Използване на общия маркер на сайта за проследяване на реализациите в Google Ads

Общият маркер на сайта действа в синхрон с друга част от код, фрагмент за събитие или фрагмент за телефонен номер, за да проследява реализациите Ви.

За да оптимизирате практическата си работа с използването на кода за уебсайт в различни продукти на Google, можете да използвате общия маркер на сайта за проследяване на реализациите си в Google Ads. При създаването на действие, водещо до реализация в уебсайт, в новия интерфейс на Google Ads ще виждате общ маркер на сайта вместо предишния маркер за проследяване на реализациите. Този маркер трябва да бъде инсталиран на всяка страница от уебсайта Ви. Ще трябва също да добавите още една част от код, фрагмент за събитие или фрагмент за телефонен номер – в зависимост от типа реализация, която искате да проследявате, на определени страници в сайта си. Тези фрагменти действат в синхрон с общия маркер на сайта, за да проследяват реализациите.

В тази статия се разяснява защо е добре да използвате общия маркер на сайта и как да го внедрите правилно.

Ако на уебсайта Ви е инсталиран предишният маркер за проследяване на реализациите, той ще продължи да работи. Препоръчваме Ви обаче да използвате новия маркер за проследяване на реализациите за по-точното им измерване.

Предимства

 • По-бързо и лесно интегриране с други продукти на Google: Общият маркер на сайта се използва не само от Google Ads, но и от други продукти на Google, като Google Анализ. Ако използвате тези продукти, общият маркер на сайта улеснява внедряването на сайта, като обединява практическата работа с маркерите.
 • По-точно проследяване на реализациите: Общият маркер на сайта задава нови „бисквитки“ в домейна Ви, които ще съхраняват уникален идентификатор за потребител или кликването върху рекламата, довело потребителя на сайта. По този начин Google Ads ще измерва реализациите с по-голяма точност. Общият маркер на сайта Ви дава възможност да посочвате кои взаимодействия с уебсайта Ви трябва да се отчитат като реализации в Google Ads.
 • Пълно отчитане на всички реализации: Ако използвате предишния маркер за проследяване на реализациите, модифициран за внедряване от типа „само пиксели“, Google Ads няма да може да наблюдава всичките Ви реализации. Общият маркер на сайта осигурява отчитането на всичките Ви реализации.

Имайте предвид, че когато потребител стигне до сайта Ви от кликване върху реклама, общият маркер на сайта Ви за проследяване на реализациите в Google Ads ще прочете информацията за кликването върху рекламата и ще я изпрати на Google Ads. На следващите страници маркерите на Google Ads ще могат да използват информацията за кликванията от новите „бисквитки“, зададени в домейна Ви.

Начин на работа на общия маркер на сайта

Общият маркер на сайта действа в синхрон с друга част от код, фрагмент за събитие или фрагмент за телефонен номер, за да проследява реализациите Ви.

 • Ако проследявате реализации в уебсайт, фрагментът за събитие указва на общия маркер на сайта кога да проследява реализация.
 • Ако проследявате обаждания до уебсайта си, фрагментът с телефонен номер замества телефонния номер на бизнеса Ви с пренасочващ номер от Google.

Когато настроите проследяване на реализациите за уебсайта си, ще можете да виждате и копирате общия маркер на сайта за профила си, както и всички фрагменти, които трябва да се използват с маркера. Фрагментите от код, които ще намерите по-долу, са само примери и няма да работят в уебсайта Ви.

Общ маркер на сайта

Фрагментът с общия маркер на сайта трябва да се постави на всички страници от уебсайта Ви в секцията <head> на HTML кода. Ако вече сте инсталирали общ маркер на сайта при създаването на друго действие, водещо до реализация, от същия профил в Google Ads (или ако профил на мениджър го е инсталирал в профила Ви при създаването на друго такова действие), не е нужно отново да го добавяте. Ако сте инсталирали на уебсайта си общия маркер на сайта от друг продукт на Google (напр. Google Анализ) или от друг профил в Google Ads, изпълнете инструкциите за адаптирането му, така че да работи за профила Ви в Google Ads.

Следва пример на общ маркер на сайта:

<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: CONVERSION_ID -->
 <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>
 <script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
   gtag('js', new Date());

   gtag('config','AW-CONVERSION_ID');
 </script>

Фрагмент за събитие

За да работи проследяването на реализациите в уебсайт, фрагментът за събитие трябва да бъде инсталиран на самата страница за реализация. Той може да бъде поставен навсякъде в кода след фрагмента с общия маркер. Препоръчваме Ви да го разположите в рамките на секцията <head> за най-точно проследяване.

Следва пример на фрагмент за събитие:

  <!-- Event snippet for Example conversion page -->
  <script>
    gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL',
      'value': 1.0,
      'currency': 'USD'
    });
  </script>

фрагмент за телефонен номер

Фрагментът с телефонен номер трябва да бъде добавен към страниците в уебсайта Ви, където се показва телефонният номер, който искате да проследявате. Той трябва да бъде поставен непосредствено след общия маркер на сайта.

Следва пример за фрагмент за телефонен номер:

<script>
  gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
    'phone_conversion_number': '1-650-555-5555'
  });
</script>

Как да адаптирате съществуващ общ маркер на сайта за профила си в Google Ads

Ако вече имате общ маркер на сайта на всяка страница от уебсайта си, можете да го конфигурирате да изпраща данни до няколко профила в Google Ads или Google Анализ. Да разгледаме примера с общ маркер на сайта, получен от профил в Google Анализ. Общият маркер на сайта би трябвало да изглежда по следния начин:

 <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
 <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script>

 <script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
   gtag('js', new Date());

   gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
 </script>

За да добавите поддръжка за профила си в Google Ads, трябва само да добавите откроения ред в общия маркер на сайта си, като замените AW-CONVERSION_ID с уникалния идентификатор, който сте получили при настройване на маркерите за проследяване на реализациите.

 <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
 <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID">  </script>

 <script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
   gtag('js', new Date());

   gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
   gtag('config','AW-CONVERSION_ID');
 </script>

To disable the collection of remarketing data, add the highlighted gtag('set') command below to your global site tag:

  <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID">       </script>

  <script>
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
    gtag('set', 'allow_ad_personalization_signals', false);
    gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
    gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');
  </script>

Once you’ve made this change, you don’t need to add the global site tag snippet obtained from your Google Ads account to your website. Just add the event or phone snippet. Note that you can re-use the same global snippet for multiple Google Ads or Google Analytics accounts. For each additional Google Ads or Google Analytics account you want your tag to support, add a new config command that contains the ID of the account (as demonstrated in the sample code above, which has separate config commands for Google Analytics and Google Ads).

Как да използвате новия маркер за проследяване на реализациите

Изпълнете стъпките за настройване на проследяване на реализациите в Google Ads.

Сигурност и поверителност за проследяването на уебсайтове

Стандартите за сигурност на Google са строги. Google Ads събира данни само на страници, на които сте внедрили свързаните маркери.

Моля, не забравяйте, че трябва да предоставяте на потребителите ясна и изчерпателна информация за данните, които събирате на уебсайтовете си, и да получите съгласие за това, в случай че такова се изисква по закон.

Не сте сигурни дали маркерът Ви е настроен правилно? Можете да използвате Помощник за маркери на Google, за да проверите внедряването на маркера. За допълнително отстраняване на неизправности посетете Отстраняване на неизправности с маркирането в целия сайт или Използване на Помощник за маркери за отстраняване на неизправности с непотвърдените или неактивните Ви действия, водещи до реализация.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false
false