Google Bescherming

De Google Bescherming-badge  is beschikbaar voor bedrijven die het screening- en kwalificatieproces van Google hebben doorlopen. Dit proces wordt uitgevoerd door het team van Lokale diensten-advertenties of door een partner.

Als op uw bedrijf Google Bescherming van toepassing is en een klant (die bij uw bedrijf terecht is gekomen via een Lokale diensten-advertentie) niet tevreden is met de kwaliteit van uw werk, kan Google de klant naar eigen goeddunken compensatie bieden tot maximaal het bedrag dat voor de eerste service is betaald, met inachtname van een cumulatieve limiet per klant. Dit zijn de limieten per klant in elk land:

Verenigde Staten: USD $ 2000
Canada: CAD $ 2000
Verenigd Koninkrijk: GBP £ 1500
Ierland: EUR € 1500
Spanje: EUR € 1500
Frankrijk: EUR € 1500
Italië: EUR € 1500
Duitsland: EUR € 1500
Oostenrijk: EUR € 1500
België: EUR € 1500
Zwitserland: CHF ₣ 2000

Waarvoor we een klant compensatie kunnen bieden

  • Als een klant niet tevreden is met de kwaliteit van uw werk, kan Google de klant naar eigen goeddunken compensatie bieden tot maximaal het bedrag op de factuur voor de eerste services die door u zijn geleverd. Hierbij geldt voor elke klant een cumulatieve limiet.
  • De services moeten zijn geboekt via een Lokale diensten-advertentie. We bieden geen compensatie voor meerwerk of toekomstige werkzaamheden, schade aan eigendommen, ontevredenheid met de prijs van de services of de responsiviteit van de aanbieder, en annuleringen.

Hoe het werkt

Als een van uw klanten een verzoek indient om door Google te worden gecompenseerd, nemen we contact met u op voor meer informatie. Google kan ook de klant om aanvullende informatie vragen. U krijgt bovendien de gelegenheid om zelf met een oplossing te komen. Na onderzoek van het probleem draagt Google een oplossing aan. Deze oplossing wordt door Google naar eigen goeddunken aangeboden en vormt geen vervanging voor een juridische procedure of een verzekeringsaanspraak door de klant met betrekking tot de uitgevoerde service.

Bedrijven kunnen gebruikmaken van de optie Google Bescherming door zich aan te melden voor Lokale diensten-advertenties. Google Bescherming en Gescreend door Google zijn ook beschikbaar voor aanbieders die Lokale diensten-advertenties weergeven via aangesloten partners. De betreffende badge wordt dan naast hun profiel getoond. Meer informatie

Aanmelden

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?