Google Ads atkārtotā mārketinga taga izmaiņas

Lai uzlabotu jūsu pieredzi tīmekļa vietnes koda izmantošanā Google produktos, esam veikuši dažas izmaiņas Google Ads tagā. Ja jaunajā Google Ads saskarnē esat iestatījis standarta atkārtotā mārketinga vai dinamiskā atkārtotā mārketinga Google Ads tagu, jums tiks rādīts vispārējais vietnes tags, kas ir jāizvieto visā vietnē kopā ar neobligāto notikuma fragmentu. Notikuma fragments darbojas saskaņoti ar vispārējo vietnes tagu, lai uzskaitītu nozīmīgas lietotāja darbības jūsu vietnē, piemēram, produkta vai pakalpojuma skatīšanu, norēķināšanās sākšanu vai pirkuma pabeigšanu tiešsaistē. Šie fragmenti aizstāj iepriekšējo atkārtotā mārketinga tagu, kas joprojām darbojas.

Šajā rakstā ir paskaidrots, kāpēc jāizmanto vispārējais vietnes tags kopā ar neobligāto notikuma fragmentu un kā to pareizi ievietot.

Piezīme. Ja vispārējā vietnes taga pārvaldībai izmantojat Google tagu pārvaldnieku, varat ieviest arī atkārtoto mārketingu, izmantojot Google Ads atkārtotā mārketinga taga veidni — tas ir pieejams Google tagu pārvaldniekā. Ja savā vietnē jau esat ievietojis Google tagu pārvaldnieka konteinera kodu, vispārējo vietnes tagu nav ieteicams ievietot.

Pirms darba sākšanas

Ņemiet vērā:

  • vispārējais vietnes tags pašlaik ir pieejams tikai tīmekļa vietnes reklāmguvumiem un atkārtotajam mārketingam jaunajā Google Ads saskarnē;
  • lai darbotos standarta atkārtotais mārketings (Google Ads tagu iestatīšanas opcija “Apkopot standarta datus, kas pieejami no šī datu avota”), katrā vietnes lapā ir jāievieto vispārējais vietnes tags;
  • lai dinamiskais atkārtotais mārketings darbotos (Google Ads tagu iestatīšanas opcija “Apkopot konkrētus atribūtus vai parametrus, lai personalizētu reklāmas”), katrā vietnes lapā ir jāievieto vispārējais vietnes tags, kā arī katrā jūsu uzņēmējdarbības veidam atbilstošā atkārtota mārketinga notikumā ir jāievieto notikuma fragments. (Ņemiet vērā, ka jums nav obligāti jāievieto tagi savas vietnes nekomerciālajās lapās.) Tomēr notikuma fragments ir jāievieto vietnes pirmkodā, lai fragments tiktu aktivizēts, kad lietotājs īsteno kādu konkrētu darbību, piemēram, skata produktu vai veic pirkumu. Uzziniet vairāk par uzņēmējdarbības veidam piemērotu atkārtotā mārketinga notikumiem uzskaiti;
  • sniedziet lietotājiem skaidru un izsmeļošu informāciju par datu apkopošanu, kā arī saņemiet no viņiem piekrišanu, ja to nosaka juridiskās prasības. Varat atspējot atkārtotā mārketinga datu apkopošanu tiem lietotājiem, kas nevēlas skatīt personalizētas reklāmas. Uzziniet, kā modificēt konkrētiem lietotājiem paredzēto vispārējo vietnes tagu, lai atspējotu atkārtotā mārketinga datu apkopošanu.
Ja jūsu iestatījumos tiek izmantots iepriekšējās Google Ads taga versijas JavaScript kods, tas joprojām darbojas. Ja iestatījumos tiek izmantots attēla tags bez JavaScript, pilnas funkcionalitātes nodrošināšanai ieteicams to aizvietot ar jaunu tagu.

Kā darbojas jaunais Google Ads tags

Jauno Google Ads tagu veido vispārējais vietnes tags un neobligātais notikuma fragments, kas darbojas saskaņoti, lai uzskaitītu atkārtotā mārketinga notikumus. Notikuma fragments norāda vispārējam vietnes tagam, kad jānosūta detalizētāki atkārtotā mārketinga notikumu dati. Iestatot Google Ads tagu datu avotu, jums tiks parādīti gan vispārējā vietnes taga, gan neobligātā notikuma fragmenta koda fragmenti.

Vispārējais vietnes tags

Vispārējā vietnes taga fragments ir jāizvieto HTML lapu sadaļā <head> visās tīmekļa vietnes lapās. Visā tīmekļa vietnē ir nepieciešams tikai viens vispārējā vietnes taga fragments. Ja esat instalējis vispārējo vietnes tagu no iepriekš izveidotas reklāmguvuma darbības vai atkārtotā mārketinga notikuma no tā paša Google Ads konta, vispārējais fragments vēlreiz nav jāpievieno. Vispārējā vietnes taga fragmentu varat iegūt arī no Google Analytics konta vai cita Google Ads konta. Šādā gadījumā izpildiet norādījumus par to, kā pielāgot esošo vispārējo vietnes tagu savam Google Ads kontam.

Tālāk ir sniegts vispārējā vietnes taga piemērs.

<!-- Vispārējais vietnes tags (gtag.js) - Google Ads: 123456789 -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-123456789"></script>   <script>     window.dataLayer = window.dataLayer || [];     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}     gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'AW-123456789');
  </script>

Iepriekš minētais koda fragments ir tikai piemērs, un tas jūsu tīmekļa vietnē nedarbosies. Kad vietnē būsit ievietojis atkārtotā mārketinga tagu, varēsit skatīt un kopēt sava konta vispārējo vietnes tagu.

Vispārējo vietnes tagu izmanto ne tikai Google Ads, bet arī citi Google produkti, piemēram, Google Analytics. Ja izmantojat šos produktus, vispārējais vietnes tags vienkāršo tīmekļa vietnes ieviešanu, nodrošinot vienotu marķēšanas procesu.

Notikuma fragments

Notikuma fragmentu izmanto, lai uzskaitītu lietotāja darbības, piemēram, pierakstīšanos kontā vai produktu vai pakalpojumu pārlūkošanu. Informācija par šīm darbībām tiek apkopota, notikuma fragmentā izmantojot notikuma parametrus. Ievietojiet notikuma fragmentu katrā savas vietnes lapā, kurā vēlaties uzskaitīt konkrētus atkārtotā mārketinga notikumus. To var ievietot jebkurā koda vietā pēc vispārējā taga fragmenta. Lai uzskaite būtu precīzāka, ieteicams fragmentu ievietot sadaļā <head>.

Notikuma fragmenta piemērs

<!-- Notikuma fragments dinamiskā atkārtotā mārketinga lapas piemēram -->
<script> gtag('event', 'add_to_cart', {     'value': 345.89,     items': [{       'origin': 'NYC'       'destination': 'PAR',       'google_business_vertical': 'flights'     },     {       'origin': 'PAR'       'destination': 'LON',       'google_business_vertical': 'flights'     },      {       'id': '123456',       'location_id': 'LON',        'google_business_vertical': 'hotels'     }] }); </script>

Iepriekš minētais koda fragments ir tikai piemērs, un tas jūsu tīmekļa vietnē nedarbosies. Iestatot atkārtoto mārketingu savā vietnē, varēsiet skatīt un kopēt sava konta notikuma fragmentu.

Kā esošo vispārējo vietnes tagu pielāgot Google Ads kontam

Ja katrā jūsu tīmekļa vietnes lapā jau ir vispārējais vietnes tags, varat konfigurēt to tā, lai tas sūtītu datus vairākiem Google Ads vai Google Analytics kontiem. Piemērā aplūkosim vispārējo vietnes tagu, kas iegūts no Google Analytics konta. Vispārējais vietnes tags izskatītos šādi:

 <!-- Vispārējais vietnes tags (gtag.js) - Google Analytics -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script>

  <script>
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}     gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
  </script>

Lai pievienotu atbalstu savam Google Ads kontam, pievienojiet izcelto rindiņu vispārējam vietnes tagam, numuru “AW-123456789” aizstājot ar unikālo ID, kas jums tiek nosūtīts, kad iegūstat atkārtotā mārketinga tagus.

 <!-- Vispārējais vietnes tags (gtag.js) - Google Analytics -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script>

  <script>
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}     gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
    gtag('config', 'AW-123456789');   </script>


Pēc šo izmaiņu veikšanas jums nebūs tīmekļa vietnei jāpievieno no Google Ads konta iegūtais vispārējā vietnes taga fragments. Ja izmantojat dinamisko atkārtoto mārketingu vai notikuma parametrus, pievienojiet notikuma fragmentu tajā vietnes lapā, kurā tiek radīts atkārtotā mārketinga notikums. Ņemiet vērā, ka varat atkārtoti izmantot vienu vispārējo fragmentu vairākiem Google Ads vai Google Analytics kontiem. Ja vēlaties, lai tags darbotos vēl citos Google Ads vai Google Analytics kontos, katrā šajā kontā ir jāpievieno jauna komanda ‘config’, ietverot attiecīgā konta ID (kā parādīts iepriekš sniegtajā koda piemērā, kur Google Analytics un Google Ads kontiem ir norādītas atsevišķas komandas ‘config’).

Kā izmantot jaunos atkārtotā mārketinga tagus

Izpildiet sniegtos norādījumus, lai iestatītu atkārtoto mārketingu savai vietnei jaunajā Google Ads saskarnē.

Papildu opcijas

Atkārtotā mārketinga datu apkopošanas atspējošana

Varat atspējot personalizētās reklamēšanas datu apkopošanu lietotājiem, kuri nevēlas redzēt personalizētas reklāmas, vai personīgos nolūkos prasību izpildei. Varat mainīt vispārējo vietnes tagu un atspējot personalizētās reklamēšanas datu apkopošanu konkrētiem tīmekļa vietnes lietotājiem vai arī Google Ads konta sadaļā Mērķauditorijas pārvaldnieks izslēgt visus lietotājus no Kalifornijas. 

 

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.