Отстраняване на проблеми с импортирането на реализации от телефонно обаждане

За да проследявате телефонните обаждания, които водят до продажби или други ценни действия на клиентите, можете да импортирате данните за реализациите си от телефонно обаждане в Google Ads. В някои случаи общият брой на реализациите, отчитани от Google Ads, може да не отговаря на очакванията Ви.

В тази статия се разглеждат често срещаните причини защо някои от реализациите Ви от телефонно обаждане може да изглеждат неотчетени. 

Пренасочващите Ви номера от Google не са активирани

За да може Google Ads да съотнесе обажданията, пренасочващите номера от Google трябва да са активирани за разширенията Ви за обаждания и рекламите, генериращи само обаждане, в момента, когато получавате обажданията.

Файлът Ви включва обаждания от други източници

Google Ads може да съотнася и импортира само обаждания от рекламите Ви с обаждане чрез кликване и тези, генериращи само обаждане. Ако качената информация съдържа други източници, тези обаждания няма да се отчитат като реализации.

Хората се обаждат, без да кликват върху разширенията Ви за обаждания или рекламите, генериращи само обаждане

Ако някой набере ръчно телефонния номер, който се показва в рекламата Ви, няма да бъдете таксувани за обаждането, въпреки че е стимулирано от рекламата Ви. Тези безплатни обаждания не се отчитат като реализации.

Файлът Ви съдържа неправилни данни

Ако включите неправилни данни в импортирания си файл, ще получите грешка или реализациите Ви няма да бъдат отчетени. Ето няколко неща, на които да обърнете внимание:
  • Ако използвате няколко профила в Google Ads, проверете, за да се уверите, че качвате реализациите си в правилния профил.
  • Проверете дали часовата зона е правилна и дали времето и часовата зона използват един от поддържаните формати. Препоръчително е да използвате форматите на часовата зона в този списък, за да избегнете грешки при преминаването към лятно часово време.

Във файла Ви има твърде много редове

Ограничете файла си за импортиране до не повече от 25 000 реда.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си