Bruk den globale nettstedstaggen for Google Ads-konverteringssporing

Den globale nettstedstaggen sporer konverteringene dine sammen med en annen kodebit; en hendelses- eller telefonkodebit.

For at du skal få en mer enhetlig opplevelse når du bruker nettstedskode i de ulike Google-produktene, kan du spore Google Ads-konverteringer med den globale nettstedstaggen. Når du oppretter en konverteringshandling for nettstedet i den nye utgaven av Google Ads, blir det brukt en global nettstedstag i stedet for taggen for konverteringssporing som ble brukt tidligere. Du bør installere denne taggen på alle sidene på nettstedet ditt. Du må dessuten legge til en annen kodebit på visse sider på nettstedet. Det er en hendelseskodebit eller telefonkodebit – akkurat hvilken kommer an på hvilken type konvertering du vil spore. Med en aktuelle kodebiten og den globale nettstedstaggen kan du spore konverteringer.

I denne artikkelen skal vi forklare hvorfor du bør bruke den globale nettstedstaggen, og hvordan du implementerer den på riktig måte.

Hvis du fortsatt har den forrige taggen for konverteringssporing installert på nettstedet ditt, fungerer den fortsatt. Vi anbefaler imidlertid at du bruker den nye taggen, for med den får du mer nøyaktig registrering av konverteringer.

Fordeler

 • Hurtigere og enklere integrasjon med andre Google-produkter: Den globale nettstedstaggen brukes ikke bare av Google Ads, men også av andre Google-produkter, for eksempel Google Analytics. Hvis du bruker disse produktene, kan du sørge for at nettstedsimplementeringen blir enklere. Da får nemlig brukerne får en enhetlig taggingsopplevelse når du bruker den globale nettstedstaggen.
 • Mer nøyaktig konverteringssporing: Når du bruker den globale nettstedstaggen, blir det plassert ut nye informasjonskapsler på domenet ditt. I disse lagres det en unik identifikator for en bruker eller annonseklikket som førte brukeren til nettstedet. På denne måten kan Google Ads registrere konverteringer mer presist. Med den globale nettstedstaggen kan du spesifisere hvilke interaksjoner på nettstedet som skal telle som konverteringer i Google Ads.
 • Komplett dekning av alle konverteringer: Hvis du bruker den forrige taggen for konverteringssporing, endret til «bare piksler»-implementering, kan ikke Google Ads registrere alle konverteringene dine. Den globale nettstedstaggen sikrer at alle konverteringene blir registrert.

Vær oppmerksom på at når en bruker kommer til nettstedet ditt fra et annonseklikk, leser den globale nettstedstaggen for Google Ads-konverteringssporing informasjonen om annonseklikket og sender denne informasjonen til Google Ads. På sidene som følger, kan Google Ads-taggene dine bruke klikkinformasjonen fra de nye informasjonskapslene som er plassert på domenet ditt.

Slik fungerer den globale nettstedstaggen

Den globale nettstedstaggen sporer konverteringene dine sammen med en annen kodebit; en hendelses- eller telefonkodebit.

 • Hvis du sporer konverteringer på nettstedet ditt, blir den globale nettstedstaggen informert av hendelseskodebiten om når det skal spores konverteringer.
 • Hvis du sporer anrop til nettstedet ditt, erstatter telefonkodebiten telefonnummeret til bedriften din med et Google-viderekoblingsnummer.

Når du konfigurerer konverteringssporing på nettstedet ditt, kan du se og kopiere den globale nettstedstaggen for kontoen din samt eventuelle kodebiter som skal brukes sammen med taggen. Kodebitene vi presenterer nedenfor, er utelukkende ment som eksempler. De kommer ikke til å gjøre noen nytte på nettstedet ditt.

Global nettstedstag

Den globale nettstedstaggen skal plasseres på alle sidene på nettstedet ditt, i <head>-delen på HTML-sidene. Hvis du allerede har installert en global nettstedstag etter å ha opprettet en konverteringshandling via den samme Google Ads-kontoen tidligere, (eller hvis den er installert via en managerkonto i forbindelse med oppretting av en annen konverteringshandling i kontoen din), trenger du ikke å legge til denne taggen på nytt. Hvis du har installert den globale nettstedstaggen på nettstedet ditt via et annet Google-produkt (f.eks. Google Analytics) eller fra en annen Google Ads-konto, kan du følge veiledningen om hvordan du kan tilpasse taggen for at den skal fungere med Google Ads-kontoer.

Her er et eksempel på den globale nettstedstaggen:

<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: CONVERSION_ID -->
 <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>
 <script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
   gtag('js', new Date());

   gtag('config','AW-CONVERSION_ID');
 </script>

Hendelseskodebiten

For at sporing av konverteringer på nettstedet ditt skal fungere, bør du installere hendelseskodebiten på selve konverteringssiden. Du kan plassere den hvor som helst i koden, så lenge den er plassert etter den globale tag-kodebiten. For best mulig sporing anbefaler vi at du plasserer den inne i selve <head>-delen.

Her kan du se et eksempel på en hendelseskodebit:

  <!-- Event snippet for Example conversion page -->
  <script>
    gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL',
      'value': 1.0,
      'currency': 'USD'
    });
  </script>

Telefonkodebiten

Du bør legge til telefonkodebiten på alle sidene på nettstedet ditt der du viser telefonnummeret du vil spore. Pass også på at du plasserer den rett etter den globale nettstedstaggen.

Her kan du se et eksempel på en telefonkodebit:

<script>
  gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
    'phone_conversion_number': '1-650-555-5555'
  });
</script>

Slik tilpasser du nåværende globale nettstedstagger til Google Ads-kontoer

Hvis du allerede har en global nettstedstag på alle sidene på nettstedet ditt, kan du konfigurere den slik at den sender data til flere Google Ads- eller Google Analytics-kontoer. Vi kan ta et eksempel på en global nettstedstag fra en Google Analytics-konto. Den globale nettstedstaggen kan se slik ut:

 <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
 <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script>

 <script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
   gtag('js', new Date());

   gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
 </script>

Hvis du vil legge til støtte for Google Ads-kontoen din, er det bare å legge til den fremhevede linjen i den globale nettstedstaggen din. Du må erstatte «AW-CONVERSION_ID» med den unike ID-en du får når du konfigurerer taggene dine for konverteringssporing.

 <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
 <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID">  </script>

 <script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
   gtag('js', new Date());

   gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
   gtag('config','AW-CONVERSION_ID');
 </script>

To disable the collection of remarketing data, add the highlighted gtag('set') command below to your global site tag:

  <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID">       </script>

  <script>
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
    gtag('set', 'allow_ad_personalization_signals', false);
    gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
    gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');
  </script>

Once you’ve made this change, you don’t need to add the global site tag snippet obtained from your Google Ads account to your website. Just add the event or phone snippet. Note that you can re-use the same global snippet for multiple Google Ads or Google Analytics accounts. For each additional Google Ads or Google Analytics account you want your tag to support, add a new config command that contains the ID of the account (as demonstrated in the sample code above, which has separate config commands for Google Analytics and Google Ads).

Slik bruker du den nye taggen for konverteringssporing

Følg fremgangsmåten for å konfigurere konverteringssporing i Google Ads.

Sikkerhet og personvern ved sporing på nettsteder

Google har strenge sikkerhetsstandarder. Google Ads samler bare inn data på sider der du har implementert de tilknyttede taggene.

Sørg for at du gir brukerne tydelig og utfyllende informasjon om hvilke data du samler inn på nettstedene dine, og at du får samtykke til slik innsamling i tilfeller der dette er lovpålagt.

Er du usikker på om taggen din er riktig konfigurert? Du kan bruke Google Tag-assistent til å sjekke implementeringen av taggen din. Hvis du trenger mer feilsøkingsinformasjon, kan du se artikkelen Kontrollér taggen for konverteringssporing.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt