Thiết lập thông số tùy chỉnh để dùng với danh sách tiếp thị lại của bạn

Thông số tùy chỉnh cho phép bạn xác định khách truy cập trang web của mình dựa trên các danh mục mà bạn chỉ định. Để dùng thông số tùy chỉnh, bạn cần phải thêm các thông số này vào thẻ Google Ads của mình. Khi đó, bạn có thể tạo danh sách tiếp thị lại nâng cao để chỉ hiển thị quảng cáo của bạn cho khách truy cập trang web đáp ứng các điều kiện của thông số tùy chỉnh mà bạn đặt.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chỉnh sửa mã trang web để bao gồm các thông số tùy chỉnh trong thẻ Google Ads của mình. Bạn cũng sẽ tìm thấy các nguyên tắc sử dụng thông số tùy chỉnh với danh sách tiếp thị lại.

Hướng dẫn

Cách thêm thông số tùy chỉnh vào thẻ Google Ads của bạn

Để triển khai các thông số tùy chỉnh, trước tiên, bạn cần thiết lập một thẻ Google Ads rồi thêm thẻ này vào trang web của mình. Thẻ này gồm một thẻ toàn trang web và một đoạn mã sự kiện hoạt động thống nhất với nhau để theo dõi các sự kiện tiếp thị lại. Nếu đã có đoạn mã sự kiện trên trang web thì bạn có thể thêm các thông số tùy chỉnh vào đoạn mã hiện có.

Đoạn mã sự kiện có thông số tùy chỉnh

<!-- Đoạn mã sự kiện cho thông số tùy chỉnh của Google Ads -->
<script>
gtag('event', 'page_view', {'send_to': 'AW-123456789',
'parameter1': '', // Đưa thông số tùy chỉnh của bạn vào đây
'parameter2': '', // Đưa thông số tùy chỉnh của bạn vào đây
'parameter3': '' // Đưa thông số tùy chỉnh của bạn vào đây
});
</script>

Quản trị viên trang web của bạn sẽ cần tự động điền thông tin liên quan cho những thông số tùy chỉnh này. Thông số tùy chỉnh phải được mã hóa bằng định dạng JSON: JavaScript Object Notation, một định dạng truyền dữ liệu được cấu trúc qua kết nối mạng.

Khi mã cho thẻ toàn trang web và đoạn mã sự kiện có các thông số tùy chỉnh được đặt cùng nhau, thẻ Google Ads sẽ trông giống ví dụ dưới đây. Đây là ví dụ về một thẻ trước khi triển khai. Bạn đừng sao chép và dán mã mẫu bên dưới:

Ví dụ về thẻ Google Ads trong mã trang web

<!-- Thẻ toàn trang web (gtag.js) - Google Ads: 123456789 -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-123456789"></script>
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments)};
gtag('js', new Date());

gtag('config', 'AW-123456789');
</script>

<!-- Đoạn mã sự kiện cho các thông số tùy chỉnh của Google Ads -->
<script>
gtag('event', 'page_view', {'send_to': 'AW-123456789',
'section': '',
'pagetype': '',
'membertype': ''
});
</script>

Tìm hiểu cách nâng cấp các thẻ cũ trong trang web của bạn.

Mẹo

Khi triển khai thẻ Google Ads, đặc biệt với các thông số tùy chỉnh, bạn có thể dùng tiện ích Hỗ trợ thẻ Google để kiểm tra xem mình đã triển khai thẻ đó chính xác trên một trang cụ thể hay chưa. Công cụ này là một tiện ích của Chrome, tự động xác minh các đoạn mã Google trên mọi trang và có thể giúp bạn khắc phục các lỗi mà công cụ tìm được. Tải xuống và cài đặt tiện ích Hỗ trợ thẻ từ Cửa hàng Google Chrome.

Cách tạo danh sách cho thông số tùy chỉnh

Thông số tùy chỉnh mà bạn gửi trong thẻ sẽ có thể sử dụng khi bạn tạo danh sách tiếp thị lại trong Google Ads. Hãy làm theo các bước sau để tạo danh sách bằng cách sử dụng thông số tùy chỉnh:

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản.
 2. Trong mục "Thư viện chia sẻ", hãy nhấp vào Công cụ quản lý đối tượng.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng rồi chọn + Khách truy cập trang web.
 4. Nhập Tên đối tượng và kiểm tra để đảm bảo rằng "Danh sách thành viên" được đặt thành Khách truy cập của trang.
 5. Trong mục "Trang đã truy cập":
  1. Chọn thông số tùy chỉnh của bạn từ trình đơn thả xuống "URL".
  2. Chọn một toán tử (ví dụ: chứa, bằng, bắt đầu bằng).
  3. Nhập giá trị cho thông số tùy chỉnh của bạn.
 6. Nhấp vào Tạo đối tượng.

Ví dụ: bạn có thể chọn thông số "membertype", sau đó chọn "equals" và nhập "premium" để thêm thành viên trả phí của trang web vào danh sách.

Tạo danh sách nâng cao bằng cách sử dụng AND, OR

Để tạo danh sách nâng cao có thông số tùy chỉnh, bạn có thể thêm điều kiện mới trong mối quan hệ "OR" (trang cần phải đáp ứng điều kiện bất kỳ) hoặc trong mối quan hệ "AND" (trang cần phải đáp ứng tất cả điều kiện):

 • Để thêm điều kiện mới trong mối quan hệ "OR", hãy nhấp vào nút OR bên dưới trình đơn thả xuống "URL".
 • Để thêm điều kiện mới trong mối quan hệ "AND", hãy nhấp vào nút AND ở bên phải thông số tùy chỉnh.

Ví dụ

Nếu muốn chỉnh sửa quy tắc danh sách để bao gồm những thành viên đã dùng biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi, thì bạn sẽ nhấp vào nút AND rồi đặt điều kiện mới là “conversiontype > equals > contactus”.

Các danh sách thường dùng để bắt đầu

Người không phải là thành viên đã xem các danh mục cụ thể trên trang

Để tạo danh sách bao gồm những người không phải là thành viên đã xem các danh mục cụ thể trên trang, bạn có thể dùng thông số tùy chỉnh "membertype" để xác định những khách truy cập chưa đăng ký và đã xem mục "Trò chơi" trên trang web của bạn. Bạn sẽ đặt điều kiện đầu tiên thành "membertype" > "equals" > "non" và điều kiện thứ hai thành "subsection" > "equals" > "games".

Thành viên miễn phí chưa từng dùng biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi

Giả sử bạn muốn tiếp cận những khách truy cập đã đăng ký nhưng chưa từng liên hệ với công ty. Để tạo danh sách đó, bạn sẽ sử dụng thông số tùy chỉnh "membertype" để đại diện cho khách truy cập và thông số tùy chỉnh "conversiontype" để đại diện cho

việc gửi biểu mẫu "Liên hệ với chúng tôi". Bạn sẽ đặt điều kiện đầu tiên thành "membertype" > "equals" > "free" và điều kiện thứ hai thành "conversiontype" > "does not equal" > "contact us".

Thành viên trả phí xem nhiều loại nội dung trên trang web của bạn

Cuối cùng, giả sử bạn muốn tiếp cận những thành viên trả phí, truy cập các mục rất cụ thể trên trang web của bạn. Bạn sẽ sử dụng thông số "membertype" để biểu thị thành viên cao cấp. Và sau đó bạn sẽ sử dụng thông số tùy chỉnh "section" và "subsection" để chỉ định hoặc loại trừ các phần của trang web. Ví dụ: bạn có thể sử dụng các điều kiện sau:

 • Điều kiện đầu tiên: "membertype" > equals > "premium"
 • Điều kiện thứ hai: "section" > equals > "entertainment"
 • Điều kiện thứ ba: "subsection" > equals > "movies"
 • Điều kiện thứ tư: "subsection" > does not equal > "games"
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false