsobené reklamy, môžete deaktivovať zhromažďovanie údajov o návštevníkoch webu a používateľoch aplikácie. Prečítajte si, ako upraviť globálnu značku webu tak, aby ste deaktivovali zhromažďovanie prispôsobených údajov pre konkrétnych používateľov.
Ak v nastavení používate JavaScript z predchádzajúcej verzie globálnej značky webu, bude fungovať aj naďalej. Ak v nastavení používate značku obrázka bez kódu JavaScript, odporúčame vám nahradiť ju a používať novú značku, aby ste mali k dispozícii všetky funkcie.

Ako funguje nová globálna značka webu

Nová globálna značka webu pozostáva z globálnej značky webu a nepovinného útržka udalosti, ktoré sa funkčne dopĺňajú a umožňujú vám tak merať kampane zacielené na návštevníkov webu alebo používateľov aplikácie. Útržok udalosti informuje globálnu značku webu, kedy má odoslať podrobnejšie údaje o udalosti. Útržky kódu pre globálnu značku webu a voliteľný útržok udalosti sa vám zobrazia po vytvorení zdroja údajov pre globálnu značku webu.

Globálna značka webu

Útržok globálnej značky webu je potrebné umiestniť do sekcie <head> všetkých stránok HTML na vašom webe. Pre celý web potrebujete iba jeden útržok globálnej značky webu. Ak ste inštalovali globálnu značku webu z predtým vytvorenej konverznej akcie alebo udalosti dynamického remarketingu z rovnakého účtu Google Ads, globálny útržok netreba pridať znova. Je tiež možné, že máte útržok globálnej značky webu, ktorý ste získali z účtu Google Analytics alebo z iného účtu Google Ads. V takom prípade postupujte podľa pokynov na prispôsobenie existujúcej globálnej značky webu pre účet Google Ads.

Príklad globálnej značky webu:

<!-- Globálna značka webu (gtag.js) – Google Ads: 123456789 -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-123456789"></script>
  <script>
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
    gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'AW-123456789');
  </script>

Uvedený útržok kódu slúži iba ako príklad a nebude fungovať na vašom webe. Keď označkujete web pomocou služby Google Ads, budete môcť pre svoj účet zobraziť a kopírovať globálnu značku webu.

Globálnu značku webu nepoužíva len Google Ads, ale aj ďalšie služby Googlu, ako napríklad Google Analytics. Ak používate tieto služby, globálna značka webu uľahčuje implementáciu na webe vďaka jednotnému značkovaniu v rôznych službách.

Útržok udalosti

Útržok udalosti sa v dynamickom remarketingu používa na meranie aktivít používateľov, ako je prihlásenie do účtu alebo prehliadanie výrobkov či služieb. Údaje o týchto aktivitách sú v rámci útržku udalosti merané prostredníctvom parametrov udalosti. Útržok udalosti inštalujte na každú stránku svojho webu, na ktorej meriate konkrétne udalosti dynamického remarketingu. Môže byť umiestnený kdekoľvek v kóde po útržku globálnej značky. Na zabezpečenie čo najpresnejšieho merania ho odporúčame umiestniť do sekcie <head>.

Príklad útržku udalosti:

<!-- Útržok udalosti pre vzorovú stránku dynamického remarketingu -->
<script>
gtag('event', 'add_to_cart', {
    'value': 345.89, 
   items': [{
      'origin': 'NYC'
      'destination': 'PAR',
      'google_business_vertical': 'flights'
    },
    {
      'origin': 'PAR'
      'destination': 'LON',
      'google_business_vertical': 'flights'
    }, 
    {
      'id': '123456',
      'location_id': 'LON',
       'google_business_vertical': 'hotels'
    }]
});
</script>

Uvedený útržok kódu slúži iba ako príklad a nebude fungovať na vašom webe. Keď pridáte na web značku Google Ads, budete môcť pre svoj účet zobraziť a kopírovať útržok udalosti.

Prispôsobenie existujúcej globálnej značky webu pre účet Google Ads

Ak už máte globálnu značku webu na každej stránke svojho webu, môžete ju konfigurovať tak, aby odosielala údaje do viacerých účtov Google Ads alebo Google Analytics. Uveďme si príklad globálnej značky webu z účtu Google Analytics. Globálna značka webu bude vyzerať približne takto:

 <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script>

  <script>
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
    gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
  </script>

Ak chcete pridať podporu pre účet Google Ads, jednoducho pridajte zvýraznený riadok do globálnej značky webu a nahraďte reťazec AW-123456789 jedinečným identifikátorom, ktorý vám bol poskytnutý pri označkovaní webu pomocou služby Google Ads.

 <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script>

  <script>
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
    gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
    gtag('config', 'AW-123456789');
  </script>

Po vykonaní tejto zmeny nie je potrebné pridať na web útržok globálnej značky webu, ktorý ste získali z účtu Google Ads. Pri používaní dynamického remarketingu alebo parametrov udalosti jednoducho pridajte útržok udalosti na stránku webu, kde bola zaznamenaná udalosť. Upozorňujeme, že rovnaký útržok globálnej značky môžete opätovne použiť pre viaceré účty Google Ads alebo Google Analytics. V prípade každého ďalšieho účtu Google Ads alebo Google Analytics, ktorý má podporovať vaša značka, pridajte nový príkaz config s identifikátorom príslušného účtu (podľa vzorového kódu uvedeného vyššie so samostatnými príkazmi config pre Google Analytics a Google Ads).

Ako používať nové globálne značky webu

Dodržujte postup nastavenia dynamického remarketingu pre web v novom prostredí Google Ads.

Rozšírené možnosti

Deaktivácia zhromažďovania prispôsobených údajov

Zhromažďovanie údajov o prispôsobenej reklame môžete deaktivovať v prípade používateľov, ktorí si neprajú vidieť prispôsobené reklamy, respektíve ak potrebujete dodržať nejaké pravidlá. Môžete upraviť globálnu značku webu a deaktivovať zhromažďovanie údajov o prispôsobenej reklame v prípade konkrétnych používateľov na webe. Prípadne v sekcii Správca publík v účte Google Ads môžete vylúčiť všetkých používateľov z Kalifornie.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false
false
false