Změny u značek pro remarketing Google Ads

Abychom vám umožnili efektivnější používání kódu webových stránek ve službách Google, zavedli jsme u značek pro Google Ads několik změn. Pokud jste v novém prostředí služby Google Ads nastavili značku Google Ads pro standardní nebo dynamický remarketing, uvidíte globální značku webu, kterou je třeba implementovat na všech stránkách společně s volitelným fragmentem události. Fragment události spolu s globální značkou webu měří smysluplnou aktivitu uživatelů na vašem webu, například prohlížení produktu nebo služby, přechod k pokladně nebo dokončení internetového nákupu. Tyto fragmenty nahrazují dříve používané značky pro remarketing, které nicméně nadále fungují.

Tento článek vysvětluje, proč byste měli používat globální značku webu s volitelným fragmentem události a jak je správně implementovat.

Poznámka: Pokud globální značku webu spravujete pomocí Správce značek Google, můžete remarketing implementovat i pomocí šablony značky pro remarketing Google Ads, která je ve Správci značek k dispozici. Pokud už kód kontejneru Správce značek Google na svém webu máte, nedoporučujeme zavádět globální značku webu.

Než začnete

Pamatujte, že:

  • Globální značka webu je momentálně dostupná pouze pro konverze a remarketing na webu v novém prostředí Google Ads.
  • Aby správně fungoval standardní remarketing (značka Google Ads je nastavena na možnost „Shromažďovat standardní údaje dostupné z tohoto zdroje dat“), musí být na každé stránce vašeho webu umístěna globální značka webu.
  • Aby správně fungoval dynamický remarketing (značka Google Ads je nastavena na možnost „Shromažďovat specifické atributy nebo parametry pro přizpůsobení reklam“), musí být na každé stránce vašeho webu umístěna globální značka webu a fragment události pro každou remarketingovou událost. (Všimněte si, že značku není třeba umísťovat na nekomerční stránky webu.) Stačí začlenit fragment události do zdrojového kódu webu tak, aby byl spuštěn v reakci na určitou činnost uživatele, například zobrazení produktu nebo provedení nákupu. Další informace o měření remarketingových událostí pro váš obor podnikání
  • Je třeba poskytovat uživatelům jasné a úplné informace o sběru dat a pokud to zákon vyžaduje, získat jejich souhlas. U uživatelů, kteří si nepřejí personalizované reklamy, můžete zakázat shromažďování remarketingových dat. Přečtěte si, jak upravit globální značku webu tak, abyste zakázali shromažďování remarketingových dat o konkrétních uživatelích.
Pokud na webu používáte JavaScript z předchozí verze značky Google Ads, bude fungovat i nadále. Jestliže ale používáte nejavascriptovou obrázkovou značku, doporučujeme ji nahradit novou značkou, abyste mohli využívat veškeré funkce. 

Jak funguje nová značka Google Ads

Nová značka Google Ads se skládá z globální značky webu a volitelného fragmentu události, které společně slouží ke sledování remarketingových událostí. Fragment události sdělí globální značce webu, kdy má odeslat podrobnější údaje o remarketingové události. Fragmenty kódu pro globální značku webu a volitelný fragment události se zobrazí, když pro značku Google Ads nastavíte zdroj dat.

Globální značka webu

Fragment kódu globální značky webu je třeba umístit na všechny stránky vašeho webu, a to do části <head> HTML kódu každé stránky. Pro celý váš web potřebujete pouze jeden fragment kódu globální značky webu. Pokud jste ze stejného účtu reklam Google nainstalovali globální značku webu z dříve vytvořené akce konverze nebo remarketingové události, neměli byste znovu přidávat globální fragment. Fragment globální značky webu jste už také mohli získat z účtu Google Analytics nebo jiného účtu Google Ads. V takovém případě postupujte podle pokynů, jak přizpůsobit existující globální značku webu pro váš účet Google Ads.

Zde je příklad globální značky webu:

<!-- Globalní značka webu (gtag.js) - Google Ads: 123456789 -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-123456789"></script>
  <script>
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
    gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'AW-123456789');
  </script>

Předchozí fragment kódu slouží pouze jako příklad a na vašich webových stránkách nebude fungovat. Když přidáte značku pro remarketing na web, zobrazí se globální značka webu, kterou budete moci zkopírovat a použít pro svůj účet.

Globální značku webu nepoužívá pouze služba Google Ads, ale také jiné služby Google, jako je Google Analytics. Používáte-li tyto služby, usnadňuje globální značka webu implementaci na webových stránkách tím, že umožňuje jednotné značkování.

Zákaz shromažďování remarketingových dat

Pomocí nového parametru: allow_ad_personalization_signals, můžete zakázat shromažďování remarketingových dat o uživatelích, kteří si nepřejí personalizované reklamy. Parametr neznemožní měření konverzí.
Parametr allow_ad_personalization_signals můžete nastavit jednou a použít pro všechny produkty nakonfigurované pomocí globální značky webu. Výchozí hodnota parametru bude nastavena na hodnotu true. Když parametr nastavíte na hodnotu false, zakáže používání dat pro personalizované reklamy. Chcete-li zajistit, aby hodnota parametru byla dostupná v daném účtu Google Ads, měli byste jej přidat pomocí příkazu gtag('set').
Níže naleznete příklad, jak můžete upravit globální značku webu a zakázat signály personalizace reklam:

<!-- Globální značka webu (gtag.js) – Google Ads -->
<!-- Požadavek na kontejner -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-123456789"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments)};
  gtag('set', 'allow_ad_personalization_signals', false);
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'AW-123456789');
</script>

Poznámka

Pokud používáte starou značku AdWords, můžete nastavit var google_allow_ad_personalization_signals = "false", tam kde jste nastavili další parametry značky AdWords. Více podrobností naleznete v příkladu níže.
<!-- Kód Googlu pro konverzní stránku nákupu -->
<script type="text/javascript"> 
/* <![CDATA[ */
    var google_conversion_id = 1234567890;
    var google_conversion_label = "xxx-XXx1xXXX123X1xX";
    var google_remarketing_only = "false"
    var google_conversion_value = 10;
    var google_conversion_currency = "USD";
    var google_allow_ad_personalization_signals = "false"; 
    /* ]]> */ 
</script>
<script type="text/javascript" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js">
</script>

Fragment události

Fragment události slouží k měření aktivit uživatelů, například přihlášení k účtu nebo prohlédnutí produktu či služby. Informace o těchto aktivitách jsou fragmentem události měřeny pomocí parametrů události. Tento fragment umístěte na každou stránku vašeho webu, kde má probíhat měření nějakých remarketingových událostí. V kódu ho můžete umístit kamkoli za fragment globální značky webu. V zájmu maximální přesnosti měření ho však doporučujeme vložit mezi značky <head>.

Příklad fragmentu události:

<!-- Fragment události pro ukázkovou stránku dynamického remarketingu -->
<script>
gtag('event', 'add_to_cart', {
    'value': 345.89, 
   items': [{
      'origin': 'NYC'
      'destination': 'PAR',
      'google_business_vertical': 'flights'
    },
    {
      'origin': 'PAR'
      'destination': 'LON',
      'google_business_vertical': 'flights'
    }, 
    {
      'id': '123456',
      'location_id': 'LON',
       'google_business_vertical': 'hotels'
    }]
});
</script>

Předchozí fragment kódu slouží pouze jako příklad a na vašich webových stránkách nebude fungovat. Jakmile pro svůj web nastavíte remarketing, zobrazí se fragment události, který budete moci zkopírovat a použít pro svůj účet.

Jak přizpůsobit existující globální značku webu pro váš účet Google Ads

Pokud již máte na každé stránce globální značku webu, můžete ji nakonfigurovat tak, aby odesílala data do více účtů Google Ads nebo Google Analytics. Uvádíme příklad globální značky webu získané z účtu Google Analytics. Globální značka webu by vypadala takto:

 <!-- Globální značka webu (gtag.js) – Google Analytics -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script>

  <script>
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
    gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
  </script>

Pokud má kód fungovat pro váš účet Google Ads, stačí do globální značky webu přidat zvýrazněný řádek a nahradit „AW-123456789“ jedinečným identifikátorem, který jste dostali při přidání značek pro remarketing na web

 <!-- Globální značka webu (gtag.js) – Google Analytics -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script>

  <script>
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
    gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
    gtag('config', 'AW-123456789');
  </script>


Po provedení této změny již nemusíte na svůj web přidávat fragment globální značky webu získaný z vašeho účtu Google Ads. Používáte-li dynamický marketing nebo parametry události, jednoduše tento fragment události přidejte na tu stránku vašeho webu, kde k události dochází. Tentýž fragment globální značky webu můžete použít opakovaně ve více účtech Google Ads nebo Google Analytics. Pro každý další účet Google Ads nebo Google Analytics, který má značka podporovat, přidejte další příkaz 'config' s ID daného účtu (jako ve výše uvedeném ukázkovém kódu, který obsahuje samostatné příkazy 'config' pro Google Analytics a Google Ads).

Jak používat nové značky pro remarketing

Postupujte podle pokynů pro přidání značek pro remarketing na web v novém prostředí služby Google Ads.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory