Ρύθμιση προσαρμοσμένων παραμέτρων για χρήση με τις λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ

Με τις προσαρμοσμένες παραμέτρους μπορείτε να αναγνωρίζετε τους επισκέπτες του ιστοτόπου σας με βάση τις κατηγορίες που προσδιορίζετε. Για να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένες παραμέτρους, θα πρέπει να τις προσθέσετε στην ετικέτα σας στο Google Ads. Στη συνέχεια, θα μπορείτε να δημιουργήσετε σύνθετες λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ, οι οποίες θα εμφανίζουν τις διαφημίσεις σας μόνο σε επισκέπτες του ιστοτόπου που ικανοποιούν τις συνθήκες των προσαρμοσμένων παραμέτρων.

Σε αυτό το άρθρο, θα μάθετε πώς μπορείτε να επεξεργαστείτε τον κώδικα του ιστοτόπου σας, ώστε να συμπεριλαμβάνονται οι προσαρμοσμένες παράμετροι στην ετικέτα σας στο Google Ads. Θα βρείτε, επίσης, οδηγίες για τη χρήση προσαρμοσμένων παραμέτρων με τις λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ.

Οδηγίες

Τρόπος προσθήκης προσαρμοσμένων παραμέτρων στην ετικέτα επαναληπτικού μάρκετινγκ

Για να υλοποιήσετε προσαρμοσμένες παραμέτρους, πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε μια ετικέτα επαναληπτικού μάρκετινγκ και να την προσθέσετε στον ιστότοπό σας. Αυτή η ετικέτα αποτελείται από μια καθολική ετικέτα ιστοτόπου και ένα απόσπασμα συμβάντος, που λειτουργούν από κοινού για την παρακολούθηση συμβάντων επαναληπτικού μάρκετινγκ. Αν έχετε ήδη ένα απόσπασμα συμβάντος στον ιστότοπό σας, μπορείτε να προσθέσετε τις προσαρμοσμένες παραμέτρους στο υπάρχον απόσπασμα.

Απόσπασμα συμβάντος με προσαρμοσμένες παραμέτρους

<!-- Απόσπασμα συμβάντος για προσαρμοσμένες παραμέτρους του Google Ads -->
<script>
    gtag('event', 'page_view', {'send_to': 'AW-123456789',
      'parameter1': '', // Συμπεριλάβετε εδώ την προσαρμοσμένη παράμετρο
      'parameter2': '', // Συμπεριλάβετε εδώ την προσαρμοσμένη παράμετρο
      'parameter3': '' // Συμπεριλάβετε εδώ την προσαρμοσμένη παράμετρο
    });
</script>

Ο webmaster θα πρέπει να συμπληρώσει δυναμικά τις προσαρμοσμένες παραμέτρους με τις συναφείς πληροφορίες. Οι προσαρμοσμένες παράμετροι θα πρέπει να κωδικοποιηθούν στη μορφή JSON (JavaScript Object Notation), μια μορφή για τη μετάδοση δομημένων δεδομένων μέσω μιας σύνδεσης δικτύου.

Όταν ο κώδικας για την καθολική ετικέτα ιστοτόπου και το απόσπασμα συμβάντος με προσαρμοσμένες παραμέτρους τοποθετηθούν μαζί, η ετικέτα επαναληπτικού μάρκετινγκ θα πρέπει να έχει την ακόλουθη μορφή. Αυτό είναι ένα παράδειγμα ετικέτας πριν από την υλοποίησή της. Φροντίστε να μην αντιγράψετε και επικολλήσετε το παρακάτω δείγμα κώδικα:

Παράδειγμα ετικέτας επαναληπτικού μάρκετινγκ σε κώδικα ιστοτόπου

<!-- Καθολική ετικέτα ιστοτόπου (gtag.js) – Google Ads: 123456789 -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-123456789"></script>
  <script>
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    function gtag(){dataLayer.push(arguments)};
    gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'AW-123456789');
  </script>

<!-- Απόσπασμα συμβάντος για προσαρμοσμένες παραμέτρους του Google Ads -->
<script>
    gtag('event', 'page_view', {'send_to': 'AW-123456789',
      'section': '',
      'pagetype': '',
      'membertype': ''
    });
</script>

Μάθετε πώς μπορείτε να αναβαθμίσετε παλαιότερες ετικέτες στον ιστότοπό σας.

Συμβουλή

Όταν υλοποιείτε την ετικέτα επαναληπτικού μάρκετινγκ του Google Ads, ειδικά με προσαρμοσμένες παραμέτρους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Βοηθό ετικετών Google, για να ελέγξετε κατά πόσο υλοποιείτε σωστά την ετικέτα σε μια συγκεκριμένη σελίδα. Αυτό το εργαλείο είναι μια επέκταση Chrome, η οποία επαληθεύει αυτόματα τα αποσπάσματα κώδικα Google σε οποιαδήποτε σελίδα και μπορεί να σας βοηθήσει να επιλύσετε τα σφάλματα που εντοπίζει. Κατεβάστε και εγκαταστήστε τον Βοηθό ετικετών από το Google Chrome Store.

Τρόπος δημιουργίας λιστών για προσαρμοσμένες παραμέτρους

Οι προσαρμοσμένες παράμετροι που αποστέλλετε στην ετικέτα σας γίνονται διαθέσιμες, όταν δημιουργείτε λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ στο Google Ads. Για να δημιουργήσετε λίστες χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένες παραμέτρους, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων , στην επάνω δεξιά γωνία του λογαριασμού σας.
 2. Στην ενότητα "Κοινόχρηστη βιβλιοθήκη", κάντε κλικ στην επιλογή Διαχειριστής κοινού.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί "συν" και επιλέξτε + Επισκέπτες ιστοτόπου.
 4. Καταχωρίστε ένα Όνομα κοινού και βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο "Μέλη λίστας" έχει οριστεί σε Επισκέπτες μιας σελίδας.
 5. Στην ενότητα "Σελίδα που δέχτηκε επισκέψεις":
  1. Επιλέξτε την προσαρμοσμένη παράμετρο από το αναπτυσσόμενο μενού "URL".
  2. Επιλέξτε έναν τελεστή (παραδείγματα: περιέχει, ισούται με, αρχίζει από).
  3. Καταχωρίστε μια τιμή για την προσαρμοσμένη παράμετρο.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία κοινού.

Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε την παράμετρο "membertype", κατόπιν να επιλέξετε "ισούται με" και να εισαγάγετε "προνομιούχο", για να προσθέτετε στη λίστα σας προνομιούχα μέλη του ιστοτόπου.

Για να δημιουργήσετε μια σύνθετη λίστα με προσαρμοσμένες παραμέτρους, μπορείτε να προσθέσετε νέες συνθήκες με σχέση "Ή", που σημαίνει ότι η σελίδα θα πρέπει να καλύπτει οποιαδήποτε από τις συνθήκες, ή με σχέση "ΚΑΙ", που σημαίνει ότι η σελίδα θα πρέπει να ικανοποιεί όλες τις συνθήκες:

 • Για να προσθέσετε νέες συνθήκες με σχέση "Ή", κάντε κλικ στο κουμπί Ή κάτω από το αναπτυσσόμενο μενού "URL".
 • Για να προσθέσετε νέες συνθήκες με σχέση "ΚΑΙ", κάντε κλικ στο κουμπί ΚΑΙ, στα δεξιά της προσαρμοσμένης παραμέτρου.

Αν, για παράδειγμα, θέλετε να επεξεργαστείτε τον κανόνα της λίστας σας, ώστε να περιλαμβάνει μέλη που χρησιμοποίησαν τη φόρμα επικοινωνίας, θα κάνατε κλικ στο κουμπί "ΚΑΙ" και, στη συνέχεια, θα ορίζατε τη νέα συνθήκη σε "conversiontype > ισούται με > επικοινωνία".

Ακολουθούν ορισμένες κοινές λίστες που μπορείτε να έχετε υπόψη, για να ξεκινήσετε: μη μέλη που προέβαλαν συγκεκριμένες κατηγορίες σελίδων, δωρεάν μέλη που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ τη φόρμα επικοινωνίας ή προνομιούχα μέλη που προβάλλουν πολλούς τύπους περιεχομένου στον ιστότοπό σας.

Για να δημιουργήσετε μια λίστα που περιλαμβάνει μη μέλη που έχουν προβάλει συγκεκριμένες κατηγορίες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προσαρμοσμένη παράμετρο "membertype", για να αναγνωρίσετε τους επισκέπτες οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει ακόμα εγγραφή και έχουν προβάλει την ενότητα "Παιχνίδια" του ιστοτόπου σας. Θα ορίζατε την πρώτη συνθήκη σε "membertype" > "ισούται με" > "μη μέλη" και τη δεύτερη συνθήκη σε "subsection" > "ισούται με" > "παιχνίδια".

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να προσεγγίσετε επισκέπτες που έχουν εγγραφεί, αλλά δεν επικοινώνησαν ποτέ με την εταιρεία. Για να δημιουργήσετε τη συγκεκριμένη λίστα, θα χρησιμοποιήσετε την προσαρμοσμένη παράμετρο "membertype", για να αντιπροσωπεύει επισκέπτες και την προσαρμοσμένη παράμετρο "conversiontype", για να αντιπροσωπεύει 

υποβολές φόρμας "Επικοινωνήστε μαζί μας". Για την πρώτη συνθήκη, θα επιλέξετε "membertype" > "ισούται με" > "δωρεάν" και για τη δεύτερη συνθήκη "conversiontype" > "δεν ισούται με" > "επικοινωνία".

Τέλος, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να προσεγγίσετε προνομιακά μέλη, τα οποία επισκέπτονται πολύ συγκεκριμένες ενότητες του ιστότοπού σας. Θα χρησιμοποιήσετε την παράμετρο "membertype", για να εντοπίσετε τα προνομιακά μέλη. Κατόπιν, θα χρησιμοποιήσετε τις προσαρμοσμένες παραμέτρους "section" και "subsection", για να υποδείξετε ή να αποκλείσετε ενότητες του ιστότοπου. Ως παράδειγμα, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω συνθήκες:

 • Πρώτη συνθήκη: "membertype" > ισούται με > "προνομιακό"
 • Δεύτερη συνθήκη: "section" > ισούται με > "διασκέδαση"
 • Τρίτη συνθήκη: "subsection" > ισούται με > "ταινίες"
 • Τέταρτη συνθήκη: "subsection" > δεν ισούται με > "παιχνίδια"

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας