Google Ads ‑uudelleenmarkkinointitagin muutokset

Jotta verkkosivuston koodin käyttö eri Google-tuotteissa olisi mahdollisimman sujuvaa, olemme tehneet joitakin muutoksia Google Ads ‑tagiin. Jos olet määrittänyt tavallisen tai dynaamisen uudelleenmarkkinoinnin Google Ads ‑tagin uudessa Google Adsissa, näet valinnaisen tapahtumakoodinpätkän lisäksi yleisen sivustotagin, joka tulee ottaa käyttöön koko sivustolla. Tapahtumakoodinpätkää ja yleistä sivustotagia käytetään yhdessä käyttäjän merkityksellisen toiminnan mittaamiseen verkkosivustollasi. Tällaista toimintaa voi olla esimerkiksi tuotteen tai palvelun tietojen katsominen, kassalle siirtyminen tai verkko-ostoksen tekeminen. Nämä koodinpätkät korvaavat aiemman uudelleenmarkkinointitagin, joka toimii kuitenkin jatkossakin.

Tässä artikkelissa kerrotaan, miksi yleistä sivustotagia ja valinnaista tapahtumakoodinpätkää kannattaa käyttää ja miten ne otetaan käyttöön oikein.

Huom. Jos hoidat yleistä sivustotagia Google Tag Managerin avulla, voit ottaa uudelleenmarkkinoinnin käyttöön myös käyttämällä Google Ads ‑uudelleenmarkkinointitagin mallia, joka on saatavilla Google Tag Managerissa. Jos verkkosivustollesi on jo lisätty Google Tag Manager ‑säilön koodi, yleisen sivustotagin käyttöönottoa ei suositella.

Ennen kuin aloitat

Muista seuraavat asiat:

  • Yleinen sivustotagi on tällä hetkellä käytettävissä verkkosivustolla tapahtuvien konversioiden seuraamiseen ja uudelleenmarkkinointiin uudistuneessa Google Adsissa.
  • Jotta tavallinen uudelleenmarkkinointi toimii oikein (Google Ads ‑tagimääritykseksi on asetettu Kerää perusdataa tästä datalähteestä), sinulla on oltava yleinen sivustotagi verkkosivustosi jokaisella sivulla.
  • Jotta dynaaminen uudelleenmarkkinointi toimii oikein (Google Ads ‑tagimääritykseksi on asetettu Kerää tiettyjä attribuutteja tai parametreja mainosten personointiin), sinulla on oltava yleinen sivustotagi verkkosivustosi jokaisella sivulla ja tapahtumakoodinpätkä jokaista liiketoimintatyyppiäsi koskevaa uudelleenmarkkinointitapahtumaa varten. (Huomaa, että sivuston ei-kaupallisia sivuja ei tarvitse tagata.) Sinun on integroitava tapahtumakoodinpätkä verkkosivustosi lähdekoodiin siten, että se käynnistyy käyttäjän tietyn toiminnan, kuten tuotteen katsomisen tai ostoksen, yhteydessä. Lue lisää liiketoimintatyyppisi uudelleenmarkkinointitapahtumien seuraamisesta.
  • Sinun on annettava käyttäjille selkeät ja kattavat tiedot siitä, mitä dataa keräät verkkosivustollasi, ja saatava suostumus datan keräämiseen, kun laki sitä vaatii. Voit poistaa uudelleenmarkkinointidatan keräämisen käytöstä niiltä käyttäjiltä, jotka eivät halua nähdä personoituja mainoksia. Lue lisätietoja siitä, miten voit poistaa uudelleenmarkkinointidatan keräämisen käytöstä tietyiltä käyttäjiltä muokkaamalla yleistä sivustotagia.
Jos määrityksessä käytetään JavaScriptia Google Ads ‑tagin aiemmasta versiosta, se toimii jatkossakin. Jos määrityksessä käytetään muuta kuin JavaScriptia käyttävää kuvatagia, on suositeltavaa korvata se uudella tagilla, jotta voit hyödyntää kaikkia toimintoja.

Näin Google Ads ‑tagi toimii

Uusi Google Ads ‑uudelleenmarkkinointitagi koostuu yleisestä sivustotagista ja valinnaisesta tapahtumakoodinpätkästä, jotka yhdessä mittaavat uudelleenmarkkinointitapahtumia. Tapahtumakoodinpätkä ilmoittaa yleiselle sivustotagille, milloin tarkempaa uudelleenmarkkinointitapahtumadataa lähetetään. Näet yleisen sivustotagin koodinpätkät ja valinnaisen tapahtumakoodinpätkän, kun määrität Google Ads ‑tagin datalähteen.

Yleinen sivustotagi

Yleisen sivustotagin koodinpätkä on sijoitettava HTML-sivujen <head>-osioon kaikilla verkkosivuston sivuilla. Koko verkkosivustolla tarvitaan vain yksi yleisen sivustotagin koodinpätkä. Jos olet jo asentanut yleisen sivustotagin aiemmin luodusta konversiotapahtumasta tai uudelleenmarkkinointitapahtumasta samalta Google Ads ‑tililtä, älä lisää yleisen sivustotagin koodinpätkää uudelleen. Yleisen sivustotagin koodinpätkä on saatettu hakea myös Google Analytics ‑tililtä tai toiselta Google Ads ‑tililtä. Seuraa tällöin ohjeita, jotka koskevat olemassa olevan yleisen sivustotagin muokkaamista Google Ads ‑tiliä varten.

Esimerkki yleisestä sivustotagista:

<!-- Yleinen sivustotagi (gtag.js) - Google Ads: 123456789 -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-123456789"></script>   <script>     window.dataLayer = window.dataLayer || [];     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}     gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'AW-123456789');
  </script>

Edellä oleva koodinpätkä on vain esimerkki, eikä se toimi verkkosivustollasi. Kun taggaat sivustosi uudelleenmarkkinointia varten, voit nähdä ja kopioida tilillesi tarkoitetun yleisen sivustotagin.

Yleistä sivustotagia käytetään Google Adsin lisäksi myös muissa Google-tuotteissa, kuten Google Analyticsissa. Jos käytät näitä tuotteita, ne toimivat samalla yleisellä sivustotagilla, mikä yksinkertaistaa seurannan käyttöönottoa verkkosivustollasi.

Tapahtumakoodinpätkä

Tapahtumakoodinpätkän avulla mitataan käyttäjän toimintaa, kuten tilille kirjautumista tai tuotteen tai palvelun tietojen selaamista. Tällaisen toiminnan tietoja mitataan tapahtumakoodinpätkässä käyttämällä tapahtumaparametreja. Asenna tapahtumakoodinpätkä jokaiselle sivustosi sivulle, jolla mitataan tiettyjä uudelleenmarkkinointitapahtumia. Se voidaan sijoittaa koodissa mihin tahansa yleisen sivustotagin koodinpätkän perään. Suosittelemme sijoittamaan sen <head>-osioon parhaan mahdollisen mittaustarkkuuden saavuttamiseksi.

Tässä on esimerkki tapahtumakoodinpätkästä:

<!-- Dynaamisen uudelleenmarkkinoinnin esimerkkisivun tapahtumakoodinpätkä -->
<script> gtag('event', 'add_to_cart', {     'value': 345.89,     items': [{       'origin': 'NYC'       'destination': 'PAR',       'google_business_vertical': 'flights'     },     {       'origin': 'PAR'       'destination': 'LON',       'google_business_vertical': 'flights'     },      {       'id': '123456',       'location_id': 'LON',        'google_business_vertical': 'hotels'     }] }); </script>

Edellä oleva koodinpätkä on vain esimerkki, eikä se toimi verkkosivustollasi. Kun otat uudelleenmarkkinoinnin käyttöön verkkosivustollasi, voit nähdä ja kopioida tilisi tapahtumakoodinpätkän.

Näin voit muokata olemassa olevan yleisen sivustotagin Google Ads ‑tiliä varten

Jos verkkosivustosi jokaisella sivulla on jo yleinen sivustotagi, voit määrittää sen lähettämään dataa useille Google Ads- tai Google Analytics ‑tileille. Esimerkkitapauksessamme yleinen sivustotagi on haettu Google Analytics ‑tililtä. Yleinen sivustotagi näyttää tällöin seuraavalta:

 <!-- Yleinen sivustotagi (gtag.js) - Google Analytics -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script>

  <script>
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}     gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
  </script>

Voit ottaa edellä olevan tagin käyttöön Google Ads ‑tililläsi lisäämällä korostetun rivin yleiseen sivustotagiisi ja korvaamalla AW-123456789-kohdan yksilöllisellä tunnuksella, jonka sait samaan aikaan uudelleenmarkkinointitagiesi kanssa.

 <!-- Yleinen sivustotagi (gtag.js) - Google Analytics -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script>

  <script>
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}     gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
    gtag('config', 'AW-123456789');   </script>


Kun teet tämän muutoksen, sinun ei tarvitse lisätä verkkosivustollesi Google Ads ‑tililtäsi haettua yleisen sivustotagin koodinpätkää. Jos käytät dynaamista uudelleenmarkkinointia tai tapahtumaparametreja, lisää tapahtumakoodinpätkä sille sivustosi sivulle, jolla haluat mitata tapahtumaa. Huomaa, että voit käyttää samaa yleisen sivustotagin koodinpätkää useilla Google Ads- tai Google Analytics ‑tileillä. Jos haluat muiden Google Ads- tai Google Analytics ‑tilien hyödyntävän samaa tagia, lisää sivustotagiin uusi 'config'-komento, joka sisältää kyseisen tilin tunnuksen (samalla tavalla kuin edellä olevassa esimerkkikoodissa, joka sisältää erilliset 'config'-komennot Google Analyticsille ja Google Adsille).

Uusien uudelleenmarkkinointitagien käyttäminen

Määritä uudelleenmarkkinointi verkkosivustollesi uudessa Google Adsissa seuraamalla näitä ohjeita.

Lisäasetukset

Uudelleenmarkkinointidatan keräämisen poistaminen käytöstä

Käyttämällä uutta parametria allow_ad_personalization_signals voit poistaa uudelleenmarkkinointidatan keräämisen käytöstä niiltä käyttäjiltä, jotka eivät halua nähdä personoituja mainoksia. Lue lisää siitä, miten voit poistaa uudelleenmarkkinointidatan keräämisen käytöstä tietyiltä käyttäjiltä muokkaamalla yleistä sivustotagia.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun