Overené Googlom

Odznak Overené Googlom je k dispozícii pre firmy, ktoré úspešne absolvujú kontrolný a kvalifikačný proces Googlu v službe Local Services Ads.

Ak máte odznak Overené Googlom a vaši zákazníci (ktorí využili služby vašej firmy prostredníctvom služby Local Services Ads) nie sú spokojní s kvalitou vašej práce, Google môže na základe svojho výhradného úsudku odškodniť zákazníka až do výšky sumy zaplatenej za úvodnú službu. Na toto odškodnenie sa vzťahuje kumulovaný limit. Tu sú horné hraničné hodnoty kumulovaných limitov na zákazníka v jednotlivých krajinách:

Spojené štáty: 2 000 USD,
Kanada: 2 000 CAD,
Spojené kráľovstvo: 1 500 GBP,
Írsko: 1 500 EUR,
Španielsko: 1 500 EUR,
Francúzsko: 1 500 EUR,
Taliansko: 1 500 EUR,
Holandsko: 1 500 EUR,
Nemecko: 1 500 EUR,
Rakúsko: 1 500 EUR,
Belgicko: 1 500 EUR,
Švajčiarsko: 2 000 CHF.

Na čo sa vzťahuje odškodnenie

  • Ak zákazník nie je spokojný s kvalitou vašej práce, Google môže na základe svojho výhradného úsudku odškodniť zákazníka až do výšky sumy fakturovanej za úvodnú poskytnutú službu. Na toto odškodnenie sa vzťahuje kumulovaný limit.
  • Služby musia byť rezervované prostredníctvom služby Local Services Ads. Odškodnenie sa nevzťahuje na doplňujúce ani budúce služby, škody na majetku, nespokojnosť s cenou alebo reakciou zo strany poskytovateľa ani na zrušenie služby.

Ako to funguje

Ak niektorý z vašich zákazníkov požiada Google o odškodnenie, kontaktujeme vás, aby sme získali ďalšie informácie. Google môže od zákazníka požadovať dodatočné informácie. Vy dostanete príležitosť, aby ste záležitosť so zákazníkom vyriešili. Google žiadosť prešetrí a rozhodne o riešení. Toto rozhodnutie je výhradne vecou Googlu a nenahradzuje žiadne právne ani poistné kroky, ktoré môžu zákazníci vykonať v súvislosti s poskytnutou službou.

 

Firmy môžu požiadať o získanie odznaku Overené Googlom tak, že sa zaregistrujú do služby Local Services Ads. Profesionáli, ktorí sa zobrazujú v službe Local Services Ads prostredníctvom affiliate partnerov, tiež môžu mať odznak Overené Googlom alebo Preverené Googlom. Ak ho majú, zobrazí sa vedľa ich profilu.Ďalšie informácie

Registrovať sa

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?