Thiết lập thông số tùy chỉnh để dùng với danh sách tiếp thị lại của bạn

Thông số tùy chỉnh cho phép bạn xác định khách truy cập trang web của mình dựa trên các danh mục mà bạn chỉ định. Để dùng thông số tùy chỉnh, bạn cần phải thêm các thông số này vào thẻ Google Ads của mình. Khi đó, bạn có thể tạo danh sách tiếp thị lại nâng cao để chỉ hiển thị quảng cáo của bạn cho khách truy cập trang web đáp ứng các điều kiện của thông số tùy chỉnh mà bạn đặt.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chỉnh sửa mã trang web để bao gồm các thông số tùy chỉnh trong thẻ Google Ads của mình. Bạn cũng sẽ tìm thấy các nguyên tắc sử dụng thông số tùy chỉnh với danh sách tiếp thị lại.

Hướng dẫn

Cách thêm thông số tùy chỉnh vào thẻ tiếp thị lại của bạn

Để triển khai các thông số tùy chỉnh, trước tiên bạn cần thiết lập thẻ tiếp thị lại và thêm thẻ vào trang web. Thẻ này bao gồm thẻ trang web toàn cầu và đoạn mã sự kiện, cùng phối hợp hoạt động để theo dõi sự kiện tiếp thị lại. Nếu đã có đoạn mã sự kiện trên trang web thì bạn có thể thêm các thông số tùy chỉnh vào đoạn mã hiện có.

Đoạn mã sự kiện có thông số tùy chỉnh

<!-- Đoạn mã sự kiện cho thông số tùy chỉnh Google Ads -->
<script>
    gtag('event', 'page_view', {'send_to': 'AW-123456789',
      'parameter1': '', // Bao gồm thông số tùy chỉnh của bạn tại đây
      'parameter2': '', // Bao gồm thông số tùy chỉnh của bạn tại đây
      'parameter3': '' // Bao gồm thông số tùy chỉnh của bạn tại đây
    });
</script>

Quản trị viên web của bạn sẽ cần phải phổ biến động thông số tùy chỉnh với thông tin có liên quan. Thông số tùy chỉnh phải được mã hóa bằng định dạng JSON: JavaScript Object Notation, định dạng truyền dữ liệu được cấu trúc qua kết nối mạng.

Khi đặt mã cho thẻ trang web toàn cầu và đoạn mã sự kiện có thông số tùy chỉnh lại với nhau, thẻ tiếp thị lại sẽ trông giống ví dụ bên dưới. Đây là ví dụ về thẻ trước khi triển khai. Hãy đảm bảo bạn không sao chép và dán mẫu mã bên dưới:

Ví dụ về thẻ tiếp thị lại trong mã trang web

<!-- Thẻ trang web toàn cầu (gtag.js) - Google Ads: 123456789 -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-123456789"></script>
  <script>
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    function gtag(){dataLayer.push(arguments)};
    gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'AW-123456789');
  </script>

<!-- Đoạn mã sự kiện cho thông số tùy chỉnh Google Ads -->
<script>
    gtag('event', 'page_view', {'send_to': 'AW-123456789',
      'section': '',
      'pagetype': '',
      'membertype': ''
    });
</script>

Tìm hiểu cách nâng cấp các thẻ cũ hơn trong trang web của bạn.

Mẹo

Khi triển khai thẻ tiếp thị lại Google Ads, đặc biệt là với thông số tùy chỉnh, bạn có thể sử dụng công cụ Hỗ trợ thẻ Google để đảm bảo rằng bạn đang triển khai thẻ đúng cách trên một trang cụ thể. Công cụ này là một tiện ích của Chrome, giúp tự động xác minh các đoạn mã Google trên trang bất kỳ và có thể giúp bạn giải quyết lỗi mà công cụ này phát hiện thấy. Tải xuống và cài đặt Công cụ hỗ trợ thẻ từ Cửa hàng Google Chrome.

Cách tạo danh sách cho thông số tùy chỉnh

Thông số tùy chỉnh mà bạn gửi trong thẻ sẽ có thể sử dụng khi bạn tạo danh sách tiếp thị lại trong Google Ads. Hãy thực hiện theo các bước sau để tạo danh sách bằng cách sử dụng các thông số tùy chỉnh:

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản.
 2. Nhấp vào Công cụ quản lý đối tượng trong mục "Thư viện đã chia sẻ".
 3. Nhấp vào nút dấu cộng , rồi chọn + Khách truy cập trang web.
 4. Nhập Tên đối tượng và kiểm tra để đảm bảo rằng "Danh sách thành viên" đã được đặt thành Khách truy cập một trang.
 5. Trong phần "Trang đã truy cập":
  1. Chọn thông số tùy chỉnh của bạn từ menu thả xuống "URL".
  2. Chọn một toán tử (ví dụ: chứa, bằng, bắt đầu bằng).
  3. Nhập giá trị cho thông số tùy chỉnh của bạn.
 6. Nhấp vào Tạo đối tượng.

Ví dụ: bạn có thể chọn thông số "membertype", sau đó chọn "equals" và nhập "cao cấp" để thêm thành viên trang web cao cấp vào danh sách của mình.

Để tạo danh sách nâng cao có thông số tùy chỉnh, bạn có thể thêm điều kiện mới trong mối quan hệ "HOẶC" (trang cần phải đáp ứng bất kỳ điều kiện nào) hoặc trong mối quan hệ "VÀ" (trang cần phải đáp ứng tất cả các điều kiện):

 • Để thêm điều kiện mới trong mối quan hệ "HOẶC", hãy nhấp vào nút HOẶC bên dưới menu thả xuống "URL".
 • Để thêm điều kiện mới trong mối quan hệ "VÀ", hãy nhấp vào nút ở bên phải thông số tùy chỉnh của bạn.

Ví dụ: nếu bạn muốn chỉnh sửa quy tắc của danh sách để danh sách bao gồm các thành viên đã sử dụng biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi, bạn sẽ thêm nút VÀ, sau đó đặt điều kiện mới là “conversiontype > equals > contactus”.

Dưới đây là một vài danh sách phổ biến mà bạn có thể xem xét để bắt đầu: không phải thành viên, những người đã xem danh mục trang cụ thể, thành viên tự do, những người chưa bao giờ sử dụng biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi hoặc thành viên cao cấp, những người xem nhiều loại nội dung trên trang web của bạn.

Để tạo danh sách bao gồm không phải thành viên, những người đã xem danh mục cụ thể, bạn có thể sử dụng thông số tùy chỉnh "membertype" để xác định những khách truy cập chưa đăng ký và đã xem phần "Trò chơi" trong trang web của bạn. Bạn sẽ đặt điều kiện đầu tiên thành "membertype" > "equals" > "non" và điều kiện thứ hai thành "subsection" > "equals" > "games".

Giả sử bạn muốn tiếp cận khách truy cập đã đăng ký nhưng chưa bao giờ liên hệ với công ty. Để tạo danh sách đó, bạn sẽ sử dụng thông số tùy chỉnh "membertype" để đại diện cho khách truy cập và thông số tùy chỉnh "conversiontype" để đại diện cho 

việc gửi biểu mẫu "Liên hệ với chúng tôi". Bạn sẽ đặt điều kiện đầu tiên thành "membertype" > "equals" > "free" và điều kiện thứ hai thành "conversiontype" > "does not equal" > "contact us".

Cuối cùng, giả sử rằng bạn muốn tiếp cận các thành viên cao cấp, những người truy cập các phần rất cụ thể trên trang web của bạn. Bạn sẽ sử dụng thông số "membertype" để biểu thị thành viên cao cấp. Và sau đó bạn sẽ sử dụng thông số tùy chỉnh "section" và "subsection" để chỉ định hoặc loại trừ các phần của trang web. Ví dụ: bạn có thể sử dụng các điều kiện sau:

 • Điều kiện đầu tiên: "membertype" > equals > "premium"
 • Điều kiện thứ hai: "section" > equals > "entertainment"
 • Điều kiện thứ ba: "subsection" > equals > "movies"
 • Điều kiện thứ tư: "subsection" > does not equal > "games"

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố