Om automatiske oppdateringer til Gmail-kampanjer

Følgende endringer gjøres automatisk der det er nødvendig:

Følgende innstillinger endres, noe som kan ha innvirkning på kampanjen din. Utgiftene kan for eksempel øke, ettersom innstillingene ikke er kompatible med den nye Gmail-kampanje-undertypen:

  • Frekvenstak: Frekvensbegrensning blir ikke lenger angitt av Google Ads-brukeren. Alle Gmail-kampanjer vil få frekvensbegrensningen fastsatt av Google Ads.
  • Mobil- / nettbrett-kategorier (app, interstitial-annonse, nett): Gmail-visning støtter kun kategorier på øverste nivå («f.eks»: Mobil ), men ikke underkategorier («f.eks»: Interstitial i mobilapp). Hvis en underkategori er valgt, velger vi kategorien på øverste nivå. 
  • Gmail-apper er ikke lenger med i innholdstypen «Annonseplass i GMob-mobilapper for annonser som ikke er interstitial-annonser». Hvis du har slått på denne innstillingen, kan det hende du ser trafikk fra Gmail-apper i Gmail-kampanjene dine. For å ekskludere Gmail-apper, bruk «Angi spesifikk målretting for enheter»-alternativet i «Enheter»-delen i innstillingene for kampanjen din. Merk: Denne endringen gjelder for alle Gmail-kampanjer, innbefattet dem vi ikke kan oppgradere. 

Vi fjerner følgende innstillinger/målrettinger som ikke har noen innvirkning på kampanjen din og som ikke er kompatible med den nye Gmail-kampanje-undertypen:

  • stedsalternativer
  • innholdsekskluderinger (bortsett fra ekskluderinger av typen «Annonseplass i GMob-mobilapper for annonser som ikke er interstitial-annonser» – se ovenfor)
  • tilpasset interessemålgruppe
  • Plasseringer
  • Innholdssøkeord
  • remarketinglister fra tredjeparter
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt