Løs problemer med å importere samtalekonverteringer

Hvis du vil spore telefonsamtaler som fører til salg eller andre verdifulle kundehandlinger, kan du importere data om samtalekonverteringene dine til Google Ads. Noen ganger kan det hende at det totale antallet konverteringer som telles i Google Ads, ikke samsvarer med forventningene dine.

I denne artikkelen forklarer vi vanlige årsaker til at noen av samtalekonverteringene dine ikke ser ut til å bli talt. 

Google-viderekoblingsnumrene er ikke slått på

For at samtalene skal kunne knyttes til annonser i Google Ads, må Google-viderekoblingsnumre være slått på for anropsutvidelsene og oppringningsannonsene dine på tidspunktet da du mottok samtalene.

Filen inneholder anrop fra andre kilder

Bare anrop fra klikk for å ringe- og oppringningsannonser fra Google kan knyttes til annonser og importeres i Google Ads. Hvis en opplasting omfatter andre kilder, telles disse anropene ikke som konverteringer.

Folk ringer uten å ha klikket på anropsutvidelsene eller oppringningsannonsene dine

Hvis noen ringer telefonnummeret i annonsen din manuelt, belaster vi deg ikke for anropet – selv om samtalen er generert av annonsen din. Disse kostnadsfrie anropene telles ikke som konverteringer.

Filen inneholder uriktige data

Hvis du tar med uriktige data i filen du har importert, får du en feilmelding, eller konverteringene dine blir ikke talt. Her er et par ting du bør være oppmerksom på:
  • Hvis du har flere Google Ads-kontoer, bør du forsikre deg om at du laster opp konverteringene til riktig konto.
  • Sjekk at tidssonen er riktig, og at du bruker et av de støttede formatene for klokkeslett og tidssone. For å unngå feil ved overgangen til sommertid og vintertid anbefaler vi at du bruker tidssoneformatene i denne listen.

Filen inneholder for mange rader

Filen for import av konverteringer kan ikke inneholde mer enn 25 000 rader.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt