De algemene sitetag gebruiken voor conversies bijhouden in Google Ads

Om uw gebruik van websitecode in verschillende Google-producten te stroomlijnen, kunt u de algemene sitetag gebruiken om uw Google Ads-conversies bij te houden. Wanneer u in het nieuwe, verbeterde Google Ads een conversieactie voor websites maakt, ziet u een nieuwe algemene sitetag in plaats van de vorige tag voor conversies bijhouden. U installeert deze tag op elke pagina van uw website. Aan bepaalde pagina's van uw site moet u eveneens een gebeurtenisfragment of telefoonfragment toevoegen, afhankelijk van het type conversie dat u wilt bijhouden. Deze fragmenten en de algemene sitetag werken samen om conversies bij te houden. 

In dit artikel wordt uitgelegd wat de voordelen van de algemene sitetag zijn en hoe u deze correct implementeert.

Als u de vorige tag voor het bijhouden van conversies op uw website heeft geïnstalleerd, werkt deze nog steeds. We raden u echter aan de nieuwe tag voor het bijhouden van conversies te gebruiken voor een nauwkeurigere conversiemeting.

Voordelen

 • Snellere en eenvoudiger integratie met andere Google-producten: De algemene sitetag wordt niet alleen gebruikt in Google Ads, maar ook in andere Google-producten, zoals Google Analytics. Als u deze producten gebruikt, maakt de uniforme toepassing van deze algemene sitetag de website-implementatie makkelijker.
 • Nauwkeuriger conversies bijhouden: Met de algemene sitetag worden in uw domein nieuwe cookies ingesteld, waarin een unieke ID wordt opgeslagen voor de gebruiker of de advertentieklik waarmee een gebruiker naar uw site is gebracht. Google Ads kan zo conversies nauwkeuriger meten. Met de algemene sitetag kunt u aangeven welke interacties op uw website als Google Ads-conversies moeten worden geteld.
 • Volledige dekking van alle conversies: Als u de vorige tag voor het bijhouden van conversies gebruikt, aangepast voor een implementatie van uitsluitend pixels, kan Google Ads niet al uw conversies waarnemen. Met de algemene sitetag bent u er wel zeker van dat al uw conversies worden bijgehouden.

Uw Google Ads-tags voor conversies bijhouden kunnen klikgegevens gebruiken van de nieuwe cookies die in uw domein zijn ingesteld. Zorg ervoor dat u gebruikers duidelijke en uitgebreide informatie geeft over de gegevens die u verzamelt en dat u toestemming krijgt als dat wettelijk verplicht is.

Hoe de algemene sitetag werkt

De algemene sitetag werkt samen met een ander codefragment (een gebeurtenisfragment of een telefoonfragment) om uw conversies bij te houden. 

 • Als u websiteconversies bijhoudt, geeft het gebeurtenisfragment aan wanneer de algemene sitetag een conversie moet bijhouden.
 • Als u oproepen vanaf uw website bijhoudt, vervangt het telefoonfragment uw zakelijke telefoonnummer door een Google-doorschakelnummer.

Met de optie 'Conversies bijhouden' instellen voor uw website kunt u de algemene sitetag voor uw account bekijken en kopiëren, evenals eventuele andere fragmenten die met de tag moeten worden gebruikt. De onderstaande codefragmenten zijn slechts voorbeelden en werken niet op uw website. 

Algemene sitetag

Het algemene sitetag-fragment moet op alle pagina's van uw website worden geplaatst, in het gedeelte <head> van uw HTML-pagina's. Als u eerder een algemene sitetag heeft geïnstalleerd toen u een andere conversieactie vanuit hetzelfde Google Ads-account maakte (of als een manageraccount de algemene sitetag heeft geïnstalleerd tijdens het maken van een conversieactie in uw account), moet u het fragment van de algemene sitetag niet nog eens toevoegen. Als u een algemene sitetag op uw website heeft geïnstalleerd vanuit een ander Google-product (bijvoorbeeld: Google Analytics) of vanuit een ander Google Ads-account, volgt u de instructies om de tag aan te passen zodat deze werkt voor uw Google Ads-account.

Hier volgt een voorbeeld van de algemene sitetag:

<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: CONVERSION_ID -->
 <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>
 <script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
   gtag('js', new Date());

   gtag('config','AW-CONVERSION_ID');
 </script>

Gebeurtenisfragment

Het gebeurtenisfragment moet op de conversiepagina zelf worden geïnstalleerd om websiteconversies te kunnen bijhouden. Het kan na het algemene sitetag-fragment overal in de code worden geplaatst. We raden aan om het fragment in het gedeelte <head> te plaatsen voor de beste nauwkeurigheid bij het bijhouden van conversies.

Hier volgt een voorbeeld van een gebeurtenisfragment:

  <!-- Event snippet for Example conversion page -->
  <script>
    gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL',
      'value': 1.0,
      'currency': 'USD'
    });
  </script>

Telefoonfragment

Het telefoonfragment moet aan de pagina's op uw website worden toegevoegd waarop het telefoonnummer wordt weergegeven dat u wilt bijhouden. Het telefoonfragment moet direct na de algemene sitetag worden geplaatst.

Hier volgt een voorbeeld van een telefoonfragment:

<script>
  gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
    'phone_conversion_number': '1-650-555-5555'
  });
</script>

Hoe u een bestaande algemene sitetag aanpast voor uw Google Ads-account

Als u al een algemene sitetag op elke pagina van uw website heeft, kunt u deze configureren om gegevens naar meerdere Google Ads- of Google Analytics-accounts te verzenden. We nemen als voorbeeld de algemene sitetag die afkomstig is van een Google Analytics-account. De algemene sitetag ziet er als volgt uit:

 <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
 <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script>

 <script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
   gtag('js', new Date());

   gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
 </script>

Als u ondersteuning wilt voor uw Google Ads-account, voegt u de gemarkeerde regel toe aan uw algemene sitetag en vervangt u ‘AW-CONVERSION_ID’ door de unieke ID die u heeft ontvangen bij het instellen van uw tags voor conversies bijhouden

 <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
 <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID">  </script>

 <script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
   gtag('js', new Date());

   gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
   gtag('config','AW-CONVERSION_ID');
 </script>

To disable the collection of remarketing data, add the highlighted gtag('set') command below to your global site tag:

  <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID">       </script>

  <script>
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
    gtag('set', 'allow_ad_personalization_signals', false);
    gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
    gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');
  </script>

Once you’ve made this change, you don’t need to add the global site tag snippet obtained from your Google Ads account to your website. Just add the event or phone snippet. Note that you can re-use the same global snippet for multiple Google Ads or Google Analytics accounts. For each additional Google Ads or Google Analytics account you want your tag to support, add a new ‘config’command that contains the ID of the account (as demonstrated in the sample code above, which has separate ‘config’commands for Google Analytics and Google Ads). 

De nieuwe tag voor het bijhouden van conversies gebruiken

Volg de stappen om conversies bijhouden in te stellen in het nieuwe, verbeterde Google Ads.

Beveiliging en privacy voor het bijhouden van websites

Google hanteert strenge veiligheidsnormen. Alleen pagina's met de Google-conversietag worden bijgehouden via dit programma. We maken gebruik van gegevensversleuteling en beveiligde servers.

Zorg ervoor dat u gebruikers duidelijke en uitgebreide informatie geeft over de gegevens die u verzamelt op uw websites en toestemming krijgt voor die verzameling als dat wettelijk verplicht is.

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen