De algemene sitetag gebruiken om conversies bij te houden in Google Ads

De algemene sitetag werkt samen met een ander codefragment (een gebeurtenisfragment of een telefoonfragment) om de conversies bij te houden.

U kunt de algemene sitetag gebruiken om Google Ads-conversies bij te houden om op die manier uw gebruik van websitecode in verschillende Google-producten te stroomlijnen. Als u in het nieuwe, verbeterde Google Ads een conversieactie voor websites maakt, ziet u een nieuwe algemene sitetag in plaats van de vorige tag voor bijhouden van conversies. U installeert deze tag op elke pagina van uw website. Aan bepaalde pagina's van uw site moet u eveneens een gebeurtenisfragment of telefoonfragment toevoegen, afhankelijk van het type conversie dat u wilt bijhouden. Deze fragmenten en de algemene sitetag werken samen om conversies bij te houden.

In dit artikel wordt uitgelegd wat de voordelen van de algemene sitetag zijn en hoe u deze correct implementeert.

Als u de vorige tag voor het bijhouden van conversies op uw website heeft geïnstalleerd, werkt deze nog steeds. We raden u echter aan de nieuwe tag voor het bijhouden van conversies te gebruiken voor een nauwkeurigere conversiemeting.

Voordelen

 • Snellere en eenvoudiger integratie met andere Google-producten: De algemene sitetag wordt niet alleen gebruikt in Google Ads, maar ook in andere Google-producten, zoals Google Analytics. Als u deze producten gebruikt, maakt de uniforme toepassing van deze algemene sitetag de website-implementatie makkelijker.
 • Nauwkeuriger conversies bijhouden: Met de algemene sitetag worden in uw domein nieuwe cookies ingesteld, waarin een unieke ID wordt opgeslagen voor de gebruiker of de advertentieklik waarmee een gebruiker naar uw site is gebracht. Google Ads kan zo conversies nauwkeuriger meten. Met de algemene sitetag kunt u aangeven welke interacties op uw website als Google Ads-conversies moeten worden geteld.
 • Volledige dekking van alle conversies: Als u de vorige tag voor bijhouden van conversies gebruikt, die is aangepast voor implementatie van uitsluitend pixels, kan Google Ads niet alle conversies waarnemen. Met de algemene sitetag bent u er wel zeker van dat alle conversies worden bijgehouden.

Houd er rekening mee dat wanneer een gebruiker via een advertentieklik op uw site terechtkomt, de algemene sitetag voor conversies bijhouden in Google Ads de advertentieklikgegevens leest en naar Google Ads verstuurt. Op de volgende pagina's kunnen de Google Ads-tags gebruikmaken van de klikgegevens van de nieuwe cookies die op uw domein zijn ingesteld.

Hoe de algemene sitetag werkt

De algemene sitetag werkt samen met een ander codefragment (een gebeurtenisfragment of een telefoonfragment) om de conversies bij te houden.

 • Als u websiteconversies bijhoudt, geeft het gebeurtenisfragment aan wanneer de algemene sitetag een conversie moet bijhouden.
 • Als u gesprekken vanaf uw website bijhoudt, vervangt het telefoonfragment uw zakelijke telefoonnummer door een Google-doorschakelnummer.

Als u 'Conversies bijhouden' instelt voor uw website kunt u de algemene sitetag voor uw account bekijken en kopiëren, en eventuele andere fragmenten die met de tag moeten worden gebruikt. De onderstaande codefragmenten zijn slechts voorbeelden en werken niet op uw website.

Algemene sitetag

Het algemene sitetagfragment moet op alle pagina's van uw website worden geplaatst, in het gedeelte <head> van uw HTML-pagina's. Als u al een algemene sitetag heeft ingesteld en een nieuwe conversieactie maakt binnen hetzelfde Google Ads-account (of als de algemene sitetag al vanuit een manageraccount is geïnstalleerd toen een andere conversieactie in uw account werd gemaakt), voegt u het algemene sitetagfragment niet opnieuw toe. Als u een algemene sitetag op uw website heeft geïnstalleerd vanuit een ander Google-product (bijvoorbeeld: Google Analytics) of vanuit een ander Google Ads-account, volgt u de instructies om de tag aan te passen zodat deze werkt voor uw Google Ads-account.

Hier volgt een voorbeeld van de algemene sitetag:

<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: CONVERSION_ID -->
 <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>
 <script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
   gtag('js', new Date());

   gtag('config','AW-CONVERSION_ID');
 </script>

Gebeurtenisfragment

Het gebeurtenisfragment moet op de conversiepagina zelf worden geïnstalleerd om websiteconversies te kunnen bijhouden. Het kan na het algemene sitetagfragment overal in de code worden geplaatst. We raden aan om het fragment in het gedeelte <head> te plaatsen voor de beste nauwkeurigheid bij het bijhouden van conversies.

Hier volgt een voorbeeld van een gebeurtenisfragment:

  <!-- Event snippet for Example conversion page -->
  <script>
    gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL',
      'value': 1.0,
      'currency': 'USD'
    });
  </script>

Telefoonfragment

Het telefoonfragment moet aan de pagina's op uw website worden toegevoegd waarop het telefoonnummer wordt weergegeven dat u wilt bijhouden. Het telefoonfragment moet direct na de algemene sitetag worden geplaatst.

Hier volgt een voorbeeld van een telefoonfragment:

<script>
  gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
    'phone_conversion_number': '1-650-555-5555'
  });
</script>

Een bestaande algemene sitetag aanpassen voor uw Google Ads-account

Als u al een algemene sitetag op elke pagina van uw website heeft, kunt u deze configureren om gegevens naar meerdere Google Ads- of Google Analytics-accounts te verzenden. We nemen als voorbeeld de algemene sitetag die afkomstig is van een Google Analytics-account. De algemene sitetag ziet er als volgt uit:

 <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
 <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script>

 <script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
   gtag('js', new Date());

   gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
 </script>

Als u support nodig heeft voor uw Google Ads-account, voegt u de gemarkeerde regel toe aan de algemene sitetag en vervangt u AW-CONVERSION_ID door de unieke ID die u heeft gekregen toen u de tags voor bijhouden van conversies instelde.

 <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
 <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID">  </script>

 <script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
   gtag('js', new Date());

   gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
   gtag('config','AW-CONVERSION_ID');
 </script>

To disable the collection of remarketing data, add the highlighted gtag('set') command below to your global site tag:

  <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID">       </script>

  <script>
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
    gtag('set', 'allow_ad_personalization_signals', false);
    gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
    gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');
  </script>

Once you’ve made this change, you don’t need to add the global site tag snippet obtained from your Google Ads account to your website. Just add the event or phone snippet. Note that you can re-use the same global snippet for multiple Google Ads or Google Analytics accounts. For each additional Google Ads or Google Analytics account you want your tag to support, add a new config command that contains the ID of the account (as demonstrated in the sample code above, which has separate config commands for Google Analytics and Google Ads).

De nieuwe tag voor het bijhouden van conversies gebruiken

Volg de stappen om 'Conversies bijhouden' in te stellen in Google Ads.

Beveiliging en privacy voor websites bijhouden

Google hanteert strenge veiligheidsnormen. Google Ads verzamelt alleen gegevens op pagina's waarop u de bijbehorende tags heeft geïmplementeerd.

Zorg ervoor dat u gebruikers duidelijke en uitgebreide informatie geeft over de gegevens die u verzamelt op uw websites en dat u toestemming voor die verzameling krijgt als dat wettelijk verplicht is.

Weet u niet zeker of uw tag correct is ingesteld? U kunt Google Tag Assistant gebruiken om de implementatie van uw tag te controleren. Zie Uw tag voor het bijhouden van conversies controleren om overige problemen op te lossen.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen